Thủ tục giảm người phụ thuộc

I. HỒ SƠ, THỦ TỤC GIẢM GIÁ NGƯỜI PHỤ THUỘC
1. Khi cần cắt người phụ thuộc
Khi người phụ thuộc đã thành niên và có thu nhập vượt mức quy định;
Người phụ thuộc trong độ tuổi lao động đã được phục hồi khả năng lao động;
Người phụ thuộc bị mất không có khả năng làm việc;
Người phụ thuộc không còn phải chịu nghĩa vụ giám hộ.
2. Hướng dẫn thủ tục và cách giảm người phụ thuộc năm 2022
2.1 Người nộp thuế thực hiện giảm trừ người phụ thuộc trực tiếp với cơ quan thuế

➤ Hồ sơ giảm trừ người phụ thuộc trực tiếp với cơ quan thuế
Chi tiết hồ sơ giảm trừ người phụ thuộc, giảm trừ gia cảnh trực tiếp với cơ quan thuế bao gồm:

Tờ khai điều chỉnh thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST (ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC) để giảm người phụ thuộc;
Bản sao CMND hoặc thẻ căn cước công dân còn hiệu lực (đối với người phụ thuộc trên 14 tuổi) hoặc Giấy khai sinh (đối với người phụ thuộc dưới 14 tuổi); bản sao hộ chiếu hoặc giấy khai sinh (nếu người phụ thuộc là công dân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài);
Người nộp thuế (NNT) nộp tại Chi cục Thuế địa bàn nơi cá nhân đăng ký thường trú, tạm trú.

➤ Hướng dẫn điền Mẫu 08-MST
Đánh dấu X vào chỉ tiêu Cá nhân;
mục tiêu [1] Tên người nộp thuế: Ghi tên người nộp thuế;
mục tiêu [2] Mã số thuế: Nhập mã số thuế của người nộp thuế;
mục tiêu [3] Địa chỉ trụ sở chính: Địa chỉ người nộp thuế;
mục tiêu [4] Thông tin đại lý thuế (nếu có): Để trống;
Cột điều chỉnh thông tin đã đăng ký I có nội dung: Thay đổi thông tin người phụ thuộc của người nộp thuế Họ và tên, Mã số thuế (MST);
Cột thông tin đăng ký cũ: Nhập thông tin người phụ thuộc; mã số thuế và thời gian từ khi bắt đầu đăng ký khấu trừ đến khi kết thúc đăng ký khấu trừ;
Cột thông tin đăng ký mới: Giảm người phụ thuộc từ thời điểm nào.
2.2 Người nộp thuế thực hiện giảm trừ người phụ thuộc thông qua đơn vị chi trả thu nhập

➤ Hồ sơ giảm trừ người phụ thuộc qua cơ quan chi trả thu nhập
Hồ sơ giảm trừ người phụ thuộc thông qua tổ chức chi trả thu nhập đầy đủ bao gồm:
Giấy ủy quyền của người nộp thuế cho cơ quan chi trả thu nhập;
Bản sao không có chứng thực CMND hoặc thẻ căn cước công dân (đối với người phụ thuộc trên 14 tuổi) hoặc Giấy khai sinh (đối với người phụ thuộc dưới 14 tuổi); bản sao hộ chiếu hoặc giấy khai sinh (nếu người phụ thuộc là công dân nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài).
➤ Hướng dẫn phần mềm hỗ trợ kê khai thuế
➧ Bước 1: Truy cập phần mềm hỗ trợ kê khai (HTKK) ➝ Nhập MST của cơ quan chi trả thu nhập ➝ “Đồng ý”;
➧ Bước 2: Chọn mục “Thuế TNCN” ➝ “Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh” ➝ Chọn kỳ tính thuế trong năm để giảm trừ người phụ thuộc => “Đồng ý”;
➧ Bước 3: Điền thông tin khai báo
mục tiêu [01] Và [02]: Hệ thống tự động điền khi chọn kỳ tính thuế ở bước 2;
từ mục tiêu [03] đến mục tiêu [10]: Điền thông tin cơ quan chi trả thu nhập;
từ mục tiêu [11] đến mục tiêu [20]: Điền thông tin đại lý thuế (nếu có);
mục tiêu [21]: Nhập cơ quan thuế nơi cơ quan chi trả thu nhập đóng trụ sở chính;
mục tiêu [22]: Nhập cơ quan thuế nơi cơ quan chi trả thu nhập đóng trụ sở chính;
Chỉ tiêu I đăng ký cấp mã số thuế cho người phụ thuộc: Để trống thông tin người nộp thuế và người phụ thuộc;
Chỉ tiêu II đăng ký thay đổi người phụ thuộc: Điền thông tin người nộp thuế và người phụ thuộc vào các ô như hình bên dưới;
Nhập thông tin về thời điểm tính giảm trừ gia cảnh:
Từ tháng: Ghi tháng người phụ thuộc bắt đầu đăng ký giảm trừ gia cảnh;
Tính đến tháng: Ghi tháng kết thúc đăng ký giảm trừ gia cảnh của người phụ thuộc.
➧ Bước 4: Chọn “Ghi” để ghi dữ liệu đã khai báo ➝ Chọn kết xuất ➝ Kết xuất XML ➝ Lưu file kết xuất và nộp trên website thuedientu.gdt.gov.vn.
3. Thời hạn giải quyết hồ sơ giảm người phụ thuộc
Đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại cơ quan thuế: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ;
Đối với nộp hồ sơ qua mạng: Sau khi nhận được hồ sơ của người nộp thuế, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế sẽ gửi thông báo chấp nhận hoặc không chấp nhận.
II. GIẤY TỜ, THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG NGƯỜI PHỤ THUỘC
1. Ai muốn chuyển người phụ thuộc?
Khi người nộp thuế A có thu nhập chưa đủ nộp thuế TNCN nhưng đã đăng ký giảm trừ người phụ thuộc nên muốn chuyển người phụ thuộc này sang người nộp thuế B.
2. Hướng dẫn thủ tục chuyển người phụ thuộc
➧ Bước 1: Người nộp thuế A tự thay đổi bằng cách nộp hồ sơ trực tiếp đến cơ quan thuế hoặc qua bộ phận kế toán/nhân sự của cơ quan chi trả thu nhập để được hỗ trợ giảm người phụ thuộc (hướng: báo giảm người phụ thuộc mục I nêu trên). Nếu thời gian báo giảm trùng với thời gian đã đăng ký trước đó thì bạn có thể bỏ qua bước này và chuyển sang bước 2;
➧ Bước 2: Sau khi báo giảm người phụ thuộc của người nộp thuế A, người nộp thuế B liên hệ với cơ quan chi trả thu nhập để đăng ký người phụ thuộc này như sau:
Truy cập phần mềm HTKK (các bước hướng dẫn như mục 2.2 ở trên) ➝ Tại Bảng tổng hợp đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mẫu 02/ĐK-NPT-TNCN nhập mục II “Đăng ký thay đổi người phụ thuộc” (vì người phụ thuộc đã có MST ).
Ghi chú:
Cách điền vào cột “Đến tháng” như sau:
Nếu “để trống” thì mặc định người phụ thuộc sẽ ở cùng người nộp thuế (đến khi báo giảm);
Nếu “ghi đến tháng nào” thì sẽ bị trừ đến hết tháng đó.
3. Thời hạn giải quyết hồ sơ chuyển người phụ thuộc
Sau khi nhận được hồ sơ trực tuyến của người nộp thuế, Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế sẽ gửi thông báo chấp nhận hoặc không chấp nhận.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765