Quy định về bỏ thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2023

1. Khái quát về thuế sử dụng đất nông nghiệp

Thuế sử dụng đất nông nghiệp là loại thuế đánh vào việc sử dụng đất nông nghiệp hoặc giao đất nông nghiệp để sản xuất. Hiểu rõ hơn thì thuế là khoản nộp bắt buộc mà tổ chức, cá nhân phải nộp cho Nhà nước, từ đó có thể hiểu thuế sử dụng đất nông nghiệp là khoản nộp bắt buộc mà tổ chức, cá nhân phải nộp cho Nhà nước. khi sử dụng đất nông nghiệp. đất hoặc khi được giao đất nông nghiệp để sản xuất.

Chủ thể sử dụng đất nông nghiệp bao gồm tổ chức, hộ nông dân, hộ tư nhân, cá nhân sản xuất nông nghiệp, kinh doanh nông, lâm, ngư nghiệp;…

Thuế sử dụng đất nông nghiệp có đặc điểm là chỉ thu trên tiền sử dụng hoặc quyền sử dụng đất, không thu trên hoa lợi của đất nên có tác dụng giảm gánh nặng thuế cho người nộp thuế. Thuế sử dụng đất nông nghiệp là loại thuế mang tính xã hội cao, diện đối tượng nộp thuế rộng do Việt Nam là nước nông nghiệp, diện tích đất nông nghiệp lớn. Còn thuế sử dụng đất nông nghiệp là thuế thời vụ, tính trên ruộng nhưng chủ yếu thu bằng tiền.

Đối tượng nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp bao gồm:

– Tổ chức, cá nhân sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp phải nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp (gọi chung là người nộp thuế).

– Hộ được giao quyền sử dụng đất nông nghiệp nhưng không sử dụng thì phải nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp

2. Đối tượng nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp

Căn cứ Điều 1 Nghị định 74-CP thì tổ chức, cá nhân sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp phải nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp bao gồm:

 • Hộ nông dân, hộ tư nhân, cá nhân.
 • Tổ chức, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã.
 • Doanh nghiệp nông, lâm, ngư nghiệp bao gồm: nông trường, lâm trường, nhà máy, trại và doanh nghiệp khác, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị quân đội, tổ chức, tổng công ty và các đối tượng khác sử dụng đất để sản xuất nông, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản .

3. Trường hợp miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp

Quốc hội thông qua Nghị quyết 107/2020/QH14 về kéo dài thời gian miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp quy định tại Nghị quyết 55/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010, được sửa đổi bởi Nghị quyết 28/2016/QH14 ngày 11 tháng 11 năm 2010 /11/2016.

Theo đó, thời gian miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp được kéo dài đến ngày 31 tháng 12 năm 2025 đối với các đối tượng sau:

Thông báo 3
 • Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp phục vụ nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm; diện tích đất trồng cây hàng năm có ít nhất một vụ lúa trong năm; đất muối
 • Miễn tiền thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp Nhà nước giao cho hộ nghèo.
 • Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp cho các đối tượng sau:
 • Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất để sản xuất nông nghiệp, bao gồm cả nhận thừa kế, tặng cho, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất;
 • Hộ gia đình, cá nhân thành viên hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, nông trường viên, lâm trường đã nhận khoán ổn định đất của hợp tác xã, nông trường, lâm trường quốc doanh để sản xuất nông nghiệp theo quy định của pháp TNHH;
 • Hộ gia đình, cá nhân sản xuất nông nghiệp góp quyền sử dụng đất nông nghiệp để thành lập hợp tác xã sản xuất nông nghiệp theo quy định của TNHH Hợp tác xã.
 • Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với diện tích đất nông nghiệp được Nhà nước giao cho tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp và đơn vị khác trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp.

4. Quy định về việc bỏ thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2023

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị quyết miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp, trong đó quy định các trường hợp được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp và thời hạn miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp. đất đai, đất nông nghiệp.

Cụ thể, các trường hợp được đề nghị miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp bao gồm:

 • Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với toàn bộ diện tích đất nghiên cứu, sản xuất nông nghiệp thử nghiệm chưa chuyển sang thuê đất.
 • Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với toàn bộ diện tích trồng cây hàng năm có ít nhất một vụ lúa trong năm; đất muối
 • Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp được Nhà nước giao cho hộ nghèo, cộng đồng dân cư.
 • Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp cho các đối tượng sau:
 • Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất để sản xuất nông nghiệp, bao gồm cả nhận thừa kế, tặng cho, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất;
 • Hộ gia đình, cá nhân thành viên hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, nông trường viên, lâm trường đã nhận khoán ổn định đất của hợp tác xã, nông trường, lâm trường quốc doanh để sản xuất nông nghiệp theo quy định của pháp TNHH;
 • Hộ gia đình, cá nhân sản xuất nông nghiệp góp quyền sử dụng đất nông nghiệp để thành lập hợp tác xã sản xuất nông nghiệp theo quy định của TNHH Hợp tác xã.
 • Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với diện tích đất nông nghiệp được Nhà nước giao cho tổ chức trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp.

Tổ chức được Nhà nước giao đất nông nghiệp nhưng không sử dụng trực tiếp vào sản xuất nông nghiệp mà giao cho tổ chức khác, người nhận khoán theo hợp đồng sản xuất nông nghiệp thì thu hồi đất theo quy định của TNHH Đất đai. Pháp TNHH; chừng nào Nhà nước chưa thu hồi đất thì phải nộp 100% tiền thuế.

Thời hạn miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp quy định tại Nghị quyết này là từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2030.

Lưu ý: Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, các đối tượng được miễn, giảm tiền thuế sử dụng đất không quy định tại Nghị quyết này phải tiếp tục thực hiện theo quy định của TNHH thuế sử dụng đất nông nghiệp.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn gói chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Các thủ tục bắt buộc để thể nhân và pháp nhân thực hiện hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với chuyên môn rất cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo các báo cáo được lập theo đúng quy định của pháp TNHH
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác.
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765