Thời hạn nộp tờ khai thuế năm 2020

Công việc quan trọng nhất của kế toán doanh nghiệp là nộp đúng và đầy đủ các tờ khai thuế theo quy định của Luật kế toán và cơ quan thuế. Việc chậm nộp các loại tờ khai thuế sẽ bị cơ quan thuế xử phạt vi phạm hành chính, gây thiệt hại cho doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cần nộp những loại tờ khai nào trong năm 2020 và thời hạn nộp như thế nào? Kế toán của doanh nghiệp hãy cùng Đại lý thuế Viện kế toán bỏ túi những hạn nộp tờ khai thuế năm 2020 Sau đây:

Các loại tờ khai thuế 2020 doanh nghiệp cần nộp bao gồm:

1. Khai thuế môn bài:

Đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ

+ Khai lệ phí môn bài một lần khi tổ chức mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ Trường hợp người nộp lệ phí mới thành lập cơ sở kinh doanh chưa đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải kê khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ngày cấp giấy phép phí. giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký thuế hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh; ngày ban hành văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư.

+ Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm. Trường hợp tổ chức mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mới thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài theo quy định. tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định 139/2016/NĐ-CP.

– Đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ

+ Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình phải nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm.
+ Trường hợp người nộp lệ phí môn bài là cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình mới ra sản xuất, kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng tiếp theo. hàng tháng có nghĩa vụ kê khai thuế theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

2. Khai thuế giá trị gia tăng

2.1 Đối với doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765