Thời gian làm việc của giáo viên mầm non như thế nào?

1. Thời gian làm việc của giáo viên mầm non là bao lâu?

Thời giờ làm việc của giáo viên các cấp như thế nào?

Theo Điều 3 Thông tư 48/2011/TT-BGDĐT thì thời giờ làm việc và thời gian nghỉ hằng năm của giáo viên mầm non như sau:

Thời giờ làm việc, ngày nghỉ hàng năm của giáo viên

1. Thời gian công tác của giáo viên mầm non trong một năm là 42 tuần, trong đó:
a) 35 tuần giáo dục, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em (sau đây gọi là giáo dục trẻ em);
b) Thực tập hoặc học nghề 04 tuần;
c) 02 tuần chuẩn bị khai giảng năm học mới;
d) 01 tuần tổng kết năm học.

2. Thời gian nghỉ hàng năm của giáo viên mầm non bao gồm: nghỉ hè và các ngày nghỉ lễ khác, cụ thể như sau:

a) Thời gian nghỉ hè của giáo viên là 08 tuần, được hưởng nguyên lương và các khoản phụ cấp, trợ cấp (nếu có);
b) Các ngày nghỉ khác thực hiện theo quy định của Bộ TNHH Lao động và các quy định hiện hành. Căn cứ kế hoạch thời gian năm học, quy mô, đặc điểm và điều kiện cụ thể của từng trường, hiệu trưởng bố trí thời gian nghỉ hàng năm của giáo viên hợp lý, đúng quy định. Theo đó, thời gian làm việc trong một năm của giáo viên mầm non là 42 tuần, trong đó:
– 35 tuần nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

– 04 tuần vừa học vừa làm nghề.

– 02 tuần chuẩn bị khai giảng năm học.

– 01 tuần tổng kết năm học. Giờ dạy trên lớp của giáo viên mầm non như thế nào?

2. Giờ lên lớp của giáo viên mầm non được quy định như thế nào?

Theo Điều 4 Thông tư 48/2011/TT-BGDĐT quy định về giờ dạy của giáo viên mầm non, cụ thể như sau:

thời gian của giáo viên

  1. Đối với giáo viên dạy các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo dạy 2 giờ/ngày, mỗi giáo viên dạy trên lớp 6 giờ/ngày và làm các công việc chuẩn bị cho giờ lên lớp và các công việc khác do Hiệu trưởng quy định. quy đổi thành 40 giờ/ngày. tuần đảm bảo.
  2. Đối với giáo viên dạy các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo dạy 1 tiết/ngày, mỗi giáo viên dạy 4 giờ/ngày và làm các công việc chuẩn bị cho thời gian lên lớp và các công việc khác do hiệu trưởng quy định để đảm bảo 40 giờ/tuần.
  3. Đối với giáo viên dạy lớp hòa nhập cho trẻ khuyết tật, mỗi giáo viên phải dạy đủ số giờ quy định tại Khoản 1 hoặc Khoản 2 Điều này; trong đó cứ 01 trẻ khuyết tật/lớp thì mỗi giáo viên được tính dạy thêm 0,5 giờ/ngày.
  4. Đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng ngoài việc thực hiện chức năng của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng theo quy định của Điều lệ trường mầm non, hiệu trưởng phải trực tiếp tham gia các hoạt động giáo dục (dạy trẻ hoặc dự giờ dạy). con của giáo viên ở trường) 2 tiết/tuần; Phó hiệu trưởng phải trực tiếp tham gia các hoạt động giáo dục 4 giờ/tuần. Theo đó, giờ dạy trên lớp của giáo viên mầm non được quy định như sau:

– Giáo viên dạy nhóm trẻ, lớp mẫu giáo học 2 buổi/ngày: giáo viên dạy trên lớp 6h/ngày.

– Giáo viên dạy nhóm trẻ, lớp mẫu giáo dạy 1 tiết/ngày: giáo viên dạy trên lớp 4h/ngày.

– Giáo viên dạy các lớp có trẻ khuyết tật học hòa nhập, mỗi giáo viên dạy đủ số giờ quy định trên; trong đó cứ 01 trẻ khuyết tật/lớp thì mỗi giáo viên được tính dạy thêm 0,5 giờ/ngày.

– Đối với Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng, ngoài việc thực hiện chức năng của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phải trực tiếp tham gia các hoạt động giáo dục (dạy trẻ hoặc dự giờ dạy của giáo viên trong trường) 2 giờ/tuần. ; Phó hiệu trưởng phải trực tiếp tham gia các hoạt động giáo dục 4 giờ/tuần. Số giờ của giáo viên mầm non là bao nhiêu? Căn cứ Điều 2 Thông tư 48/2011/TT-BGDĐT quy định như sau:

Mục tiêu

  1. Làm cơ sở để giáo viên mầm non xây dựng kế hoạch dạy học, chăm sóc, giáo dục trẻ; có kế hoạch học tập, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
  2. Làm căn cứ để người đứng đầu cơ sở giáo dục mầm non phân bổ, tổ chức, sử dụng, nâng cao hiệu quả quản lý và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của giáo viên.
  3. là cơ sở để người đứng đầu cơ sở giáo dục mầm non đánh giá, xếp loại giáo viên hàng năm, nhằm bảo đảm minh bạch, công bằng, dân chủ trong việc thực hiện chế độ, chính sách, quyền và nghĩa vụ của Bộ. bộ phận giáo viên.
  4. Giúp cơ quan quản lý giáo dục có cơ sở xem xét, đánh giá, đánh giá và xây dựng chính sách, chương trình giáo dục, đào tạo giáo viên mầm non. Như vậy, việc quy định giờ dạy đối với giáo viên mầm non nhằm:

– Làm cơ sở để giáo viên mầm non xây dựng kế hoạch dạy học, chăm sóc, giáo dục trẻ; có kế hoạch học tập, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

– Làm căn cứ để người đứng đầu cơ sở giáo dục mầm non phân bổ, tổ chức, sử dụng, nâng cao hiệu quả quản lý và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của giáo viên.

– Làm căn cứ để người đứng đầu cơ sở giáo dục mầm non đánh giá, xếp loại giáo viên hàng năm, bảo đảm công khai, công bằng, dân chủ trong việc thực hiện chế độ, chính sách, quyền và nghĩa vụ của nhà giáo. giáo viên.

– Giúp cơ quan quản lý giáo dục có cơ sở kiểm tra, đánh giá, thẩm định và xây dựng chính sách, chương trình giáo dục, đào tạo giáo viên mầm non.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn cung cấp trọn gói dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc để cá nhân, tổ chức được phép hoạt động kinh doanh
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo báo cáo theo đúng quy định của pháp TNHH
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765