Quy định về thủ tục đổi tên cho con năm 2023

Cá nhân sinh ra có quyền khai sinh, có quyền có tên riêng. Tên có ý nghĩa quan trọng đối với mỗi cá nhân, nhưng hiện nay nhu cầu đổi tên cho con của các ông bố, bà mẹ không còn quá xa lạ. Có sự thay đổi tên gọi như vậy vì nhiều nguyên nhân và lý do khác nhau. Vậy việc đổi tên này dựa trên cơ sở đổi tên nào? Trình tự pháp lý khi thực hiện thay đổi tên là gì? Hãy cùng dịch vụ ketoanhn tìm hiểu về quy định này trong bài viết dưới đây!

Thủ tục đổi tên đệm cho con dưới 6 tuổi chi tiết năm 2023?
Quy định về thủ tục đổi tên cho con năm 2023

Cơ sở pháp lý

  • Bộ dịch vụ Dân Sự 2015
  • dịch vụ hộ tịch 2014
  • Nghị định 123/2015/NĐ-CP

1. Căn cứ đổi tên theo quy định năm 2023

Theo quy định của pháp dịch vụ hiện hành, cá nhân có quyền có họ, tên (kể cả chữ đệm nếu có). Họ và tên của một người được xác định bởi họ và tên khai sinh của người đó.

Căn cứ Điều 27 Bộ dịch vụ Dân sự 2015, cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ, tên trong các trường hợp sau đây:

– Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ trong trường hợp thay đổi họ cho con đẻ từ họ của cha đẻ sang họ của mẹ đẻ hoặc ngược lại.

– Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ trong trường hợp thay đổi họ cho con nuôi từ họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ thành họ của cha nuôi hoặc họ của người nuôi mẹ theo quy định của pháp dịch vụ. yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi.

– Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ trong trường hợp người được nhận làm con nuôi chấm dứt việc làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại họ cho người đó. theo họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ.

Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ trong trường hợp thay đổi họ cho con theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc của con khi xác định cha, mẹ cho con. .

– Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ trong trường hợp thay đổi họ cho con lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình.

– Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ trong trường hợp thay đổi họ theo họ của vợ, họ của chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với quy định của pháp dịch vụ. pháp dịch vụ của nước mà vợ hoặc chồng nước ngoài là công dân hoặc lấy lại họ của mình trước khi thay đổi.

– Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ trong trường hợp thay đổi họ của con khi cha hoặc mẹ thay đổi họ.

– Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ, tên trong các trường hợp khác do pháp dịch vụ về hộ tịch quy định.

Đối tượng thay đổi họ cho người đủ chín tuổi trở lên thì phải được người đó đồng ý. Việc thay đổi họ của cá nhân không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự được xác lập theo họ cũ.

2. Quyền thay đổi tên của cá nhân được quy định như thế nào?

Cũng theo quy định tại Điều 28 Bộ dịch vụ Dân sự 2015, cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc đổi tên trong các trường hợp cụ thể sau:

– Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi tên theo yêu cầu của người được đặt tên mà việc sử dụng tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, danh dự, quyền và lợi ích hợp pháp của người đó.

– Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi tên khi có yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc thay đổi tên cho con nuôi hoặc khi con nuôi chấm dứt việc làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ hoặc mẹ yêu cầu lấy tên của cha hoặc mẹ đẻ.

Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi tên theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ, con khi xác định cha, mẹ cho con.

– Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ, tên cho người lưu lạc đã tìm được nguồn gốc huyết thống của mình.

Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ, tên của chồng hoặc tên vợ trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để tuân theo pháp dịch vụ của nước mà mình thuộc về. Vợ hoặc chồng là người nước ngoài có quốc tịch hoặc lấy lại tên trước khi thay đổi.

– Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi tên của người đã xác định lại giới tính, người đã thay đổi giới tính.

– Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ tên theo quy định của pháp dịch vụ về hộ tịch.

Cần lưu ý rằng việc thay đổi họ tên cho người từ đủ chín tuổi trở lên thì phải được sự đồng ý của người đó. Việc thay đổi tên của cá nhân không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự được xác lập theo tên cũ.

Như vậy, chúng tôi nhận thấy, cá nhân theo quy định trên chỉ có quyền thay đổi họ nếu thuộc một trong các trường hợp nêu trên theo quy định của pháp dịch vụ dân sự.

Căn cứ quy định trên thì không phải chủ thể nào khi muốn cũng được thay đổi họ, tên trong Giấy khai sinh mà việc thay đổi này phải thuộc những trường hợp pháp dịch vụ quy định. quy định.

3. Thủ tục đổi tên trong giấy khai sinh năm 2023

Khi cá nhân đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp dịch vụ để cá nhân đó được thay đổi họ, tên trong giấy khai sinh thì thủ tục thay đổi họ tên được quan tâm. Thủ tục thay đổi họ, tên trong Giấy khai sinh được cá nhân thực hiện theo các bước sau:

– Bước 1: Trước hết, để đối tượng thay đổi họ, tên trong giấy khai sinh thì cần chuẩn bị hồ sơ. Theo quy định tại Điều 28 và Điều 47 dịch vụ Hộ tịch 2014 thì đối tượng có yêu cầu thay đổi họ, tên nộp hồ sơ tại cơ quan Nhà nước để đăng ký hộ tịch.

Theo quy định của pháp dịch vụ, hồ sơ để làm thủ tục thay đổi họ, tên trong Giấy khai sinh bao gồm: Tờ khai theo mẫu quy định (có file đính kèm); Xuất trình bản chính Giấy khai sinh của người cần thay đổi, cải chính hộ tịch; Các giấy tờ liên quan để làm căn cứ thực hiện việc thay đổi họ, tên.

– Bước 2: Sau khi đối tượng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, cá nhân nộp hồ sơ đổi tên đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

– Bước 3: Cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp dịch vụ sẽ ra quyết định trả hồ sơ trong thời hạn cho phép.

4. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục thay đổi họ, tên trong Giấy khai sinh

Để cá nhân được giải quyết nhanh chóng thì việc xác định đúng cơ quan có thẩm quyền trong thủ tục thay đổi tên trong giấy khai sinh là rất cần thiết. Cụ thể, trường hợp người thay đổi họ, tên chưa đủ 14 tuổi thì căn cứ Điều 27 dịch vụ Hộ tịch 2014, UBND cấp xã, thị trấn nơi đã thay đổi hộ tịch đăng ký trước đây hoặc nơi cư trú của cá nhân có thẩm quyền. quyền làm thủ tục thay đổi tên trong giấy khai sinh.

Ngoài ra, cần lưu ý trường hợp chủ thể là người thay đổi họ, tên từ đủ 14 tuổi trở lên thì căn cứ khoản 3 Điều 46 dịch vụ hộ tịch 2014, UBND cấp huyện nơi hộ tịch đã được đăng ký trước đó. đây hoặc nơi cư trú của cá nhân có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi họ, tên cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú ở trong nước.

Thời hạn giải quyết thủ tục thay đổi họ, tên trong giấy khai sinh: Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, nếu việc thay đổi họ, tên có đủ căn cứ theo quy định của pháp dịch vụ. Theo quy định của pháp dịch vụ, cán bộ Phòng Tư pháp sẽ ghi vào sổ khai sinh trước đó và quyết định việc thay đổi tên. Trường hợp đối tượng cần xác minh thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá ba ngày.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn cung cấp trọn gói dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc để cá nhân, tổ chức được phép hoạt động kinh doanh
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo báo cáo theo đúng quy định của pháp dịch vụ
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765