Tự đăng ký người phụ thuộc trực tuyến

1. Người phụ thuộc là gì?

Người phụ thuộc (NPT) là người mà người nộp thuế thu nhập cá nhân chịu trách nhiệm. Bao gồm:

 • Trẻ vị thành niên; con cái bị tàn tật, không có khả năng lao động;
 • Cá nhân không có thu nhập hoặc có thu nhập không vượt quá mức quy định. Bao gồm người chưa thành niên đang học đại học, đại học, tú tài chuyên nghiệp hoặc tu nghiệp; vợ hoặc chồng không có khả năng làm việc; cha, mẹ hết tuổi lao động hoặc mất khả năng lao động; người khác không nơi nương tựa mà đối tượng nộp thuế phải trực tiếp nuôi dưỡng.

2. Điều kiện giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

Đối với người nộp thuế:

Đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế cá nhân. Nếu người lao động chưa có mã số thuế cá nhân thì người lao động phải đăng ký mã số thuế cho mình.

thực thi pháp luật
hình ảnh

Đối với người phụ thuộc:

Đối tượng được đăng ký người phụ thuộc phải đáp ứng các điều kiện sau:

Đối tượng người phụ thuộc Điều kiện đăng ký người phụ thuộc
– Trẻ em dưới 18 tuổi – Không kèm điều kiện
– Trẻ em trên 18 tuổi – Bị tàn tật, tàn tật hoặc không có khả năng lao động
– Bạn đang theo học tại các trường ở Việt Nam hay nước ngoài? – Không có thu nhập hoặc thu nhập bình quân trong năm không quá 1 triệu đồng/tháng
– Vợ hoặc chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố vợ, mẹ chồng hoặc bố vợ, mẹ vợ, bố dượng, mẹ kế hoặc bố, mẹ nuôi hợp pháp – Không có thu nhập hoặc thu nhập bình quân trong năm không quá 1.000.000 đồng/tháng
– Nếu bạn trong độ tuổi lao động thì phải có thêm điều kiện là bạn bị tàn tật hoặc không có khả năng lao động
– Anh chị em ruột
– Ông, bà, cô, chú, bác
– Cháu của người nộp thuế
– Người chăm sóc khác theo quy định
– Phải là người vô gia cư, được nuôi dưỡng trực tiếp bởi người nộp thuế
– Không có thu nhập hoặc thu nhập bình quân trong năm không quá 1.000.000 đồng/tháng
– Nếu bạn trong độ tuổi lao động thì phải có thêm điều kiện là bạn bị tàn tật hoặc không có khả năng lao động

Lưu ý: Người tàn tật, mất khả năng lao động là những đối tượng được pháp TNHH quy định là người tàn tật, người mắc các bệnh khiến họ không thể lao động (như AIDS, ung thư, suy thận mãn,…)… .

3. Thủ tục đăng ký người phụ thuộc trực tuyến cần chuẩn bị những giấy tờ gì?

Trường hợp cá nhân người lao động tự đăng ký thành viên người phụ thuộc thì hồ sơ cụ thể cần chuẩn bị như sau:

 • Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 20-ĐK-TCT ban hành tại Thông tư 105/2020/TT-BTC.
 • Bản sao CCCD/DNI tương ứng.
 • Bản sao giấy khai sinh hoặc hộ chiếu còn hiệu lực.

Đối với người phụ thuộc, hồ sơ đăng ký người phụ thuộc bao gồm các giấy tờ sau:

Cho trẻ em:

 • Người chưa thành niên dưới 18 tuổi: bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao CMND/CCCD (nếu có);
 • Con trên 18 tuổi bị tàn tật hoặc không có khả năng lao động: bản sao DNI/CCCD, bản sao giấy chứng nhận khuyết tật theo quy định;
 • Con đang học tại trường: bản sao giấy khai sinh hoặc DNI, bản sao thẻ học sinh/thẻ học sinh hoặc xác nhận của nhà trường.

Đối với vợ chồng:

 • Bản sao DNI/CCCD;
 • Bản sao sổ hộ khẩu/giấy đăng ký kết hôn;
 • Nếu vợ/chồng còn trong độ tuổi lao động thì cần có giấy tờ chứng minh không có khả năng lao động.

Đối với bố mẹ đẻ, bố mẹ chồng hoặc em rể…

 • Bản sao chứng minh nhân dân;
 • Sổ hộ khẩu hoặc giấy tờ pháp lý để xác định mối quan hệ;
 • Nếu còn trong độ tuổi lao động thì phải có giấy tờ chứng minh bị tàn tật hoặc không có khả năng lao động.

Đối với anh chị em ruột, cha mẹ/ông bà, cháu và những người trực tiếp nuôi dưỡng khác:

 • Bản sao giấy khai sinh hoặc DNI/CCCD;
 • Giấy tờ chứng minh trực hệ nuôi con, sổ hộ khẩu nếu cùng chung hộ khẩu;
 • Bằng chứng về việc không có khả năng làm việc nếu bạn đang trong độ tuổi lao động.

Đối với hồ sơ giảm trừ gia cảnh cho người nước ngoài

 • Trường hợp cá nhân nước ngoài muốn được giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc thì phải là cá nhân thường trú;
 • Hồ sơ khấu trừ cũng làm như của người lao động Việt Nam (thay CCCD/CMND bằng hộ chiếu còn hiệu lực).

4. Hướng dẫn cá nhân tự đăng ký người phụ thuộc trực tuyến

Hướng dẫn đăng ký giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc như sau:

(1) Đăng ký người phụ thuộc trực tuyến trên Thuế điện tử

Bước 1: Truy cập vào địa chỉ thuedientu.gdt.gov.vn bằng tài khoản chữ ký số mà công ty, doanh nghiệp đã cấp cho bạn để ký.

Bước 2 – Chọn “Đăng ký thuế”, sau đó chọn “Đăng ký thay đổi thông tin cá nhân qua CQCT”.

Bước 3: Chọn hồ sơ “20-ĐK-TH-TCT” và cá nhân kê khai trực tiếp trên mẫu đã chọn.

Bước 4: Sau khi hoàn tất return chọn full return.

Sau khi chọn hoàn tất việc khai báo, người nộp hồ sơ sẽ thực hiện tìm kiếm trong phần “Truy vấn hồ sơ” được hiển thị. Nếu tệp khai báo được lưu mà không có thông tin sai lệch, kết quả có thể mất từ ​​​​vài phút đến vài giờ.

(2) Khai mẫu 02TH trên phần mềm HTKK và đăng ký người phụ thuộc trực tuyến

Khai báo theo mẫu 02TH trong phần mềm HTKK.

Bước 1 – Tải và đăng nhập vào tài khoản HTKK, chọn “Quay lại”, sau đó chọn “Thuế TNCN” và chọn “Đăng ký người phụ thuộc”.

Bước 2 – Lựa chọn các thông số phù hợp bao gồm: “Year”, “Registration Time” và chọn OK.

Bước 3: Sau khi chọn mục chấp nhận, trên màn hình thiết bị bạn dùng để tra cứu sẽ xuất hiện biểu mẫu sau và điền các thông tin theo yêu cầu.

Bước 4 – Sau khi điền đầy đủ thông tin, nhấn “Kiểm tra” rồi xuất kết quả ra định dạng XML để nộp trực tuyến

Nộp hồ sơ đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh trực tuyến

Bước 1: Truy cập vào địa chỉ Thuedientu.gdt.gov.vn bằng tài khoản chữ ký số mà công ty, doanh nghiệp đã đăng ký cho bạn.

Bước 2 – Chọn “Tờ khai thuế” sau đó chọn “Gửi tờ khai XML” và chọn “Hồ sơ kê khai” tại đây tải mẫu 02TH lên. (Mẫu tờ khai 02TH đã xuất kết quả trước đó)

Bước 3: Sau khi tải lên mẫu 02TH ở định dạng XML, chọn “Chữ ký số” và “Gửi tờ khai”.

Sau khi chọn hoàn tất việc khai báo, người nộp hồ sơ sẽ thực hiện tìm kiếm trong phần “Truy vấn hồ sơ” được hiển thị. Nếu tệp khai báo được lưu mà không có thông tin sai lệch, kết quả có thể mất từ ​​​​vài phút đến vài giờ.

5. Người dân tự đăng ký người phụ thuộc qua mạng mất bao lâu?

Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký người phụ thuộc như sau:

 • Tổ chức nộp thuế, cá nhân có trách nhiệm đăng ký thuế thay cho cá nhân có thu nhập trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp cá nhân chưa có mã số thuế;
 • Đăng ký thuế đứng tên người phụ thuộc của người nộp thuế trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày người nộp thuế đăng ký giảm trừ gia cảnh theo quy định của pháp TNHH đối với trường hợp người phụ thuộc chưa có mã số thuế.
 • Trường hợp người nộp thuế có nghĩa vụ cấp dưỡng cho người phụ thuộc khác theo quy định tại Tiết d.4 Điểm d Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính Tài chính, Thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh chậm nhất là ngày 31/12 của năm tài chính, sau thời hạn trước sẽ không được tính giảm trừ gia cảnh cho năm tài chính đó.

Ví dụ: Công ty bạn dự định nộp Quyết toán thuế TNCN năm 2020 vào ngày 30/03/2021.

Như vậy, thời hạn nộp hồ sơ đăng ký MST cho người phụ thuộc là ngày 20/03/2021.

6. Khi tự đăng ký người phụ thuộc trực tuyến cần lưu ý điều gì?

Để được tính giảm trừ người phụ thuộc, người nộp thuế phải thực hiện đăng ký giảm trừ người phụ thuộc theo quy định.

Trường hợp người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tính thuế thì việc tính giảm trừ cho người phụ thuộc được tính từ tháng phát sinh nghĩa vụ cấp dưỡng đến khi người nộp thuế hoàn thành hồ sơ khai thuế và đăng ký giảm trừ gia cảnh. giảm trừ cho người phụ thuộc.

Thời hạn ghi nhận giảm trừ gia cảnh chậm nhất là ngày 31 tháng 12 của năm tính thuế đối với những người phụ thuộc khác quy định tại điểm d.4 điểm d Khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC

Trường hợp người nộp thuế được ủy quyền quyết toán nhưng chưa thực hiện tính giảm trừ cho người phụ thuộc trong năm tính thuế thì việc tính giảm trừ cho người phụ thuộc cũng được tính kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ cấp dưỡng khi người nộp thuế hoàn thành việc ủy ​​quyền. chấm dứt và đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc thông qua tổ chức trả thu nhập.

Người lao động làm việc tại các đơn vị trực thuộc hoặc cơ sở kinh doanh, nhận thu nhập từ tiền lương, tiền công từ công ty mẹ ở tỉnh khác được đăng ký giảm trừ cho người phụ thuộc tại cơ quan thuế.

Trường hợp một người thay đổi nơi làm việc thì vẫn phải đăng ký và xuất trình hồ sơ chứng minh người phụ thuộc.

7. Quy định về giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc hiện nay như thế nào?

Người lao động làm việc tại các đơn vị trực thuộc hoặc cơ sở kinh doanh, nhận thu nhập từ tiền lương, tiền công từ công ty mẹ ở tỉnh khác được đăng ký giảm trừ cho người phụ thuộc tại cơ quan thuế.

Trường hợp cá nhân thay đổi nơi làm việc thì vẫn phải đăng ký và xuất trình giấy tờ chứng minh người phụ thuộc.

Theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 quy định về giảm trừ gia cảnh sẽ được điều chỉnh kể từ ngày 01/7/2021 như sau:

phụ cấp gia đình
Điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản 1 điều 19 TNHH thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 đã được sửa đổi, hoàn thiện hàng loạt điều của TNHH số 26/2012/QH13 như sau:

 1. Mức khấu trừ cho người nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm);
 2. Mức giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.

Như vậy, mức giảm trừ cho người nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm) và mức giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn.com cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn gói chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Các thủ tục bắt buộc để thể nhân và pháp nhân thực hiện hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với chuyên môn cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo báo cáo theo đúng quy định của pháp TNHH
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác.
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765