Phân biệt giấy mời và giấy triệu tập

Trát hầu tòa là gì? Giấy triệu tập khác với giấy mời như thế nào?

Giấy triệu tập là loại văn bản được áp dụng đối với những người có liên quan đến vụ án được giải quyết tại các cơ quan tố tụng như cơ quan điều tra, cơ quan kiểm sát hoặc tòa án nhân dân.

Giấy triệu tập được quy định trong Bộ TNHH tố tụng hình sự năm 2015, khi cơ quan tiến hành tố tụng tiến hành điều tra vụ án thì việc có mặt theo giấy triệu tập là nghĩa vụ bắt buộc đối với những người thuộc đối tượng quy định tại Điều 2 của TNHH này.. 60, 61, 62, 63 , 64, 66, 65, 67, 68, 69, 70 Bộ TNHH này.

Về giấy mời, trong tố tụng không quy định cụ thể, nhưng có thể hiểu là loại giấy được sử dụng trong trường hợp cơ quan điều tra, tòa án… mời những người có liên quan hoặc biết về vụ án. đến làm việc Để thu thập thông tin, làm rõ các nội dung liên quan đến vụ việc, ngoài các trường hợp triệu tập nêu trên, giấy mời không có giá trị buộc công dân phải chấp hành, khách có quyền lựa chọn đến và không đến. Không đến làm việc theo giấy mời không phải là vi phạm pháp TNHH.

Như vậy, điểm khác biệt ở đây là nghĩa vụ phải tuân theo: giấy mời là không bắt buộc, còn giấy triệu tập là bắt buộc theo thủ tục được quy định trong các bộ TNHH tố tụng.

Sự khác biệt giữa Lời mời và Triệu tập là gì?

Trát hầu tòa là gì?

Ai là đối tượng phải có mặt theo giấy triệu tập của người có thẩm quyền để tiến hành tố tụng?

Như đã nêu ở trên, theo quy định của Bộ TNHH tố tụng hình sự năm 2015 thì khi có giấy triệu tập của người có thẩm quyền tố tụng thì những đối tượng sau đây phải có mặt:

Bị can: Phải có mặt theo giấy triệu tập của người có thẩm quyền để tiến hành tố tụng theo quy định tại tiểu mục a khoản 3 Điều 60 Bộ TNHH tố tụng hình sự năm 2015 như sau:

“Điều 60. Bị đơn

 1. Bị cáo buộc phải:
 2. a) Có giấy triệu tập của người có thẩm quyền để tiến hành tố tụng. trường hợp vắng mặt vì lý do bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan thì được áp giải, nếu bỏ trốn thì bị truy tìm;

…”

– Bị cáo: Phải có mặt theo giấy triệu tập theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 61 Bộ TNHH tố tụng hình sự 2015:

“Điều 61. Bị cáo

 1. Bị cáo buộc phải:
 2. a) Có mặt theo giấy triệu tập của Toà án. trường hợp vắng mặt vì lý do bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan thì được áp giải; nếu bỏ trốn sẽ bị truy tìm;

…”

– Người bị hại: Phải có mặt theo giấy triệu tập của người có thẩm quyền để tiến hành tố tụng theo điểm a khoản 4 Điều 62 Bộ TNHH tố tụng hình sự 2015:

“Điều 62. Người bị thiệt hại”

 1. Nạn nhân được yêu cầu phải:
 2. a) Có giấy triệu tập của người có thẩm quyền để tiến hành tố tụng; trường hợp cố ý vắng mặt mà không phải vì lý do bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan thì có thể bị áp giải;”

– Nguyên đơn dân sự: phải có mặt theo giấy triệu tập của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng và chấp hành quyết định, yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 63 của Bộ TNHH dân sự. Bộ tư pháp . TNHH tố tụng 2015:

“Điều 63. Nguyên đơn dân sự

 1. Nguyên đơn dân sự phải:
 2. a) Có giấy triệu tập của người có thẩm quyền để tiến hành tố tụng;

…”

– Bị đơn dân sự: phải có mặt theo giấy triệu tập của người có thẩm quyền để tiến hành tố tụng theo quy định tại tiết a tiểu mục 3 Điều 64 Bộ TNHH tố tụng hình sự 2015:

“Điều 64. Bị đơn dân sự

 1. Bị đơn dân sự phải:
 2. a) Có giấy triệu tập của người có thẩm quyền để tiến hành tố tụng;

…”

– Người làm chứng: phải có mặt theo giấy triệu tập của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng theo khoản 4 Điều 66 Bộ TNHH tố tụng hình sự 2015:

“Điều 66. Người làm chứng

 1. Các nhân chứng được yêu cầu phải:
 2. a) Có giấy triệu tập của cơ quan có thẩm quyền để làm thủ tục. Trường hợp cố ý vắng mặt mà không có lý do bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan mà sự vắng mặt đó cản trở việc giải quyết nguồn tin về tội phạm thì việc buộc tội, điều tra, truy tố, xét xử có thể phải có giấy triệu tập;

…”

Tương tự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, người làm chứng, người giám định, người định giá bất động sản, người phiên dịch, dịch thuật cũng phải có mặt theo trát hầu tòa. 69, 70 của Bộ TNHH này.

Việc không có mặt theo giấy triệu tập có thể dẫn đến việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế như áp giải, áp giải hoặc lệnh bắt giữ.

Làm thế nào để giấy triệu tập được gửi đến các đương sự?

Phương thức cấp, thông báo, tống đạt văn bản tố tụng được quy định tại Điều 173 Bộ TNHH tố tụng dân sự năm 2015 như sau:

“Điều 173. Thể thức cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng

Việc cấp, tống đạt, thông báo hành vi tố tụng được thực hiện bằng các phương tiện sau đây:

 1. Cấp, thông báo, thông báo trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc cho bên thứ ba được ủy quyền thực hiện việc cấp, tống đạt hoặc thông báo.
 2. Phát hành, tống đạt và thông báo bằng phương tiện điện tử theo yêu cầu của đương sự hoặc những người tham gia tố tụng khác theo quy định của pháp TNHH về giao dịch điện tử.
 3. Bài đăng công khai.
 4. Thông báo trên các phương tiện truyền thông.
 5. Phát hành, chuyển giao hoặc thông báo bằng các phương tiện khác theo quy định tại Chương XXXVIII của Bộ TNHH này.”

Như vậy, cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân… có thể gửi giấy triệu tập theo các hình thức nêu trên.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn gói chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Các thủ tục bắt buộc để thể nhân và pháp nhân thực hiện hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với chuyên môn rất cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo các báo cáo được lập theo đúng quy định của pháp TNHH
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác.
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765