Thủ Tục Khắc Và Thông Báo Mẫu Dấu Công Ty

Sau khi thành lập công ty mới, việc tiếp theo cần làm là thủ tục khắc dấu công ty mới thành lập để bắt đầu hoạt động kinh doanh với các doanh nghiệp khác một cách hợp pháp. Dưới đây là hướng dẫn thủ tục khắc và thông báo mẫu dấu cho công ty.

Quy định về thủ tục khắc dấu tròn khi thành lập công ty

Từ ngày 01/07/2015, Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực, cũng là thời điểm việc áp dụng cơ chế quản lý của Nhà nước đối với con dấu của công ty có nhiều thay đổi theo hướng thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công ty. . Thay vì phải đăng ký mẫu dấu với cơ quan công an như trước đây thì hiện nay doanh nghiệp hoàn toàn chủ động trong việc khắc dấu. Công ty có thể tự khắc dấu hoặc đến cơ sở khắc dấu để làm dấu.
Trước khi sử dụng con dấu, doanh nghiệp chỉ cần gửi Thông báo mẫu con dấu đến Cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Mục đích của quy định này là để công chúng và bên thứ ba biết về con dấu của công ty.

Thủ tục thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ
Thành phần hồ sơ thông báo mẫu dấu doanh nghiệp bao gồm:
1. Thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp
2. Bản kê khai thông tin của người đăng ký.
3. Mục lục hồ sơ (theo thứ tự trên).
4. Bìa hồ sơ (bằng bìa mỏng hoặc nylon cứng không có chữ dùng cho mục đích khác).
Bước 2: Sau khi chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ trên, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh
Bước 3: Sau khi nhận thông báo về mẫu con dấu, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận cho doanh nghiệp và đăng tải thông báo của doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký và cấp thông tin doanh nghiệp. Thông báo về việc công bố thông tin mẫu con dấu của doanh nghiệp.

Một số lưu ý về mẫu dấu doanh nghiệp

1. Số lượng

Không bắt buộc (do doanh nghiệp quyết định).

2. Mẫu con dấu

– Hình thức, kích thước, nội dung và màu mực. (Mỗi doanh nghiệp phải thống nhất về hình thức, nội dung và kích thước con dấu)
– Hình dạng: hình tròn, hình đa giác hoặc hình dạng khác.

3. Hình ảnh, ngôn ngữ không được sử dụng trong nội dung mẫu con dấu

– Quốc kỳ, Quốc huy, Đảng kỳ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
– Hình ảnh, biểu tượng, tên gọi của nhà nước, cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp.
– Từ ngữ, dấu hiệu, hình ảnh vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam.
Doanh nghiệp phải đảm bảo tính hợp pháp của mẫu con dấu. Cơ quan đăng ký kinh doanh không có trách nhiệm thẩm tra nội dung mẫu con dấu của doanh nghiệp khi giải quyết thủ tục thông báo mẫu con dấu cho doanh nghiệp.

4. Quy định về mẫu dấu đối với doanh nghiệp thành lập trước ngày 01/07/2015

– Nếu tiếp tục sử dụng con dấu đã được cấp thì được tiếp tục sử dụng và không phải thông báo mẫu con dấu với Cơ quan đăng ký kinh doanh.
– Nếu doanh nghiệp muốn làm thêm con dấu hoặc thay đổi màu mực dấu thì thực hiện thủ tục thông báo mẫu dấu như đã hướng dẫn ở trên.
– Trường hợp doanh nghiệp làm lại con dấu thì phải nộp lại con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.
– Trường hợp mất con dấu, mất Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu thì doanh nghiệp được làm con dấu mới, đồng thời phải thông báo việc mất con dấu, Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu với cơ quan Công an nơi quản lý. nó đã được cấp. Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.
– Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo mẫu con dấu với Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sau:
– Khắc dấu lần đầu sau khi đăng ký kinh doanh;
– Thay đổi số lượng, nội dung, hình thức mẫu con dấu, màu mực con dấu;
– Hủy mẫu dấu.
Lưu ý: Doanh nghiệp sử dụng, thay đổi, hủy mẫu con dấu, thay đổi số lượng con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử. thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sẽ bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính về khắc và thông báo mẫu con dấu doanh nghiệp

– Thông tư số 78/2002/TT-BTC ngày 11/9/2002 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh. phí dịch vụ bảo vệ và đăng ký mẫu dấu.
– Thông tư số 193/2010/TT-BTC ngày 02 tháng 12 năm 2010 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện về an ninh, trật tự; thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu; cấp giấy phép mang pháo hoa ra, vào Việt Nam; cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ do Bộ Tài chính cấp;
– Nghị định 99/2016/NĐ-CP về quản lý và sử dụng con dấu ban hành ngày 01/07/2016;
– Thông tư số 07/2010/TT-BCA ngày 05/02/2010 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 58/CP về quản lý và sử dụng con dấu đã được sửa đổi, bổ sung. bổ sung một số điều của Nghị định số 31/CP của Chính phủ;
– Thông tư số 21/2012/TT-BCA ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Bộ Công an quy định về con dấu của cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước.

Hy vọng những thông tin trên giúp ích cho bạn trong việc tìm kiếm thông tin về thủ tục khắc dấu và mẫu thông báo xin dấu công ty mới thành lập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765