Tình hình thành lập công ty đầu tư nước ngoài trong 02 tháng đầu năm 2022

Đến ngày 20/02/2022, tổng vốn đầu tư mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà Đầu tư nước ngoài (ĐTNN) đạt gần 5 tỷ USD, tương đương 91,5% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, vốn đầu tư mới giảm, trong khi vốn điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần tăng so với cùng kỳ. Chi tiết như sau:

Về vốn đầu tư mới: Có 183 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tăng 45,2% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư đăng ký của các dự án này đạt gần 631,8 triệu USD, giảm 80,9% so với cùng kỳ.

Về vốn điều chỉnh: Có 142 dự án được đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư, tăng 23,5% so với cùng kỳ. Tổng vốn đăng ký điều chỉnh tăng thêm gần 3,6 tỷ USD, tăng gấp hơn 2,2 lần so với cùng kỳ.

Về góp vốn và mua cổ phần: Có 400 lượt góp vốn và mua phần vốn cổ phần của nhà ĐTNN, giảm 10,1% so với cùng kỳ. Tổng giá trị vốn góp đạt 769,6 triệu USD, tăng 41,7% so với cùng kỳ.

Số liệu chi tiết như sau:

Theo lĩnh vực đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài:

– Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư trên 3,13 tỷ USD, chiếm 62,7% tổng vốn đăng ký. Ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư gần 1,52 tỷ USD, chiếm 30,4% tổng vốn đăng ký. Tiếp theo là ngành hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ và sản xuất phân phối điện với tổng vốn đăng ký lần lượt là 109,6 triệu USD và gần 60 triệu USD.

– Về số lượng dự án mới, các ngành bán buôn bán lẻ, công nghiệp chế biến chế tạo và hoạt động chuyên môn khoa học công thu hút nhiều dự án nhất, chiếm lần lượt 28,4%, 27,9% và 12,6% tổng số dự án.

Theo đối tác đầu tư:

– Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư trên 1,7 tỷ USD, chiếm 34,2% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam, tăng 59,3% so với cùng kỳ 2021. Hàn Quốc đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư trên 1,4 tỷ USD, chiếm 28,2% tổng vốn đầu tư, giảm 12% so với cùng kỳ. Trung Quốc đứng thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 538 triệu USD, chiếm 15,3% tổng vốn đầu tư, giảm 29,3% so với cùng kỳ. Tiếp theo là Hồng Kông, Nhật Bản, Thái Lan…

– Nếu xét về số lượng dự án, Hàn Quốc là đối tác có nhiều nhà đầu tư quan tâm và đưa ra các quyết định đầu tư mới cũng như mở rộng dự án đầu tư và góp vốn mua cổ phần (GVMCP) nhất trong tháng 01/2021, chiếm 16,9% số dự án mới, 35,9% lượt điều chỉnh và 36% lượt GVMCP.

Theo địa bàn đầu tư:

– Các nhà ĐTNN đã đầu tư vào 39 tỉnh, thành phố trên cả nước trong 2 tháng đầu năm 2022. Bắc Ninh dẫn đầu với tổng vốn đầu tư trên 1,3 tỷ USD, chiếm 26,5% tổng vốn đầu tư đăng ký và gấp gần 7,6 lần so với cùng kỳ năm 2021. Thái Nguyên xếp thứ hai với gần 924 triệu USD, chiếm gần 18,5% tổng vốn đầu tư cả nước. Tiếp theo lần lượt là Hà Nội, Nghệ An, Long An…

– Nếu xét về số dự án mới, các nhà ĐTNN vẫn tập trung đầu tư nhiều tại các thành phố lớn, có cơ sở hạ tầng thuận lợi như TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội. Trong đó, TP Hồ Chí Minh dẫn đầu cả về số dự án mới (38,5%), số lượt dự án điều chỉnh (13,4%) và GVMCP (67,3%).

Lũy kế tính đến ngày 20/02/2022, Việt Nam có 140 quốc gia, vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam với 34.700 dự án, tổng vốn đăng ký 418,82 tỷ USD. Hàn Quốc dẫn đầu, tiếp theo là Singapore, Nhật Bản, Đài Loan.

Một số dự án đầu tư lớn trong 2 tháng đầu năm 2022:

(1) Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng khu đô thị và dịch vụ Vsip Bắc Ninh (Singapore) điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm gần 941 triệu USD.

(2) Dự án Công ty TNHH Samsung Electro-mechanics Việt Nam (Hàn Quốc), điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 920 triệu USD tại Thái Nguyên.

(3) Dự án Nhà máy chế tạo thiết bị điện tử, phương tiện thiết bị mạng và các sản phẩm âm thanh đa phương tiện (Hồng Kông), điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm gần 306 triệu USD tại Bắc Ninh.

Nguồn: Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh.

Câu hỏi thường gặp về tổng vốn đầu tư nước ngoài

  • Vốn đăng ký mới và điều chỉnh tăng hay giảm so với cùng kỳ năm trước như thế nào?
  • Có bao nhiêu dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư? Vốn đăng ký của những dự án này đạt bao nhiêu?
  • Giá trị vốn góp và mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tăng hay giảm so với cùng kỳ? Đâu là số liệu cụ thể?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765