Tôi muốn đến sở cảnh sát và sau đó xin ở lại thì phải làm sao?

Đối tượng tham gia nghĩa vụ CAND

Hiện nay, việc tuyển chọn công dân nhập ngũ được quy định tại Nghị định số 70/2019/NĐ-CP về thành lập Công an nhân dân.

Cụ thể, đối tượng được tuyển chọn gọi nhập ngũ được quy định tại Điều 4 Nghị định 70/2019/NĐ-CP để thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.

“1. Công dân nam trong độ tuổi đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy định của TNHH nghĩa vụ quân sự năm 2015. Nếu Công an nhân dân tự nguyện và Công an nhân dân có nhu cầu thì được xem xét gọi nhập ngũ. tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2015.

 1. Bộ trưởng Bộ Công an sẽ quy định độ tuổi tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ trong Công an nhân dân phù hợp với tính chất, đặc điểm của từng đơn vị sử dụng và quy định ngành, nghề phải tuyển chọn. tuyển chọn công dân làm hồ sơ dự tuyển vào CAND phù hợp với yêu cầu sử dụng của từng thời kỳ.
 2. Thời hạn tuân thủ nghĩa vụ tham gia Cảnh sát nhân dân là 24 tháng. Bộ trưởng Bộ Công an quyết định kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ nhưng không quá 06 tháng đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 8 của Bộ TNHH Công an nhân dân năm 2018. Thời hạn nghĩa vụ chấp hành được tính từ ngày giao cho công dân; trường hợp không giao, không nhận thì tính từ ngày Công an nhân dân tiếp nhận cho đến khi có quyết định xuất ngũ của cơ quan có thẩm quyền. Thời gian đào ngũ, thời gian chấp hành án phạt tù không được tính vào thời gian thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.”

Nội dung này cũng được cụ thể hóa tại Mục 12 TNHH Nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định đối tượng đăng ký nghĩa vụ quân sự là: Công dân nam trên 17 tuổi; Công dân quy định tại khoản 2 Điều 7 của TNHH này là công dân đủ 18 tuổi trở lên.

nghĩa vụ cảnh sát
nghĩa vụ cảnh sát

Công dân được tuyển chọn thực hiện chức năng CAND

– Có lý lịch rõ ràng.

– Chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp TNHH của Nhà nước; không có tiền án, không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, quản chế, không đang trong thời gian áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, huyện, chính quyền hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc, cơ sở chữa bệnh bắt buộc; có phẩm chất, đạo đức và hạnh kiểm tốt, được quần chúng nhân dân nơi sinh sống, học tập, công tác tín nhiệm. – Rà soát phẩm chất chính trị của hạ sĩ quan, quân nhân trong CAND.

Điều kiện đi công an

Điều kiện gọi công an theo quy định tại Điều 5 Nghị định 70/2019/NĐ-CP như sau:

Có lý lịch rõ ràng. Chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp TNHH của Nhà nước; không có tiền án, không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, quản chế, không đang trong thời gian áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, huyện, chính quyền hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc, cơ sở chữa bệnh bắt buộc; có phẩm chất, đạo đức và hạnh kiểm tốt, được quần chúng nhân dân nơi sinh sống, học tập, công tác tín nhiệm. Rà soát phẩm chất chính trị của hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong CAND. Có bằng tốt nghiệp cấp 3 trở lên. Thành phố miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn được tuyển công dân có trình độ trung học cơ sở. Thân hình cân đối, không bị dị hình, dị tật, đủ sức khỏe để thực hiện chức năng của Công an nhân dân.

Chế độ, chính sách đối với công dân tại ngũ (hạ sĩ quan, sĩ quan tại ngũ)

Trong thời gian phục vụ tại ngũ và sau khi xuất ngũ, hạ sĩ quan, binh sĩ nghĩa vụ được hưởng chế độ, chính sách quy định đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ trong Lực lượng vũ trang nhân dân quy định tại Điều 2 của TNHH này.50 TNHH nghĩa vụ quân sự năm 2015 và các văn bản quy định chi tiết thi hành.

Điều 50. Chế độ, chính sách của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ, xuất ngũ và gia đình

Đầu tiên. Đối với hạ sĩ quan và binh sĩ đang tại ngũ:

 1. a) Bảo đảm cung ứng lương thực, thực phẩm, quân trang, thuốc phòng bệnh, chữa bệnh kịp thời, đủ, đúng nhu cầu; có nơi ăn ở bảo đảm, chế độ trợ cấp hàng tháng, nhu cầu và nhu cầu văn hóa, tinh thần phù hợp với tính chất nhiệm vụ của quân đội; các chế độ được đảm bảo trong các ngày lễ, tết; được bảo đảm chăm sóc y tế khi bị thương, ốm đau, tai nạn theo quy định của pháp TNHH;
 2. b) Từ tháng thứ mười ba được nghỉ theo chế độ; các trường hợp cấp giấy phép không thường xuyên khác do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định;
 3. c) Từ tháng thứ hai mươi lăm được hưởng thêm 250% mức phụ cấp hàng tháng tương ứng với cấp bậc quân hàm hiện hưởng;
 4. d) Nhân khẩu của hộ gia đình được tính khi gia đình được phân bổ, điều chỉnh diện tích nhà ở, đất làm nhà ở và đất canh tác;

đ) Thời gian phục vụ tại ngũ được tính trong thời gian công tác;

 1. e) Ưu đãi về bưu phí;
 2. g) Có thành tích trong chiến đấu, công tác, huấn luyện được biểu dương, khen thưởng theo quy định của pháp TNHH;
 3. h) Trong trường hợp bị thương hoặc bị bệnh trong khi thực hiện chức năng của mình, họ có quyền được hưởng các chế độ ưu đãi theo quy định của pháp TNHH;
 4. i) Nhà nước bảo đảm chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của TNHH Bảo hiểm xã hội, TNHH Bảo hiểm y tế;
 5. k) Được tạm hoãn đóng, không tính lãi đối với các khoản vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội đối với người thuộc hộ nghèo, học sinh, sinh viên trước khi nhập ngũ theo quy định của pháp TNHH;
 6. l) Ưu tiên trong tuyển sinh quân sự.
 7. Đối với các thành viên gia đình của Hạ sĩ quan và Quân nhân tại ngũ:
 8. a) Cha, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ hoặc bố, mẹ vợ; người giám hộ hợp pháp; vợ hoặc chồng; Con đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sĩ quan, chiến sĩ tại ngũ được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định của TNHH Bảo hiểm y tế, được ngân sách nhà nước bảo đảm mức trợ cấp có hoàn cảnh khó khăn;
 9. b) Con đẻ hoặc con nuôi của hạ sĩ quan, chiến sĩ tại ngũ được miễn, giảm học phí khi học ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập và ngoài công lập theo quy định của pháp TNHH về chế độ miễn, giảm học phí;
 10. c) Trong trường hợp hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ hoặc trong khi thi hành công vụ từ trần thì thân nhân được hưởng các chế độ ưu đãi theo quy định của pháp TNHH.
 11. Đối với hạ sĩ quan, binh sĩ khi xuất ngũ:
 12. a) Được trợ cấp tiền đi lại, trợ cấp xuất ngũ;
 13. b) Trước khi vào học, học hoặc có giấy triệu tập vào học tại các trường của cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học được bảo lưu kết quả và được tuyển sinh vào các trường đó;
 14. c) Được hỗ trợ tạo việc làm;
 15. d) Trước khi nhập ngũ đang làm việc trong cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội thì khi xuất ngũ, cơ quan, tổ chức đó phải có trách nhiệm tiếp nhận, bố trí, điều động lại công việc. Đảm bảo thu nhập không thấp hơn trước khi nhập ngũ; trường hợp cơ quan, tổ chức đó đã giải thể thì cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp phải bố trí công việc phù hợp;

đ) Trước khi nhập ngũ đang làm việc trong tổ chức kinh tế thì khi xuất ngũ, tổ chức đó phải có trách nhiệm tiếp nhận, bố trí việc làm và bảo đảm tiền lương, tiền lương tương xứng với vị trí việc làm và tiền lương, tiền lương trước khi nhập ngũ; Trong trường hợp tổ chức kinh tế ngừng hoạt động, giải thể, phá sản thì việc xây dựng chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ được thực hiện như đối với người lao động của tổ chức kinh tế theo quy định của pháp TNHH;

 1. e) Đã đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của TNHH bảo hiểm xã hội;
 2. g) Hạ sĩ quan, binh sĩ đã xuất ngũ theo quy định tại khoản 1 Điều 43 và khoản 1 Điều 48 của TNHH này khi trở về địa phương được cơ quan có thẩm quyền ưu tiên bố trí việc làm. .tại mọi thời điểm. cấp, cơ quan, tổ chức và cộng điểm trong đăng ký, tuyển dụng công chức, viên chức; Trong thời gian thử việc được hưởng 100% tiền lương và các khoản phụ cấp của bậc lương tương ứng với trình độ đào tạo. Có bằng tốt nghiệp cấp 3 trở lên. Thành phố miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn được tuyển công dân có trình độ trung học cơ sở. Thân hình cân đối, không dị hình, dị tật, đủ tiêu chuẩn vệ sinh để thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.

Tôi muốn đến đồn cảnh sát và sau đó tôi muốn ở lại theo pháp TNHH.

Hiện nay, người dân đến cơ quan công an nhận tiền có hai cách. Nội dung được quy định tại Điều 9 Nghị định 70/2019/NĐ-CP cụ thể như sau:

hạ sĩ quan, nghĩa vụ có thời gian phục vụ tại ngũ từ đủ 15 tháng đến dưới 24 tháng (tại thời điểm dự thi), kết quả xếp loại hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện phục vụ theo quy định Chế độ nghiệp vụ Công an nhân dân được xét tuyển vào các học viện, trường Công an nhân dân theo Quy chế nhập ngũ của Công an nhân dân. ngạch chuyên nghiệp của sĩ quan, hạ sĩ quan.

Hạ sĩ quan, chiến sĩ không thuộc các trường hợp nêu trên khi hết thời hạn tại ngũ có đủ điều kiện thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân nếu là người tình nguyện và thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân. cảnh sát nhân dân nếu cần thiết. Khi đó sẽ được xem xét chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp. Định mức, tỷ lệ chuyển sang nghĩa vụ chuyên nghiệp của hạ sĩ quan đã hết thời hạn phục vụ tại ngũ sẽ được điều chỉnh theo định mức của Bộ Công an.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn.com cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn gói chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Các thủ tục bắt buộc để thể nhân và pháp nhân thực hiện hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với chuyên môn cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo báo cáo theo đúng quy định của pháp TNHH
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác.
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765