Tên thương mại là gì? Điều kiện để bảo hộ tên thương mại là gì?

Tên thương mại là gì?

Theo khoản 21 Điều 4 TNHH Sở hữu trí tuệ năm 2005 (được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 1 TNHH Sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2009) thì tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động thương mại để phân biệt một công ty. pháp nhân mang tên đó với các pháp nhân kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và địa bàn kinh doanh.

Địa bàn kinh doanh quy định tại khoản này là khu vực địa lý mà chủ thể kinh doanh có khách hàng, bạn hàng hoặc có tiếng tăm.

Tính phân biệt của tên thương mại được xác định như thế nào?

tên thương mại

Điều kiện bảo hộ tên thương mại?

Theo quy định tại Điều 76 TNHH Sở hữu trí tuệ năm 2005 quy định về điều kiện chung của tên thương mại được bảo hộ, cụ thể:

Tên thương mại được bảo hộ nếu nó có khả năng phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên thương mại đó với các chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh.

Ngoài ra, đặc điểm phân biệt của tên thương mại tại điều 78 TNHH Sở hữu trí tuệ năm 2005, cụ thể:

Tên thương mại được coi là có khả năng phân biệt nếu đáp ứng các điều kiện sau:

– Chứa thành phần tên riêng, trừ trường hợp nó đã được sử dụng rộng rãi;

– Không trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên thương mại mà người khác đã sử dụng trước đó trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh;

– Không trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý của người khác đã được bảo hộ trước ngày tên thương mại đó được sử dụng.

Ghi chú: Tên thương mại mặc dù là đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp nhưng không được bảo hộ dưới hình thức danh hiệu. Tên thương mại không cần làm thủ tục đăng ký bảo hộ tại Cục Sở hữu trí tuệ nhưng được công nhận thông qua việc sử dụng trong hoạt động thương mại.

Theo quy định tại Điều 77 TNHH Sở hữu trí tuệ năm 2005, các đối tượng không được bảo hộ dưới danh nghĩa tên thương mại bao gồm:

Tên cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp hoặc chủ thể khác không liên quan đến hoạt động kinh doanh không được bảo hộ dưới danh nghĩa tên thương mại.

Thế nào là hành vi vi phạm tên thương mại?

Theo quy định tại Điều 129 TNHH Sở hữu trí tuệ năm 2005, các hành vi vi phạm quyền đối với nhãn hiệu, tên thương mại và chỉ dẫn địa lý bao gồm:

– Các hành vi sau đây được thực hiện mà không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu bị coi là xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu:

+ Sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu đã được bảo hộ cho sản phẩm, dịch vụ trùng với sản phẩm, dịch vụ trong danh mục nhãn hiệu đã đăng ký đính kèm nhãn hiệu đó;

+ Sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu đã được bảo hộ cho sản phẩm, dịch vụ tương tự hoặc liên quan đến sản phẩm, dịch vụ trong danh mục nhãn hiệu đã đăng ký gắn với nhãn hiệu đó, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc của sản phẩm, dịch vụ;

+ Sử dụng dấu hiệu tương tự với nhãn hiệu đã được bảo hộ cho sản phẩm, dịch vụ trùng, tương tự hoặc có liên quan đến sản phẩm, dịch vụ trong danh mục sản phẩm, dịch vụ đã đăng ký nhãn hiệu đó, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc của nhãn hiệu đó. hàng hóa hoặc dịch vụ;

+ Sử dụng dấu hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng hoặc dấu hiệu dưới dạng dịch, chuyển ngữ của nhãn hiệu nổi tiếng cho bất kỳ sản phẩm, dịch vụ nào, kể cả sản phẩm, dịch vụ không trùng hoặc không tương thích với nhau và không liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa hoặc gây ấn tượng sai lệch về mối quan hệ giữa người sử dụng dấu hiệu đó với chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng. dấu đã biết.

– Mọi hành vi sử dụng chỉ dẫn thương mại trùng hoặc tương tự với tên thương mại của người khác đã được sử dụng trước đó cho sản phẩm, dịch vụ cùng loại hoặc cho sản phẩm, dịch vụ tương tự gây nhầm lẫn về chủ thể. Mọi hoạt động kinh doanh, thành lập thương mại hoặc hoạt động thương mại dưới tên thương mại đó đều bị coi là hành vi xâm phạm quyền đối với tên thương mại.

– Các hành vi sau đây bị coi là xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn địa lý được bảo hộ:

+ Sử dụng chỉ dẫn địa lý được bảo hộ cho sản phẩm tuy có nguồn gốc từ khu vực địa lý mang chỉ dẫn địa lý nhưng không đáp ứng tính chất, tiêu chuẩn chất lượng đặc thù của chỉ dẫn địa lý.

+ Sử dụng chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ cho sản phẩm tương tự sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý nhằm lợi dụng danh tiếng, uy tín của chỉ dẫn địa lý;

+ Sử dụng bất kỳ dấu hiệu nào trùng hoặc tương tự với chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ cho sản phẩm không có nguồn gốc từ khu vực địa lý mang chỉ dẫn địa lý đó, gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng rằng sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực địa lý đó;

+ Sử dụng chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ đối với rượu vang, rượu mạnh và rượu mạnh không có xuất xứ tại khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý đó, kể cả trong trường hợp chỉ dẫn địa lý đó là chỉ dẫn về nguồn gốc thực sự của hàng hóa hoặc của một chỉ dẫn địa lý dùng trong dịch thuật, phiên âm hoặc kèm theo từ loại, loại, dạng, phóng tác hoặc từ tương tự.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn gói chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Các thủ tục bắt buộc để thể nhân và pháp nhân thực hiện hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với chuyên môn cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo báo cáo theo đúng quy định của pháp TNHH
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác.
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765