Tổng quan tài khoản 7111

Có thể nói có rất nhiều tài khoản kế toán. Và một trong số đó là tài khoản 7111. Chính vì vậy khi hạch toán kế toán thường quên tài khoản 7111. Tuy nhiên trên thực tế không phải ai cũng biết tài khoản 7111 là gì vậy trong phần thông tin tiếp theo. Chúng tôi sẽ giải mã bản chất của tài khoản 7111 và cập nhật một số thông tin chi tiết về tài khoản. Tài khoản 7111 là gì? Định nghĩa tài khoản 7111 là gì đã được giải mã rất nhiều. Trong đó, bạn chỉ cần đặt câu hỏi với kế toán doanh nghiệp sẽ được giải đáp cặn kẽ. Nhưng ở đây nếu chưa rõ bạn có thể nhớ 7111 là một số tài khoản thu nhập khác.

Lịch thi tuyển công chức Kho bạc Nhà nước năm 2023 mới nhất

Tìm hiểu khái niệm tài khoản 7111 là gì?

Tài khoản 7111 phản ánh chính xác các khoản thu nhập từ hoạt động kinh doanh ngoài kinh doanh. Khi gửi các khoản thu nhập khác, bạn sử dụng tài khoản 7111.

Tài khoản 7111 dùng để làm gì?

Để hiểu rõ hơn tài khoản 7111 là gì, chúng ta hãy đi sâu vào “công dụng” của tài khoản. Chỉ cần nhớ rằng tài khoản 7111 trong kế toán được sử dụng để phản ánh tất cả các khoản thu nhập khác. Bao gồm :

Tiền thanh lý tài sản

Doanh thu từ hoạt động bán lẻ

Thu nhập từ cho thuê lại bất động sản

Doanh thu phạt khách hàng vi phạm hợp đồng

Thu nhập từ nợ khó đòi

Sản phẩm nợ không rõ chủ nợ

Thu nhập từ bồi thường thiệt hại tài sản của bên thứ ba

Thuế thu nhập đến hạn nhưng sau đó được giảm, được hoàn lại. Ví dụ thuế GTGT, thuế bảo vệ môi trường, v.v.

Doanh thu tính từ giá trị hàng khuyến mãi không trả lại nhà sản xuất

Thu nhập từ quà biếu, quà tặng. Bao gồm các khoản thu bằng tiền mặt hoặc hiện vật

Thu nhập từ tiền thưởng của khách hàng liên quan đến việc bán hàng hóa, v.v., nhưng không được tính vào thu nhập

Tài khoản 7111 dùng để phản ánh thu nhập từ hoạt động kinh doanh khác

Nhìn chung, nếu có các khoản thu nhập ngoài quá trình sản xuất kinh doanh thì khi hạch toán nên xếp vào khoản “thu nhập khác”. Và để phản ánh khoản thu nhập này, kế toán sử dụng tài khoản 7111.

Cấu trúc và nội dung

Cần xác định rõ kết cấu và nội dung tài khoản 7111 là gì. Điều này quan trọng trong việc hạch toán tài khoản thu nhập khác 7111. Về chi tiết, bạn cần nhớ rằng kết cấu của tài khoản 7111 bao gồm hai phần. Nội dung hạch toán như sau:

Số thuế GTGT phải nộp nếu có. Thuế ở đây tính theo phương pháp thực tế với các khoản thu nhập khác của doanh nghiệp chịu thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp

Cuối kỳ kết chuyển thu nhập khác sang TK 911

Đảng có

Thuế phát sinh trong kỳ

Tại đây bạn chú ý tài khoản 7111 không có số dư cuối kỳ.

Cơ sở kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

Ngoài việc tìm hiểu tài khoản 7111 là gì, bạn có thể cập nhật cách hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế trọng yếu. Nó sẽ giúp bạn chủ động trong công việc kế toán của mình. Như sau:

Phương pháp kế toán các nghiệp vụ kinh tế

Hạch toán thuế TNDN do nhượng bán, thanh lý TSCĐ

Đối với giao dịch kinh tế phát sinh này, biểu đồ tài khoản là:

Phản ánh số tiền thu nhập

Tiến sĩ 111, 112, 131

TK 7111

TK 3331 (nếu có)

Chi phí phát sinh

Tiến sĩ 811

Nợ TK 133 (nếu có)

Có các TK 111, 112, 141, 331,…

Ghi nhận nguyên giá TSCĐ thanh lý

bác sĩ 214

Tiến sĩ 811

Cr-211

Có TK 213

Hạch toán thuế TNDN phát sinh do đánh giá lại đồ vật, hàng hóa, TSCĐ dùng để đầu tư vào công ty con, công ty liên kết…

Khi đầu tư theo hình thức góp vốn bằng vật tư, hàng hoá thì căn cứ đánh giá lại vật tư, hàng hoá lớn hơn giá trị ghi sổ của vật tư, hàng hoá. Nợ TK 221, 222, 228 VNĐ

Đếm 152, 153, 155, 156

TK 7111

Khi góp vốn bằng TSCĐ thì giá trị đánh giá lại TSCĐ > giá trị còn lại của TSCĐ

TS 221, 222, 228 Đ

bác sĩ 214

211, 213

TK 7111

Hạch toán thuế thu nhập phát sinh do thanh lý TSCĐ

Hạch toán thuế TNDN phát sinh khi nhượng bán, cho thuê lại TSCĐ

Đối với giao dịch này, việc ghi sổ kế toán được chia thành 2 trường hợp. Bao gồm:

Trường hợp giao dịch có giá bán > giá trị còn lại của TSCĐ. Như vậy, theo chứng từ kế toán, cần ghi các tài khoản sau:

Tiến sĩ 111, 112, 131

TK 7111

TK 3387

TK 3331

Đồng thời, kế toán ghi giảm TSCĐ. Đó là:

Tiến sĩ 811

Tiến sĩ 214

Có TK 211

Trong trường hợp giao dịch bán và cho thuê lại, giá là vàlt; giá trị còn lại của tài sản cố định. Kế toán ghi:

Tiến sĩ 111, 112, 131

TK 7111

TK 3331

Đồng thời ghi giảm TSCĐ.

Tiến sĩ 811

tiến sĩ 242

Tiến sĩ 214

Có TK 211

Hạch toán TNK từ tiền phạt

Nếu số tiền phạt được ghi giảm giá trị tài sản, kế toán hạch toán như sau:

Hạch toán thu nhập khác từ tiền phạt

Nợ các tài khoản liên quan

Có các TK 151, 153, 154, 156…

Trường hợp tiền phạt hạch toán vào thu nhập khác, kế toán hạch toán:

Nợ các tài khoản liên quan

TK 7111

Kế toán phản ánh doanh thu thu được từ bên thứ ba do bồi thường

Đây là một nghiệp vụ kinh tế phát sinh như bồi thường bảo hiểm, giải phóng mặt bằng công ty,… Theo đó, đối với nghiệp vụ này, kế toán ghi sổ như sau:

Tiến sĩ 111, 112,…

TK 7111

Ngoài ra, nếu các khoản chi phí đã thu được có liên quan đến việc xử lý thiệt hại trong trường hợp bảo hiểm đã mua, ghi:

Nợ TK 811 – chi phí khác

tiến sĩ 133

Có các TK 111, 112, 152

Hạch toán TNK thu được từ khoản nợ phải trả nhưng không xác định được chủ nợ

Khi phát sinh nghiệp vụ kinh tế này tại doanh nghiệp, kế toán ghi:

Tiến sĩ 331

Tiến sĩ 338

TK 7111

TNK kế toán có được thông qua tài trợ và quà tặng

Nếu doanh nghiệp có thu nhập thông qua tài trợ tiền hoặc quà tặng, cách tính như sau:

Kế toán thu nhập từ các khoản tài trợ và quyên góp

TS 152, 156, 211

TK 7111

Hạch toán TNK là khoản phải thu khó đòi nay đã thu

Trong quá trình kinh doanh có thể phát sinh nợ khó đòi. Tuy nhiên, đến thời điểm xử lý xóa nợ mà đã thu được tiền thì khoản thu này là “thu nhập khác”. Lúc này, kế toán thực hiện các bút toán sau:

Tiến sĩ 111, 112,…

TK 7111

Riêng các khoản nợ khó đòi không thu được phải xử lý, ghi:

tiến sĩ 229

Tiến sĩ 642

TK 131

Hạch toán TNK là thuế hàng hóa, dịch vụ phải nộp nhưng sau đó được hoàn lại

Đối với nghiệp vụ kinh tế này, kế toán cần lưu ý 2 lần. Đầu tiên là khi nhận được quyết định hoàn thuế, giảm thuế của cơ quan chức năng. Lúc này kế toán ghi:

Tiến sĩ 3331, 3332, 3333, 333381

TK 7111

Sau đó, khi ngân sách nhà nước hoàn trả tiền, ghi:

Tiến sĩ 111, 112

TK 3331, 3332, 3333, 33381

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn.com cung cấp trọn gói dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc để cá nhân, tổ chức được phép hoạt động kinh doanh
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo các báo cáo được lập theo đúng quy định của pháp dịch vụ
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765