Quy trình thủ tục hồ sơ khai BHXH điện tử

Bước 1. Truy cập Cổng giao dịch điện tử của BHXH Việt Nam tại địa chỉ https://gddt.baohiemxahoi.gov.vnlựa chọn Truy cập.

ggdt2 20220418111730AM

Bước 2: Trên màn hình đăng nhập, chọn “Tổ chức” -> nhập “Tên tài khoản” là mã số thuế của đơn vị, “Mật khẩu” và nhập “Mã kiểm tra” -> chọn “Truy cập”.

ggdt3 20220418112625AM

Bước 3: Đồng bộ dữ liệu lao động do hộp an sinh xã hội quản lý. Lựa chọn “Tuyên bố hồ sơ” -> chọn “Quản lý lao động” -> chọn “Tiền gửi an sinh xã hội”.

Bước 4: Chọn thủ tục khai báo

Trong menu bên trái, chọn “Danh sách thủ tục”. Màn hình danh sách thủ tục hiển thị, nhấn biểu tượng ở cột kê khai để hiển thị màn hình “Chọn kỳ báo cáo”.

ggdt12 20220418022327PM

Màn hình danh sách thủ tục khai báo điện tử

Bước 5: Chọn kỳ báo cáo

Hệ thống tự động hiển thị kỳ báo cáo mặc định là tháng, năm hiện tại. Số tờ khai hay còn gọi là lô tờ khai là số tự động sinh ra từ 1 đến 99. Người dùng có thể sửa kỳ tờ khai, số tờ khai không tồn tại trong hệ thống nhỏ hơn hoặc bằng số tờ khai mới . . Lựa chọn “Xác nhận” để vào màn hình khai báo hoặc “Gần” để hủy thao tác trên màn hình danh sách quy trình.

ggdt13 20220418023353PM

Màn hình chọn kỳ kê khai

Bước 6: Chọn lao động

Trên màn hình kê khai, chọn “Chọn công việc” Để hiển thị danh sách nhân viên, người dùng có thể tìm kiếm theo các điều kiện sau: ID nhân viên; Họ và tên; Phòng; Tình trạng. Đánh dấu vào ô trước tên nhân viên.

ggdt14 20220418023543PM

Màn hình tuyển chọn lao động

  • Ví dụ: Đối với thủ tục 600, có thể chọn loại tờ khai: Tăng lao động; Giảm lao động; Tăng lương; hạ bậc lương; Khácggdt15 20220418023718PM

Sau khi chọn lao động và phân loại, người dùng chọn “Áp dụng” để quay lại màn hình tạo hồ sơ.

Lưu ý: Người dùng có thể xóa danh sách người lao động đối với những hồ sơ chưa gửi đến hệ thống tiếp nhận hồ sơ BHXH. Trên màn hình khai báo người dùng, chọn “Xóa bỏ” để xóa nhân viên trong tệp kê khai.

ggdt16 20220418023942PM

màn hình hồ sơ

Bước 7: Nộp hồ sơ

Hồ sơ chỉ đủ điều kiện nộp cho BHXH Việt Nam qua Hệ thống tiếp nhận hồ sơ nếu hồ sơ được lập ở tình trạng “Cứu”

Sau khi nhập đầy đủ và chính xác các thông tin trên màn hình hồ sơ, người dùng chọn “Tuyên bố”màn hình “Xác nhận chuyển hàng” người dùng chọn dữ liệu của lần khai báo trước để giữ lại, để chuyển sang màn hình “chữ ký số”

ggdt17 20220418024229PM

Màn hình khai báo hồ sơ

Trên màn hình chữ ký số người dùng chọn chữ ký hợp lệ và chọn “ĐƯỢC RỒI” đến màn hình nhập mật khẩu chữ ký điện tử hoặc chọn “Hủy bỏ” hủy thao tác ký

ggdt18 20220418024355PM

Màn hình lựa chọn chữ ký số

ggdt19 20220418024454PM

Màn hình nhập mã PIN chữ ký số

  • Ghi chú: Bạn có thể gửi hồ sơ của mình bằng cách vào màn hình “Xem lịch sử kê khai” sau đó tìm kiếm theo hồ sơ với trạng thái rồi “Cứu” sau đó chọn biểu tượng “Giao” và thực hiện các thao tác chữ ký số như đã chỉ ra ở trên.
  • ggdt20 20220418024611PM

Sau khi hồ sơ được nộp thành công, hệ thống tiếp nhận hồ sơ sẽ trả về mã hồ sơ cho đơn vị, trạng thái hồ sơ là “Đã gửi”

gdt21 20220418024730PM

màn hình hồ sơ

Bước 8: ví dụ xuất khẩu

Trên màn hình hồ sơ, chọn “Xuất mẫu”lựa chọn “Nhìn thấy”

gdt22 20220418024950PM

Xuất ví dụ về màn hình lựa chọn

gdt23 20220418025052PM

Danh sách tờ khai muốn kết xuất form

Trên màn hình xem mẫu, người dùng chọn “Phóng điện” để tải xuống mẫu PDF

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765