Nội dung nêu gương của Đảng viên tự kiểm điểm năm 2021 được quy định như thế nào?

Nội dung nêu gương của bản tự phê bình của Đảng viên được quy định như thế nào?

Căn cứ tiểu mục 3 mục I Quy định 101-QĐ/TW năm 2012 quy định như sau:

NỘI DUNG VÍ DỤ

Mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam phải tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cán bộ có chức vụ càng cao càng phải gương mẫu.

3- Về tự phê bình, phê bình

Người đứng đầu phải là tấm gương tự phê bình và phê bình để cấp dưới noi theo.

– Trong tự phê bình và phê bình phải thực sự cầu thị, tự giác, trung thực, thành khẩn, công tâm, không hữu khuynh, né tránh, chạy theo chủ nghĩa thành tích; Khi có khuyết điểm phải nhận rõ khuyết điểm và có kế hoạch sửa chữa.

– Có tình đồng chí, thương yêu nhau; thẳng thắn đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện lợi dụng phê bình với động cơ xấu.

Theo đó, nội dung nêu gương về tự phê bình và phê bình quy định người đứng đầu phải là tấm gương về tự phê bình và phê bình để cấp dưới noi theo.

Trong tự phê bình và phê bình phải thực sự cầu thị, tự giác, thật thà, công tâm, cầu thị, không cửa quyền, né tránh, chạy theo chủ nghĩa thành tích; Khi có khuyết điểm phải nhận rõ khuyết điểm và có kế hoạch sửa chữa.

– Có tình đồng chí, thương yêu nhau; thẳng thắn đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện lợi dụng phê bình với động cơ xấu.

Điều lệ Đảng quy định nhiệm vụ của Đảng viên như thế nào?

Theo Điều 2 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2011, nhiệm vụ của Đảng viên như sau:

Đảng viên có các nhiệm vụ sau đây:

1. Tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng, nghiêm chỉnh chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp dịch vụ của Nhà nước; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; phục tùng đầy đủ sự phân công, điều động của Đảng.

2. Không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao kiến ​​thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội, phiến diện, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Chấp hành quy định của Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

3. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia công tác đoàn thể, công tác xã hội ở cơ quan và ở gia đình; tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp dịch vụ của Nhà nước.

4. Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng; chấp hành kỷ dịch vụ, giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong Đảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thành với Đảng; làm công tác phát triển đảng viên; sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định.

Nhiệm vụ của Đảng viên như đã quy định ở trên.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn cung cấp trọn gói dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc để cá nhân, tổ chức được phép hoạt động kinh doanh
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo các báo cáo được lập theo đúng quy định của pháp dịch vụ
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765