Tất cả các mẫu hồ sơ mời thầu qua mạng và Phụ lục cho từng loại gói thầu từ ngày 01/08/2022 theo Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT?

Mẫu Hồ sơ mời thầu qua mạng cho Gói thầu Xây lắp và Mua sắm Hàng hóa?

Căn cứ Khoản 1 và Khoản 2 Điều 4 Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT, mẫu đối với gói thầu xây lắp, gói thầu mua sắm hàng hóa được quy định cụ thể như sau:

– Đối với gói thầu xây lắp:

+ Mẫu số 1A dùng để lập E-HSMT áp dụng phương thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh một giai đoạn một túi hồ sơ,

+ Mẫu số 1B dùng để lập E-HSMT áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ,

+ Mẫu số 1C dùng để lập E-HSMST.

– Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa (kể cả trường hợp mua sắm tập trung):

+ Mẫu số 2A dùng để lập E-HSMT áp dụng phương thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh theo phương thức một giai đoạn, một túi hồ sơ;

+ Mẫu số 2B dùng để lập E-HSMT áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ,

+ Mẫu số 2C dùng để lập E-HSMST.

Mẫu Hồ sơ mời thầu qua mạng đối với gói thầu dịch vụ tư vấn và phi tư vấn?

Theo quy định tại Khoản 3, 4 Điều 4 Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT lập Mẫu yêu cầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn và phi tư vấn như sau:

– Đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn:

+ Mẫu số 3A dùng để lập E-HSMT áp dụng phương thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ,

+ Mẫu số 3B dùng để lập E-HSMT áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ,

+ Mẫu số 3C dùng để lập E-HSMST.

– Đối với gói thầu dịch vụ tư vấn:

+ Mẫu số 4A dùng để lập E-HSMT áp dụng phương thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế theo phương thức hai túi hồ sơ một giai đoạn:

+ Mẫu số 4B dùng để lập E-HSMQT.

HSMT bất thường làm khó nhà thầu |  báo đấu thầu

Tổng hợp các mẫu đơn và phụ lục cho từng loại gói thầu theo Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT Chủ đầu tư cần biết những gì?

Hồ sơ mời thầu qua mạng nào khác đối với báo cáo đánh giá và gói thầu mua thuốc năm 2022?

Theo Khoản 5 Điều 4 Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT quy định về các biểu mẫu khác như sau:

– Mẫu số 5 dùng để lập E-HSMT áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn.

– Đối với mẫu báo cáo đánh giá:

+ Mẫu số 6A dùng để lập báo cáo đánh giá HSĐX điện tử theo quy trình 01 quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 32 Thông tư này đối với gói thầu dịch vụ không phải là tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp theo phương pháp xây dựng và lắp đặt túi tập tin một giai đoạn đánh thức,

+ Mẫu số 6B được sử dụng để lập Báo cáo đánh giá E-HSDT theo quy trình 02 quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 32 của Thông tư này đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn và mua sắm hàng hóa một giai đoạn, giai đoạn một túi hồ sơ

+ Mẫu số 6C dùng để lập Báo cáo thẩm định E-HSDT đối với gói thầu chi phí tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ,

+ Mẫu số 6D dùng để lập Báo cáo đánh giá E-HSDT đối với gói thầu dịch vụ tư vấn theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ,

– Đối với đấu thầu gói thầu mua thuốc:

+ Mẫu số 7A dùng để lập E-HSMT áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ,

+ Mẫu số 7B dùng để lập E-HSMT áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi theo phương thức hai túi hồ sơ một giai đoạn.

Mẫu phụ lục các loại gói thầu theo Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT?

Căn cứ Khoản 8 Điều 4 Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT quy định mẫu phụ lục như sau:

– Ruột thừa:

+ Phụ lục 1A: Phiếu yêu cầu phê duyệt kết quả đánh giá HSĐXKT (đối với gói thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ),

+ Phụ lục 1B: Mẫu Quyết định phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật (đối với gói thầu theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ),

+ Phụ lục 2A: Phiếu đề nghị phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu (đối với gói thầu phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ);

+ Phụ lục 2B; Phiếu yêu cầu phê duyệt danh sách nhà thầu (đối với gói thầu theo phương thức hai túi hồ sơ một giai đoạn);

+ Phụ lục 3A: Mẫu Biên bản thương thảo hợp đồng (đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp và phi tư vấn);

+ Phụ lục 3B: Mẫu Biên bản thương thảo hợp đồng (đối với gói thầu dịch vụ tư vấn);

+ Phụ lục 3C: Mẫu kết quả đối chiếu tài liệu (dùng chung cho tất cả các gói thầu); h) Phụ lục 4: Mẫu đơn đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; i) Phụ lục 5: Mẫu Bản cam kết:

+ Phụ lục 6: Phiếu đăng ký hồ sơ mời thầu;

+ Phụ lục 7: Bản đăng ký thông tin nhà thầu nước ngoài trúng thầu tại Việt Nam;

+ Phụ lục 6: Phiếu đăng ký hồ sơ mời thầu;

+ Phụ lục 7: Bản đăng ký thông tin nhà thầu nước ngoài trúng thầu tại Việt Nam;

+ Phụ lục 8: Bản đăng ký cung cấp thông tin về xử lý vi phạm pháp TNHH về đấu thầu;

+ Phụ lục 9: Một số tiêu chuẩn E-HSMT vi phạm Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

– Đối với các gói thầu thuộc dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế, liên chính phủ hoặc tổ chức quốc tế, tổ chức chính phủ được chính phủ nước ngoài ủy quyền, cấp cho Nhà nước hoặc Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nếu được sự chấp thuận của nhà tài trợ , việc lập E-HSMT, E-HSMQT, E-HSMST, báo cáo thẩm định E-HSDT, E-HSQT, E-HSDST được áp dụng theo các mẫu quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 của bài viết này.

Trên đây là quy định chi tiết về mẫu đơn và phụ lục hồ sơ dự thầu theo Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT năm 2022 mà chủ đầu tư cần lưu ý!

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn gói chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Các thủ tục bắt buộc để thể nhân và pháp nhân thực hiện hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với chuyên môn rất cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo các báo cáo được lập theo đúng quy định của pháp TNHH
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác.
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765