Tỷ suất lợi nhuận ròng là gì?

Rate this post

Tỷ suất lợi nhuận ròng là một chỉ số thường được sử dụng để đánh giá hiệu quả kinh doanh tổng thể của một công ty.

1. Tỷ suất lợi nhuận ròng

Ý tưởng

Tỷ suất lợi nhuận ròng trong tiếng Anh gọi là: Net Profit Margin/Net Margin.
Tỷ suất lợi nhuận ròng là thu nhập ròng hoặc lợi nhuận được tạo ra dưới dạng phần trăm doanh thu.
Tỷ suất lợi nhuận ròng là mối quan hệ giữa lợi nhuận ròng và doanh thu thuần của một doanh nghiệp hoặc bộ phận kinh doanh. Tỷ suất lợi nhuận ròng thường được biểu thị dưới dạng phần trăm, nhưng nó cũng có thể được biểu thị dưới dạng số thập phân.

Tỷ suất lợi nhuận ròng là số tiền được chuyển đổi thành lợi nhuận trên mỗi đô la doanh thu do một công ty tạo ra.

Thu nhập ròng còn được gọi là lợi nhuận ròng (dòng dưới cùng) hoặc lợi nhuận ròng của một công ty. Tỷ suất lợi nhuận ròng còn được gọi là tỷ suất lợi nhuận ròng. Thuật ngữ thu nhập ròng tương đương với thu nhập ròng trong báo cáo thu nhập và các thuật ngữ này có thể được sử dụng thay thế cho nhau. thuật toán

2. Công thức tính tỷ suất lợi nhuận ròng

Tỷ suất lợi nhuận ròng là gì?  - Ảnh 2.
R = Thu nhập: Thu nhập

COGS = Giá vốn hàng bán: Giá vốn hàng bán

E = Chi phí hoạt động và các chi phí khác: Chi phí hoạt động và các chi phí khác

Xem thêm  Biên bản giải quyết tài sản sau ly hôn mới nhất!

I = lãi suất: lãi suất

T = Thuế: Thuế

1. Căn cứ vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, thu nhập, chi phí hoạt động, chi phí khác, lãi (nợ) và thuế thu nhập trừ đi giá vốn hàng bán;

2. Chia kết quả tính được ở bước 1 cho thu nhập;

3. Chuyển đổi kết quả thành tỷ lệ phần trăm bằng cách nhân với 100;

4. Ngoài ra, cách tính thứ hai là xác định lợi nhuận thuần từ kết quả kinh doanh (Bottom Line) từ báo cáo thu nhập và doanh thu. Chuyển đổi kết quả thành tỷ lệ phần trăm bằng cách nhân với 100.

3. Yếu tố

Các yếu tố tạo nên tỷ suất lợi nhuận ròng trên tất cả các hoạt động kinh doanh bao gồm:

– Tổng doanh thu;

– Tất cả các dòng tiền ra;

– Các nguồn thu nhập bổ sung;

– Giá vốn hàng bán và các chi phí hoạt động khác;

– Các khoản thanh toán nợ, bao gồm cả tiền lãi đã trả;

– Thu nhập đầu tư và thu nhập từ hoạt động thứ cấp;

– Thanh toán một lần cho các sự kiện bất thường như kiện tụng và thuế.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn.com cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn gói chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Các thủ tục bắt buộc để thể nhân và pháp nhân thực hiện hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với chuyên môn rất cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo các báo cáo được lập theo đúng quy định của pháp TNHH
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác.
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin
Xem thêm  Hướng dẫn cách viết giấy đề nghị mua vật tư theo thông tư 200

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765