Quy định về Công ty TNHH MT thành viên

Hiện nay, việc độc lập trong kinh doanh là khá phổ biến đối với mỗi tổ chức, đơn vị hoặc cá nhân. Một loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (CTTNHTM) đã trở nên phổ biến và được nhiều tổ chức và cá nhân chọn để tổ chức kinh doanh do loại hình này có những ưu điểm riêng và phù hợp với nhu cầu kinh doanh hiện nay. CTTNHTM được quy định tại Mục 2 Chương 2 của Luật Doanh nghiệp 2020, bao gồm các quy định về việc góp vốn, quyền của chủ sở hữu, nghĩa vụ và thực hiện quyền sở hữu, cơ cấu quản lý và hội đồng thành viên của công ty, chủ tịch công ty, giám đốc và tổng giám đốc của công ty, cũng như về việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ của công ty.

Download Luật doanh nghiệp 2020

Điều 74: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (CTTNHTM)
– Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp được một tổ chức hoặc cá nhân làm chủ sở hữu (gọi là chủ sở hữu công ty). Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.
– CTTNHTM có tư cách pháp nhân từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
– CTTNHTM không được phát hành cổ phần, trừ trường hợp chuyển đổi thành công ty cổ phần.
– CTTNHTM được phát hành trái phiếu theo quy định của Luật này và quy định khác.

Các câu hỏi thường gặp

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tạo ra như thế nào?
2. Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu như thế nào?
3. Các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là gì?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765