Tài khoản thường dùng trong kế toán bán hàng

Rate this post

Khi làm kế toán bán hàng chắc hẳn ai cũng nhớ các tài khoản thường dùng trong kế toán bán hàng

Sau đây là các Tài khoản thường dùng trong kế toán bán hàng

Hình 124: Tài khoản thường dùng trong kế toán bán hàng

1. Tài khoản doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ(TK 511)

Tài khoản này được sử dụng để phản ánh doanh thu bán hàng thực tế trong một kỳ kế toán của hoạt động sản xuất kinh doanh

Bên Nợ: Ghi các khoản giảm giá hàng bán,chiết khấu thương mại,doanh thu bán hàng trả lại, số thuế tiêu thụ đặc biệt,thuế xuất khẩu,thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp,kết chuyển doanh thu thuần về tiêu thụ trong kỳ

Bên Có: Ghi tổng doanh thu tiêu thụ trong kỳ

Chú ý: Tài khoản này không có số dư cuối kỳ

2. Tài khoản Hàng bán bị trả lại(TK 531)

Tài khoản này được sử dụng để phản ánh doanh thu bán hàng bị trả lại trong kỳ

Bên Nợ: Tập hợp doanh thu của hàng hóa bị trả lại chấp nhận cho người mua trong kỳ

Bên Có: Kết chuyển doanh thu hàng bán bị trả lại

Chú ý: Tài khoản này cuối kỳ hết số dư

3.Tài khoản Giảm Giá hàng bán( TK 532)

Tài khoản này được sử dụng để phản ánh giảm giá hàng bán cho khách hàng trong kỳ

Bên Nợ: Ghi khoản giảm giá hàng bán đã chấp nhận với khách hàng

Xem thêm  Thẩm định là gì?

Bên Có: Kết chuyển giảm giá hàng bán

Chú ý: Tài khoản này cuối kỳ không có số dư

4. Tài khoản chiết khấu thương mại(TK 521)

Tài khoản này dùng để phản ánh chiết khấu thương mại cho khách hàng trong kỳ và cuối kỳ không còn số dư

Bên Nợ: Tập hợp các khoản chiết khấu thương mại(bớt giá,hồi khấu)

Bên Có: Kết chuyển chiết khấu thương mại

Ngoài ra còn sử dụng một số tài khoản khác như: Tài khoản giá vốn hàng bán(TK 632); hàng gửi bán(TK 157); Tiền mặt(TK 111);Tiền gửi ngân hàng(TK 112); phải trả người bán(TK 331);hàng nhận bán hộ,nhận ký gửi(TK 003)…..

Chú ý: Đây là một số Tài khoản thường dùng trong kế toán bán hàng ngoài ra còn nữa mọi người có thể tìm hiểu thêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765