Thành lập công ty TNHH hoặc công ty cổ phần du lịch tại Bình Thuận

Bình Thuận là một địa phương có bờ biển dài khoảng 192 km. Tỉnh Bình Thuận đặt mục tiêu xây dựng kinh tế trọng điểm của khu vực duyên Hải Nam Trung Bộ trên cơ sở phát triển ba lĩnh vực quan trọng bao gồm kinh tế biển, năng lượng và du lịch. Vì vậy, việc thành lập các công ty du lịch tại Bình Thuận rất phổ biến. Điều này đã tạo ra nhu cầu lớn trong việc thành lập công ty du lịch từ các nhà đầu tư đến từ tỉnh Bình Thuận, và công ty luật Gia Khang đã nhận được rất nhiều yêu cầu trong việc này.

Một số loại hình công ty phổ biến mà các doanh nghiệp tại Bình Thuận thường lựa chọn bao gồm: doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và công ty hợp doanh.

Tỉnh Bình Thuận thu hút nhiều nguồn vốn đầu tư từ trong và ngoài nước. Có hai loại công ty được thành lập tại Bình Thuận bao gồm: công ty được thành lập từ vốn đầu tư trong nước và công ty được thành lập từ vốn đầu tư trực tiếp từ các nhà đầu tư nước ngoài.

Đối với việc đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn, hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, điều lệ công ty, danh sách thành viên và bản sao các giấy tờ pháp lý của cá nhân hoặc tổ chức có liên quan.

Đối với việc đăng ký công ty cổ phần, hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, điều lệ công ty, danh sách cổ đông sáng lập và các bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân hoặc tổ chức có liên quan.

Mã ngành nghề du lịch và kinh doanh liên quan đến du lịch tại Bình Thuận bao gồm nhiều loại hoạt động như hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch. Ngoài ra, còn có hoạt động đóng thuyền, xuồng thể thao và giải trí, xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác, bán buôn đồ dùng khác cho gia đình, bán lẻ hàng may mặc, giày, dép, hàng da và giả da, vận tải hành khách đường bộ khác và các dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch.

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp cũng được cung cấp tại Bình Thuận.

Các câu hỏi thường gặp về thành lập công ty du lịch tại Bình Thuận

 1. Có những loại hình công ty phổ biến nào mà doanh nghiệp tại Bình Thuận thường lựa chọn?
 2. Có 4 loại hình công ty phổ biến mà doanh nghiệp tại Bình Thuận thường lựa chọn là:

  • Doanh nghiệp tư nhân
  • Công ty trách nhiệm hữu hạn
  • Công ty cổ phần
  • Công ty hợp danh
 3. Có những nguồn vốn đầu tư nào vào tỉnh Bình Thuận?
 4. Có hai nguồn vốn đầu tư vào tỉnh Bình Thuận là:

  • Công ty được thành lập từ vốn đầu tư trong nước
  • Công ty được thành lập từ vốn đầu tư trực tiếp của các nhà đầu tư nước ngoài
 5. Điều kiện và hồ sơ đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn tại Bình Thuận?
 6. Để đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn tại Bình Thuận, bạn cần chuẩn bị các hồ sơ sau:

  1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
  2. Điều lệ công ty
  3. Danh sách thành viên
  4. Bản sao các giấy tờ pháp lý của cá nhân hoặc tổ chức đối với thành viên và người đại diện
  5. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài (nếu có)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765