Tìm hiểu về nhà nước chuyên chế cổ đại phương Đông

bộ máy nhà nước quân chủ chuyên chế
bộ máy nhà nước quân chủ chuyên chế

1. Quan niệm chuyên chế cổ đại ở phương Đông:

Chế độ chuyên chế cổ đại phương Đông là nước do vua nắm mọi quyền lực, vận mệnh của nước đó do vua trực tiếp quyết định.

Giúp việc cho vua là tầng lớp quan lại, quý tộc, đứng đầu là tể tướng. Ngoài ra còn có các giai cấp bị bóc lột, tự do và nô lệ.

Chính sách phương Đông cũ là chính thể quân chủ chuyên chế cũ vì nó lâu đời nhất, dưới một vị vua chuyên quyền, ở phương Đông cổ đại, do nhu cầu sản xuất nông nghiệp đòi hỏi các dân tộc phải đoàn kết lại. cùng nhau khai thác và kiểm soát nguồn nước, một số chính quyền thuộc địa. nhóm lại thành các bang nhỏ.

2. Cơ cấu bộ máy nhà nước chuyên chế phương Đông trước đây:

Khi đó, xã hội phân chia thành hai giai cấp chính là giai cấp thống trị và giai cấp bị trị, chính xác hơn là:

Giai cấp thống trị: Vua đứng đầu giai cấp thống trị, cai trị mọi việc. Nhà vua được hỗ trợ bởi một bộ máy hành chính gồm các quý tộc đứng đầu là Tướng quân Vidia (Ai Cập) hoặc Thủ tướng (Trung Quốc). Họ thu thuế, xây dựng các công trình như đền thờ, cung điện, đường xá và lãnh đạo quân đội. Giới quý tộc bao gồm quan lại, thủ lĩnh quân đội, địa chủ và tăng lữ. Tầng lớp này sống giàu có từ sự bóc lột, hoa lợi do nhà nước giao và chức vụ được giao.

Giai cấp thống trị: Công nhân và nông dân chiếm đa số, giữ vai trò quan trọng trong sản xuất. Họ được chia ruộng đất công để canh tác, khi hết vụ thu hoạch phải nộp lại một phần sản vật và phải làm việc không công cho giới quý tộc. Nô lệ là tầng lớp thấp nhất trong xã hội. Họ phải làm những công việc nặng nhọc, vất vả và phục vụ cho tầng lớp quý tộc.

3. Lịch sử hình thành nhà nước chuyên chế ở phương Đông cổ đại:

Từ thiên niên kỷ thứ tư đến thiên niên kỷ thứ ba trước Công nguyên, các xã hội có giai cấp và nhà nước được hình thành ở các lưu vực sông Nile, Tigris, Euphrates, Indus, Ganges, Yellow và Yangtze. Ở lưu vực sông Nin, khoảng giữa thiên niên kỷ thứ IV trước Công nguyên, cư dân của Ai Cập cổ đại khá đông đảo và sống thành cộng đồng. Hàng chục bang Su-Me được hình thành. Các dân tộc cổ đại đầu tiên xuất hiện ở lưu vực sông Ấn vào khoảng giữa thiên niên kỷ thứ 3 trước Công nguyên. Ở lưu vực sông Dương Tử và sông Hoàng Hà, các cộng đồng người Hoa nguyên thủy đã tan rã vào cuối thiên niên kỷ thứ 3 trước Công nguyên. Xã hội có giai cấp nhà nước đầu tiên xuất hiện vào khoảng thế kỷ thứ II TCN, từ thời nhà Hạ, do nhu cầu sản xuất nông nghiệp ở phương Đông cổ đại, con người bắt đầu tìm cách liên kết để sử dụng ruộng đất. cho mục đích tưới tiêu. Một số quốc gia được thành lập với một vị vua là người đứng đầu và các quốc gia được sinh ra từ các đơn vị tự quản thống nhất. Mọi quyền lực của các tiểu quốc đều tập trung trong tay nhà vua tạo nên chế độ quân chủ chuyên chế. Nhà vua là cơ quan quyền lực tối cao nắm giữ cả vương quyền và thần quyền. Mọi quyền lực tập trung trong tay nhà vua, tạo nên chế độ quân chủ chuyên chế. Ở Ai Cập, nhà vua được gọi là Pharaoh, ở Mesopotamia, ông được gọi là Enzi. Ở Trung Quốc, vua được gọi là thiên tử.

4. Đặc điểm nhà nước chuyên chế cổ đại Trung Quốc:

Trong số nhiều quốc gia cổ đại của phương Đông, ở đây chúng ta dành thời gian để tìm hiểu về nhà nước chuyên chế trước đây của Trung Quốc. Nhà nước phong kiến ​​Trung Quốc ra đời từ thế kỷ thứ III trước Công nguyên. Hệ thống phong kiến ​​dần dần phát triển cả về thứ bậc và quan hệ sản xuất phong kiến, tầng kiến ​​trúc – nhà nước phong kiến. Nhà nước phong kiến ​​Trung Quốc là một nhà nước quân chủ chuyên chế ngay từ đầu và trong suốt quá trình tồn tại, ngày càng hoàn thiện và có những đặc điểm sau:

4.1. Nhà nước phong kiến ​​Trung Quốc là một nhà nước quân chủ điển hình của phương Đông:

Ở mỗi triều đại, việc xây dựng chế độ quân chủ chuyên chế được coi là cực đoan.

– Biểu hiện đầu tiên của nhà nước chuyên chế là tập quyền cao độ, quyền lực trước hết là quyền lực nằm trong tay hoàng đế. Hoàng đế có: vương quyền, thần quyền và pháp trị. Nhà nước quân chủ phong kiến ​​chuyên chế Trung Quốc tồn tại và phát triển dựa trên và là kết quả của những nhu cầu sau:

Bối cảnh kinh tế – xã hội: tức là sở hữu nhà nước về đất đai.

Cơ sở chính trị: Giai cấp địa chủ Trung Quốc bao gồm chủ yếu là đại địa chủ.

Cơ sở tư tưởng của chế độ quân chủ tuyệt đối ở Trung Quốc là giáo lý Nho giáo.

Nhà nước quân chủ chuyên chế ra đời ở Trung Quốc không chỉ đáp ứng nhu cầu tổ chức thủy lợi, đàn áp phong trào chiến tranh nhân dân trong nước mà còn đáp ứng nhu cầu bành trướng, xâm lược trong chiến lược phi giai cấp. chế độ phong kiến ​​Trung Quốc.

4.2. Trong suốt quá trình tồn tại của mình, đất nước này luôn lấy Nho giáo làm hệ tư tưởng thống trị:

Tư tưởng chủ đạo của Nho giáo là tạo ra những thiết chế xã hội ổn định trong gia đình và nhà nước, coi lợi ích của giai cấp thống trị là mục tiêu chủ yếu phải được đảm bảo. – Phương thức giải quyết các mối quan hệ trong xã hội Nho giáo phải được tuân theo một cách vô điều kiện: tiểu nhân phải phục tùng người lớn; cấp dưới phải phục tùng cấp trên; Người Trung Quốc không phải phục tùng người Trung Quốc.

Tam cương là nền tảng của giáo lý Nho giáo. Trên thực tế về mặt chính trị; quan hệ vua tôi, quan hệ cha con; đàn ông và phụ nữ để củng cố trật tự phong kiến ​​của các đẳng cấp, cụ thể là trật tự quan liêu và trật tự gia trưởng. Trung quân là cốt lõi của mọi trật tự xã hội, mọi quan hệ xã hội.

– Mục tiêu giáo lý của Nho giáo là xây dựng một chế độ quân chủ chuyên chế và bành trướng ra bên ngoài. Vì vậy, ngay từ khi ra đời và trong suốt quá trình tồn tại, giai cấp thống trị Trung Quốc đã lấy Nho giáo làm cơ sở lý luận và tư tưởng để xây dựng và củng cố nhà nước.

4.3. Luôn tiến hành các cuộc chiến tranh xâm lược để mở rộng lãnh thổ và thống trị. Nhiệm vụ chống ngoại xâm là chức năng chủ yếu của nhà nước Trung Quốc:

Trong lịch sử hàng nghìn năm của chế độ phong kiến, hầu hết các triều đại đều là các đế quốc lớn: Tần, Hán, Tùy, Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh. Rút ra từ bề dày lịch sử và sự phát triển không ngừng của các đế quốc lớn, Trung Quốc có nhiều kinh nghiệm và sự xảo quyệt trong việc đàn áp, bóc lột nhân dân trong nước và âm mưu đồng hóa các dân tộc khác.

– Theo Nho giáo, hệ tư tưởng của giai cấp thống trị Trung Quốc cho rằng thế giới quá rộng lớn nên tất cả các khu vực bên ngoài Trung Quốc đều nằm dưới thiên đàng. Nó bao gồm hầu hết tất cả các dân tộc và quốc gia của đất nước thuộc về Hoàng đế Trung Quốc. Do đó, thế giới cũng là Trung Quốc Đế quốc. Nhiệm vụ của hoàng đế Trung Quốc là bình định thế giới, nghĩa là chinh phục các quốc gia khác.

– Khi xâm lược các nước khác, vương quốc phong kiến ​​Trung Quốc đã sử dụng nhiều thủ đoạn và phương pháp khác nhau để chinh phục các nước khác:

Chinh phục bằng đồng hóa là phương pháp đơn giản và điển hình nhất.

Kết hợp ngoại giao, kinh tế, chính trị, quân sự. Người nhập cư, xâm nhập, quấy rối ở biên giới các nước láng giềng đi theo hướng vũ trang.

Lôi kéo, chia rẽ, dùng nước này để chống nước khác.

4.4. Pháp TNHH phong kiến ​​tương đối phát triển:

– Lễ và hình ảnh TNHH sư Trung Quốc; sự kết hợp giữa đạo đức và sự hài hòa giữa quy phạm pháp TNHH và quy tắc đạo đức.

Trung Quốc là một nước rộng lớn, có nền văn minh sơ khai phát triển, định kỳ có những cuộc chinh phục và bành trướng nhằm đồng hóa các nước và dân tộc láng giềng. Văn hóa Trung Quốc có ảnh hưởng lớn đến nhiều quốc gia như Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam… đặc biệt là về nhà nước và pháp TNHH, sự ảnh hưởng này thể hiện ở những đặc điểm sau:

Tư tưởng chính trị pháp TNHH của Nho giáo. Nền tảng của nhà nước là một chế độ quân chủ tuyệt đối dựa trên nền kinh tế nông nghiệp tự nhiên bị phân mảnh.

Mô hình tổ chức hành chính theo vùng hành chính của 6 Bộ và một số cơ quan chức năng khác; mô hình tổ chức đơn vị hành chính địa phương theo sắp xếp cấp huyện; hệ thống quan lại…

Tư tưởng pháp trị kết hợp cả đức trị và pháp trị; hình thức pháp lý, kỹ thuật pháp lý và nhiều quy phạm pháp TNHH.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn cung cấp trọn gói dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc để cá nhân, tổ chức được phép hoạt động kinh doanh
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo báo cáo theo đúng quy định của pháp TNHH
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765