Thủ tục đăng ký lại khai sinh theo quy định

Theo điều 26 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định như sau:

1. Hồ sơ đăng ký lại khai sinh bao gồm các giấy tờ sau:

  • Tờ khai theo mẫu quy định, trong đó có cam đoan của đương sự về việc đã đăng ký khai sinh nhưng không còn giữ được bản chính Giấy khai sinh;
  • Bản sao toàn bộ hồ sơ, giấy tờ của người xin khai sinh hoặc hồ sơ, giấy tờ, tài liệu khác có chứa thông tin liên quan đến việc đăng ký khai sinh của bạn;
  • Trường hợp người yêu cầu đăng ký lại khai sinh là cán bộ, công chức, viên chức, người đang phục vụ trong lực lượng vũ trang thì ngoài các giấy tờ quy định tại điểm a và điểm b khoản này, a. văn bản phải có xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị về việc khai sinh của người đó về nội dung khai sinh gồm họ, chữ đệm, tên; tình dục; ngày sinh; Quốc gia; quốc tịch; thành phố quê hương; quan hệ cha con, mẹ con phù hợp với hồ sơ do cơ quan, đơn vị giải quyết.

Nhập khẩu cho con khi giấy khai sinh không có tên cha
2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, công chức tư pháp – hộ tịch phải kiểm tra, xác minh hồ sơ. Nếu việc đăng ký lại khai sinh được thực hiện đúng quy định của pháp TNHH thì công chức tư pháp hộ tịch đăng ký lại khai sinh theo trình tự quy định tại khoản 2 Điều 16 của TNHH hộ tịch.

Trường hợp việc đăng ký lại khai sinh cho trẻ được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã không phải là nơi đã đăng ký khai sinh trước đây thì công chức tư pháp – hộ tịch thông báo cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã biết. Văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân Người có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân nơi đăng ký khai sinh trước đây thẩm tra, xác minh việc lưu trữ sổ hộ tịch tại địa phương.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Hội đồng nhân dân nơi đã đăng ký khai sinh trước đây kiểm tra, xác minh và trả lời bằng văn bản về việc còn lưu Sổ hộ tịch hay không.

3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả xác minh việc Sổ hộ tịch không còn lưu tại nơi đăng ký khai sinh, nếu xét thấy hồ sơ đầy đủ, chính xác và phù hợp với các quy định của pháp TNHH. pháp TNHH, hộ tịch được thực hiện. Cán bộ tư pháp, tư pháp phải đăng ký lại khai sinh theo quy định tại khoản 2 điều 16 của TNHH hộ tịch.

4. Trong trường hợp đương sự có bản sao Giấy khai sinh đã được cấp trước đó sau đó biên tập lại nội dung giấy khai sinh theo nội dung bản sao giấy khai sinh; Phần khai của người cha được đăng ký theo thời điểm đăng ký lại việc sinh.

5. Trong trường hợp các bên không có bản sao Giấy khai sinh nhưng trong đơn và các giấy tờ tùy thân thống nhất về nội dung khai sinh thì phải đăng ký lại theo nội dung này. Nếu hồ sơ, giấy tờ không phù hợp với nội dung khai sinh thì nội dung đăng ký khai sinh được xác định theo hồ sơ, giấy tờ hợp lệ lần đầu do cơ quan nhà nước có liên quan cấp; riêng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người đang công tác trong lực lượng vũ trang thì nội dung đăng ký khai sinh được xác định theo văn bản của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quy định tại điểm c khoản 1 Điều này. bài báo. Cái này.

Trên đây là phần trả lời của ketoanhn.com đối với câu hỏi về “Thủ tục đăng ký lại khai sinh”. Tôi hy vọng bài viết này mang đến cho bạn thông tin hữu ích.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn.com cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn gói chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Các thủ tục bắt buộc để thể nhân và pháp nhân thực hiện hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với chuyên môn cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo báo cáo theo đúng quy định của pháp TNHH
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác.
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765