Quy định về tiền bản quyền

1. Khái niệm

Thuế tài nguyên là loại thuế đánh trực tiếp vào tài sản nhà nước.

2. Đối tượng vướng víu

Đối tượng chịu thuế là tài nguyên trong lãnh thổ lục địa, hải đảo, nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa thuộc quyền chủ quyền và quyền tài phán của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo Thông tư số: 152/2015/TT-BTC về 7 đối tượng chịu thuế bao gồm:

1/ Khoáng sản kim loại.

2/ Khoáng sản phi kim loại.

3) Sản phẩm của rừng tự nhiên bao gồm thực vật và các sản phẩm khác của rừng tự nhiên, trừ động vật và các loại hồi, quế, keo, thảo quả do người nộp thuế trồng trên diện tích rừng tự nhiên được giao khoanh nuôi, bảo vệ.

4/ Động vật có vỏ tự nhiên, bao gồm động vật và thực vật biển.

5/ Nước thiên nhiên, bao gồm: nước mặt và nước ngầm; trừ nước thiên nhiên sử dụng cho nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp và nước biển để làm mát máy.

Nước biển làm mát máy quy định tại khoản này phải bảo đảm các yêu cầu về môi trường, hiệu quả sử dụng nước tuần hoàn và điều kiện kinh tế, kỹ thuật chuyên ngành được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận. Trường hợp sử dụng nước biển gây ô nhiễm, không đảm bảo quy chuẩn môi trường sẽ bị xử lý theo quy định tại Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn, thi hành. hướng dẫn hoặc sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

6/ Yến sào thiên nhiên, trừ yến sào do tổ chức, cá nhân thu được từ việc đầu tư xây dựng nhà dẫn dụ yến thiên nhiên về sinh sản và khai thác.

Nhà yến do tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng nhà dụ yến tự nhiên để sinh sản, khai thác phải tuân thủ quy định tại Thông tư số 35/2013/TT-BNNPTNT ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Phát triển. phát triển nông thôn và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

7/ Tài nguyên khác do Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan báo cáo Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Theo dịch vụ thuế tài nguyên ban hành năm 2009, hai đối tượng điều chỉnh nữa là dầu thô và khí thiên nhiên, khí than.

3. Phương pháp tính thuế

a) Căn cứ tính thuế tài nguyên là sản lượng tài nguyên tính thuế, giá tính thuế và thuế suất thuế tài nguyên.

b) Xác định số tiền bản quyền phải nộp trong kỳ

Tính số thuế tài nguyên phải nộp trong kỳ

Trường hợp cơ quan nhà nước xác định mức thuế tài nguyên phải nộp trên một đơn vị tài nguyên khai thác thì mức thuế tài nguyên phải nộp được xác định như sau:

cách tính thuế tài nguyên trong kỳ

nhiệm vụ thuế tài nguyên Việc này được thực hiện dựa trên cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế, phù hợp với các quy định liên quan đến việc xác định số thuế theo quy định của pháp dịch vụ quản lý thuế.

4. Đối tượng miễn, giảm thuế tài nguyên

a) Miễn thuế tài nguyên

Các trường hợp được miễn thuế tài nguyên theo quy định tại Điều 9 dịch vụ thuế tài nguyên và Điều 6 Nghị định số 50/2010/NĐ-CP bao gồm:

1) Miễn thuế tài nguyên đối với tổ chức, cá nhân khai thác hải sản tự nhiên.

2/ Miễn thuế tài nguyên đối với tổ chức, cá nhân khai thác cành, búp, củi, tre, gừa, mai, sậy, sơn, vầu, ô mà cá nhân khai thác được để phục vụ sinh hoạt.

3/ Miễn thuế tài nguyên đối với tổ chức, cá nhân khai thác nước thiên nhiên để sản xuất thủy điện phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân.

4/ Miễn thuế tài nguyên đối với nước thiên nhiên do hộ gia đình, cá nhân khai thác để phục vụ sinh hoạt.

5) Miễn thuế tài nguyên đối với đất do tổ chức, cá nhân được giao, được thuê để khai thác, sử dụng tại chỗ trên diện tích đất được giao, cho thuê; khai thác đất để san lấp mặt bằng, xây dựng an ninh, quân sự và đê điều.

Đất được khai thác và sử dụng tại chỗ được miễn thuế vào thời điểm này, kể cả hỗn hợp cát, đá và sỏi trong đất nhưng không xác định được các chất cụ thể và được sử dụng ở dạng thô để san lấp và xây dựng. Trường hợp vận chuyển đi nơi khác để sử dụng hoặc bán thì phải trả tiền bản quyền theo quy định. quy định.

6/ Các trường hợp khác thuộc đối tượng được miễn thuế tài nguyên, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan báo cáo Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

b) Giảm thuế tài nguyên

Các trường hợp được miễn thuế tài nguyên theo quy định tại Điều 9 dịch vụ thuế tài nguyên và Điều 6 Nghị định số 50/2010/NĐ-CP bao gồm:

1) Người nộp thuế tài nguyên khi gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ làm thiệt hại đến số tài nguyên đã kê khai, nộp thuế thì được xét miễn, giảm số thuế phải nộp đối với số tài nguyên bị tổn thất; Nếu đã nộp thuế thì được hoàn lại số thuế đã nộp hoặc trừ vào số thuế tài nguyên phải nộp của kỳ sau.

2) Các trường hợp khác thuộc đối tượng được giảm thuế tài nguyên, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan báo cáo Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn.com cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn gói chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Các thủ tục bắt buộc để thể nhân và pháp nhân thực hiện hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với chuyên môn cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo báo cáo theo đúng quy định của pháp dịch vụ
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác.
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765