Phí trích lục bản đồ địa chính năm 2023 là bao nhiêu?

Rate this post

Trích lục bản đồ địa chính là loại giấy tờ ghi lại các thông tin cơ bản liên quan đến thửa đất như diện tích, vị trí địa lý, mốc giới, số hiệu thửa đất… Thông thường trước khi mua bán, chuyển nhượng nhà đất. Người dân thường sẽ yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp trích lục đất đai. Vậy thủ tục trích lục bản đồ địa chính được thực hiện như thế nào cho đúng? Những trường hợp nào phải trích lục bản vẽ địa chính? Chi phí trích lục bản đồ địa chính là bao nhiêu? Bài viết dưới đây của ketoanhn.com sẽ giúp bạn giải đáp những thắc mắc trên và đưa ra những quy định liên quan đến vấn đề này. Hi vọng bài viết này sẽ mang lại nhiều điều bổ ích cho bạn đọc.

1. Cơ sở pháp lý

Nghị định 43/2014/NĐ-CP

2. Bản đồ địa chính là gì?

Bản đồ địa chính là bản đồ thể hiện thửa đất và các yếu tố địa lý có liên quan, được lập theo đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận. (Khoản 4, Mục 3, TNHH Đất đai 2013). Bản đồ địa chính được sản xuất theo tỷ lệ 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 và 1:10000; trên mặt phẳng chiếu, trong 3 độ chiếu, kinh tuyến trục theo từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, hệ quy chiếu quốc gia và hệ tọa độ VN-2000, hệ độ cao quốc gia hiện hành.

Giá trích lục bản đồ địa chính là bao nhiêu?

3. Bản vẽ địa chính gồm những nội dung gì?

Phương án địa chính bao gồm các nội dung sau:

– Cửa sổ bản đồ;

– Các điểm khống chế tọa độ, độ cao quốc gia tất cả các độ cao, điểm khống chế địa chính, điểm khống chế ảnh ngoại nghiệp, điểm khống chế đo vẽ đã cắm mốc ổn định;

Xem thêm  Trường hợp thu hồi giấy phép lao động của người nước ngoài

– Trạm hành chính, trạm hành chính các cấp;

– Phạm vi lập quy hoạch; giới hạn hành lang bảo vệ an toàn đường bộ, hệ thống thủy lợi, đê điều, đường dây dẫn điện và các công trình công cộng khác có hành lang bảo vệ an toàn;

– Ranh giới thửa đất, loại đất, số thứ tự thửa đất, diện tích thửa đất;

– Nhà ở và các công trình xây dựng khác: Trên bản đồ chỉ thể hiện các công trình xây dựng chủ yếu phù hợp với mục đích sử dụng của lô đất, trừ các công trình xây dựng tạm. Công trình ngầm khi có yêu cầu thể hiện trên bản đồ địa chính phải được xác định trong thiết kế kỹ thuật – dự toán công trình;

– Các đối tượng chiếm đất không hợp thành thửa đất như đường giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, sông, suối, kênh, rạch và các yếu tố chiếm đất khác theo tuyến;

– Đặc điểm, công trình có giá trị lịch sử, văn hóa, xã hội cao và có ý nghĩa định hướng;

– Hình dạng mặt bằng hoặc điểm ghi chú cao độ (khi yêu cầu phải được ghi cụ thể trong thiết kế kỹ thuật – dự toán xây dựng công trình);

– Văn bản thuyết minh. Khi ghi chú các yếu tố nội dung bản đồ địa chính phải tuân thủ các quy định về ký hiệu bản đồ địa chính quy định tại Mục II và Điểm 12 Mục III Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư 25/2014/TT-BTC. BTNMT.

Xem thêm  Phí đường bộ xe 5 chỗ

4. Trường hợp nào cần trích lục bản đồ địa chính?

Trích lục bản đồ địa chính sẽ giúp cơ quan nhà nước thuận tiện trong quá trình quản lý đất đai và giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai như giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký đất đai, ngoài ra trích lục bản đồ địa chính của một thửa đất nào đó còn là văn bản giúp người sử dụng đất thực hiện các quyền của mình đối với đất đai dễ dàng hơn. miếng đất. Theo quy định của pháp TNHH đất đai thì các trường hợp phải trích lục bản đồ địa chính là:

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Tại Điểm b Khoản 3 Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định khi giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất , cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất Văn phòng đăng ký đất đai phải trích lục bản đồ địa chính. Cấp lại Giấy chứng nhận: Khoản 3 Điều 77 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định khi cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở do thiên tai, công trình xây dựng thì Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thu hồi Giấy chứng nhận. kế hoạch địa chính. Giải quyết tranh chấp đất đai: Trích lục bản đồ địa chính là một trong những tài liệu phải có trong hồ sơ giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 89 Nghị định 43/2014/NĐ-CP. Các nội dung phải có trong đơn xin giao đất, thuê mặt bằng của người xin giao đất, thuê mặt bằng để thực hiện dự án phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận hoặc cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định tại Điểm quảng cáo Khoản 1 Điều 3 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT. Thành phần hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất được quy định tại Điểm đ Khoản 2 Điều 6 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT. Thành phần hồ sơ thu hồi đất được quy định tại Khoản 3 Điều 9, Điểm d Khoản 1 Điều 10, Điểm d Khoản 1 Điều 11, Điểm đ Khoản 1 Điều 12, Điểm đ Khoản 1 Điều 13 Thông tư 30/2014/TT – BTNMT.

Xem thêm  Thỏa thuận vô hiệu là gì? [Chi tiết 2023]

5. Phí trích lục bản đồ địa chính

Theo quy định tại Điều 9 Thông tư 34/2014/TT-BTNMT thì tổ chức, cá nhân có yêu cầu cung cấp thông tin đất đai phải nộp phí trích lục bản đồ địa chính, trừ các trường hợp sau:

Phạm vi yêu cầu cung cấp là trong cơ sở dữ liệu đất đai hoặc thông tin về giá đất, thủ tục hành chính, quy hoạch, kế hoạch thị trấn hoặc văn bản quy phạm pháp TNHH về đất đai.

Mục đích yêu cầu cung cấp là phục vụ quốc phòng, an ninh, yêu cầu trực tiếp của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tình trạng khẩn cấp.

Đáp ứng mục đích thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai của các cơ quan có liên quan (Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cơ quan Tài nguyên và Môi trường địa phương, Ủy ban nhân dân các cấp)

Như vậy, trường hợp cá nhân, tổ chức đề nghị cấp trích lục bản đồ địa chính không thuộc các trường hợp nêu trên thì phải nộp các khoản phí, chi phí quy định tại Điều 16 Thông tư 34/2014/TT-BTNMT như sau:

– Phí khai thác và sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. – Chi phí in ấn, sao chụp. – Lệ phí xét tuyển (nếu có). Theo quy định tại Thông tư 250/2016/TT-BTC, các loại phí và chi phí này sẽ do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định.

6. Thủ tục trích lục bản đồ địa chính

Dưới đây chúng tôi xin giới thiệu tới các bạn thủ tục gửi yêu cầu trích lục bản đồ địa chính trực tuyến qua Cổng dữ liệu đất đai. Theo quy định tại Điều 12 Thông tư 34/2014/TT-BTNMT, thủ tục đề nghị trích lục bản đồ địa chính trực tuyến được thực hiện như sau:

Xem thêm  So sánh hợp đồng không xác định thời hạn và bảng lương

Bước 1. Điền phiếu yêu cầu dữ liệu đất đai

Mẫu đơn quy định tại Phụ lục 13 ban hành kèm theo Thông tư 25/2014/TT-BTNMT. Thí sinh nên cẩn thận

Tại các Mục 1, 2, 3: tổ chức, cá nhân điền đầy đủ thông tin về họ và tên, số Căn cước công dân/CMND; địa chỉ, số điện thoại, Email., Fax. Tại Mục 4: Điền thông tin về số thửa được cấp trích lục và đánh dấu (x) vào ô “trích lục bản đồ”. Tại điểm 5. Điền mục đích sử dụng dữ liệu. Ví dụ, được sử dụng để giải quyết tranh chấp đất đai

Tại điểm 5: đánh dấu (x) vào ô “Email”/”EMS theo địa chỉ”; “Fax”… theo yêu cầu.

Bước 2: Nộp hồ sơ cho cơ quan thông qua Cổng Trung tâm thông tin và dữ liệu đất đai thuộc Tổng cục Quản lý đất đai hoặc Văn phòng đăng ký đất đai.

Bước 3. Khi nhận được hồ sơ hợp lệ của tổ chức, tổ chức cung cấp dữ liệu đất đai có trách nhiệm tiếp nhận, xử lý và thông báo nghĩa vụ tài chính (nếu có) cho người nộp hồ sơ. Nếu từ chối cung cấp sẽ nhận được văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Bước 4. Nếu bạn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính thì sẽ cấp cho bạn trích lục bản đồ địa chính

Thời gian thực hiện: 1 ngày:

Nếu nhận được yêu cầu trước 3 giờ chiều, yêu cầu đó phải được cung cấp ngay trong ngày; Trường hợp nhận được yêu cầu sau 15 giờ chiều thì việc cung cấp dữ liệu đất đai được thực hiện trong ngày làm việc tiếp theo.

Xem thêm  Tại sao 28 tỉnh, thành phố giáp biển của Việt Nam đều có biển “Khu vực biên giới biển?
✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn.com cung cấp trọn gói dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc để cá nhân, tổ chức được phép hoạt động kinh doanh
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo các báo cáo được lập theo đúng quy định của pháp TNHH
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765