Tôi có thể về nhà khi tôi đến đồn cảnh sát không?

1. Tôi có thể về nhà để thăm sở cảnh sát không?

Điều 8 Nghị định 70/2019/NĐ-CP theo đó

Trong thời gian tại ngũ và khi xuất ngũ, hạ sĩ quan, quân nhân nghĩa vụ được hưởng chế độ, chính sách quy định đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân quy định tại Điều 2 của TNHH này. TNHH Dịch vụ năm 2015 và các văn bản quy định chi tiết thi hành

=> Quyền lợi khi tham gia nghĩa vụ công an nhân dân cũng giống như khi tham gia nghĩa vụ quân sự bao gồm: chế độ phụ cấp, ngày nghỉ, chế độ cho người thân, bảo hiểm xã hội…

=> Chiến sĩ Công an nhân dân có thể về thăm nhà nhưng phải tuân theo các quy định sau:

Hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ sau tháng thứ mười ba được nghỉ hàng năm; thời gian nghỉ là 10 ngày (không kể ngày đi khứ hồi) và được thanh toán tiền tàu, xe, công tác phí theo quy định hiện hành.

=> Từ tháng thứ 13 trở đi, quân nhân nghĩa vụ Quân đội nhân dân được về thăm nhà

Tôi có thể về nhà để thăm sở cảnh sát không?

2. Tôi có thể sử dụng điện thoại khi đến đồn cảnh sát không?

Theo quy định tại Điều 15 Nghị định 70/2019/NĐ-CP:

Trong thời gian phục vụ trong quân đội, thực hiện chức trách, nhiệm vụ và nghĩa vụ. Những điều sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân không được làm theo quy định tại Điều 31 và 32 của TNHH Công an nhân dân năm 2018.

=> Chiêu mộ lính không được làm như sau:

  • Lợi dụng hoặc lạm dụng chức vụ, quyền hạn được giao xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
  • Những hành vi trái pháp TNHH, quy định của Công an nhân dân và những hành vi bị pháp TNHH nghiêm cấm.

=> Pháp TNHH không cấm cảnh sát sử dụng điện thoại, tuy nhiên tùy theo quy định của từng cơ sở đào tạo mà lính nghĩa vụ có thể không được sử dụng điện thoại để đảm bảo bí mật trong giảng dạy.

Nhìn chung, việc sử dụng điện thoại di động của lính nghĩa vụ sẽ “dễ thở” hơn so với quân đội.

3. Học nghĩa vụ công an ở đâu?

Trong thời gian 3 tháng đầu, các chiến sĩ Công an nhân dân sẽ được huấn luyện tại Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ, thuộc Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh.

Trong thời gian này, các tân binh sẽ được giáo dục một số nội dung cơ bản về chính trị, pháp TNHH, nghiệp vụ cơ bản, nghiệp vụ và kiến ​​thức điều lệnh, quân sự, võ thuật Công an nhân dân; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Cảnh sát nhân dân; vận dụng những kiến ​​thức cơ bản về kinh nghiệm nghiệp vụ của Cảnh sát cơ động; thi hành án hình sự và tương trợ tư pháp; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Sau 3 tháng, các tân binh sẽ được điều động sang các đơn vị khác tùy theo nhu cầu của từng đơn vị.

4. Quyền lợi khi đi nghĩa vụ công an

Khi phục vụ trong CAND, chiến sĩ được hưởng các quyền lợi sau:

1. Đối với hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ:

a) Bảo đảm cung ứng lương thực, thực phẩm, quân trang, thuốc phòng bệnh, chữa bệnh kịp thời, đủ, đúng nhu cầu; có nơi ăn ở bảo đảm, chế độ trợ cấp hàng tháng, nhu cầu và nhu cầu văn hóa, tinh thần phù hợp với tính chất nhiệm vụ của quân đội; các chế độ được đảm bảo trong các ngày lễ, tết; được bảo đảm chăm sóc y tế khi bị thương, ốm đau, tai nạn theo quy định của pháp TNHH;

b) Từ tháng thứ mười ba được nghỉ theo chế độ; các trường hợp cấp giấy phép không thường xuyên khác do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định;

c) Từ tháng thứ hai mươi lăm được hưởng thêm 250% mức phụ cấp hàng tháng tương ứng với cấp bậc quân hàm hiện hưởng;

d) Nhân khẩu của hộ gia đình được tính khi gia đình được phân bổ, điều chỉnh diện tích nhà ở, đất làm nhà ở và đất canh tác;

đ) Thời gian phục vụ tại ngũ được tính trong thời gian công tác;

e) Ưu đãi về bưu phí;

g) Có thành tích trong chiến đấu, công tác, huấn luyện được biểu dương, khen thưởng theo quy định của pháp TNHH;

h) Trường hợp bị thương, bị bệnh trong khi thực hiện nhiệm vụ của mình thì có quyền được hưởng các chế độ ưu đãi theo quy định của pháp TNHH;

i) Nhà nước bảo đảm chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của TNHH Bảo hiểm xã hội, TNHH Bảo hiểm y tế;

k) Được tạm hoãn đóng, không tính lãi đối với các khoản vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội đối với người thuộc hộ nghèo, học sinh, sinh viên trước khi nhập ngũ theo quy định của pháp TNHH;

l) Ưu tiên trong tuyển sinh quân sự.

2. Thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ:

a) Cha, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ hoặc bố, mẹ vợ; người giám hộ hợp pháp; vợ hoặc chồng; Con đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sĩ quan, chiến sĩ tại ngũ được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định của TNHH Bảo hiểm y tế, được ngân sách nhà nước bảo đảm mức trợ cấp có hoàn cảnh khó khăn;

b) Con đẻ hoặc con nuôi của hạ sĩ quan, chiến sĩ tại ngũ được miễn, giảm học phí khi học ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập và ngoài công lập theo quy định của pháp TNHH về chế độ miễn, giảm học phí;

c) Trong trường hợp hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ từ trần hoặc trong khi thi hành công vụ thì thân nhân của họ được hưởng các chế độ ưu đãi theo quy định của pháp TNHH.

3. Đối với hạ sĩ quan, binh sĩ khi xuất ngũ:

a) Được trợ cấp tiền đi lại, trợ cấp xuất ngũ;

b) Trước khi vào học, học hoặc có giấy triệu tập vào học tại các trường của cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học được bảo lưu kết quả và được tuyển sinh vào các trường đó;

c) Được hỗ trợ tạo việc làm;

d) Trước khi nhập ngũ đang làm việc trong cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội thì khi xuất ngũ, cơ quan, tổ chức đó có trách nhiệm tiếp nhận, bố trí, điều động lại công việc. Đảm bảo thu nhập không thấp hơn trước khi nhập ngũ; trường hợp cơ quan, tổ chức đó đã giải thể thì cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp phải bố trí công việc phù hợp;

đ) Trước khi nhập ngũ đang làm việc trong tổ chức kinh tế thì khi xuất ngũ, tổ chức đó phải có trách nhiệm tiếp nhận, bố trí việc làm và bảo đảm tiền lương, tiền lương tương xứng với vị trí việc làm và tiền lương, tiền lương trước khi nhập ngũ; Trong trường hợp tổ chức kinh tế ngừng hoạt động, giải thể, phá sản thì việc xây dựng chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ được thực hiện như đối với người lao động của tổ chức kinh tế theo quy định của pháp TNHH;

e) Đã đóng các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của TNHH bảo hiểm xã hội;

g) Hạ sĩ quan, binh sĩ đã xuất ngũ theo quy định tại khoản 1 Điều 43 và khoản 1 Điều 48 của TNHH này khi trở về địa phương được cơ quan có thẩm quyền ưu tiên bố trí việc làm. .tại mọi thời điểm. cấp, cơ quan, tổ chức và cộng điểm trong việc đăng ký, tuyển dụng công chức, viên chức; Trong thời gian thử việc được hưởng 100% tiền lương và các khoản phụ cấp của bậc lương tương ứng với trình độ đào tạo.

Trong đó, chế độ trợ cấp hàng tháng của quân nhân nhập ngũ được quy định như sau:

STT

cấp bậc quân sự

hệ số

mức phân bổ

Đầu tiên

thượng sĩ

0,70

1.043.000 won

2

trung sĩ

0,60

894.000 won

3

Chính thức

0,50

745.000 won

4

Hầu hết những người lính

0,45

670.500

5

Riêng tư

0,40

596.000 won

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn.com cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn gói chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Các thủ tục bắt buộc để thể nhân và pháp nhân thực hiện hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với chuyên môn cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo báo cáo theo đúng quy định của pháp TNHH
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác.
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765