Những thay đổi mới liên quan đến thuế thu nhập cá nhân 2023

Rate this post

Nộp thuế là nghĩa vụ của mọi cá nhân, tổ chức. Đây là khoản thu do Nhà nước quy định mà tổ chức, cá nhân phải nộp vào ngân sách nhà nước khi đáp ứng các điều kiện nhất định. Vậy những thay đổi mới liên quan đến thuế thu nhập cá nhân 2023. Sau đây, ketoanhn.com sẽ thông tin đến bạn đọc về chủ đề trên qua bài viết dưới đây. Tham khảo ý kiến.

1. Giả định không phải khai thuế TNCN năm 2023

Tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 30/10/2022), Khoản 3 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của dịch vụ Quản lý thuế

2. Bổ sung điểm e khoản 3 Điều 7 như sau:

“e) Người khai thuế thu nhập cá nhân là tổ chức, cá nhân nộp thuế thu nhập đối với trường hợp khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng, quý nhưng trong quý không thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Như vậy, năm 2023, người nộp thuế sẽ không phải nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân trong các trường hợp sau:

– Người nộp thuế chỉ có các hoạt động, kinh doanh không thuộc đối tượng chịu thuế theo quy định của dịch vụ thuế thu nhập cá nhân.

– Cá nhân có thu nhập được miễn thuế theo quy định của pháp dịch vụ về thuế thu nhập cá nhân và người có số thuế nộp hàng năm sau khi chấm dứt tiền lương, tiền công phải nộp thuế thu nhập cá nhân từ 50.000 đồng trở xuống, trừ người nhận thừa kế hoặc quà tặng bất động sản; chuyển nhượng bất động sản.

Xem thêm  Doanh nghiệp tại thị xã Dĩ An, Thuận An cần làm những gì?

– Người nộp thuế tạm ngừng hoạt động, kinh doanh theo quy định tại Điều 4 Nghị định 126/2020/NĐ-CP.

– Người nộp thuế xuất trình hồ sơ chấm dứt hoạt động của NIT, trừ trường hợp chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng.

– Người khai thuế thu nhập cá nhân là tổ chức, cá nhân trả thu nhập trong trường hợp khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng, quý nhưng trong quý đó không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

2. Lưu ý về việc khấu trừ thuế TNCN năm 2023

Khi tính giảm trừ gia cảnh, người nộp thuế phải áp dụng nguyên tắc quy định tại điểm c khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC, cụ thể:

2.1 Nguyên tắc tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế:

– Người nộp thuế có nhiều nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công và từ kinh doanh thì tại cùng thời điểm (trọn tháng) người nộp thuế lựa chọn cách tính giảm trừ gia cảnh tại một nơi.

– Đối với người nước ngoài là thể nhân cư trú tại Việt Nam thì tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân từ tháng 01 hoặc từ tháng đến Việt Nam đối với trường hợp lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam cho đến hết tháng hợp đồng. rời Việt Nam trong năm tài chính (tính đủ tháng).

2.2 Nguyên tắc tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc:

– Người nộp thuế được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc nếu người nộp thuế đã đăng ký và được cấp mã số thuế.

– Khi người nộp thuế đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc, cơ quan thuế sẽ cấp mã số thuế cho người phụ thuộc và được tạm tính giảm trừ gia cảnh trong năm kể từ ngày đăng ký. Đối với người phụ thuộc đã đăng ký giảm trừ gia cảnh trước ngày 01/10/2013 thì tiếp tục được tính giảm trừ gia cảnh cho đến khi được cấp mã số thuế.

– Trường hợp người nộp thuế chưa tính giảm trừ cho người phụ thuộc trong năm tính thuế thì việc tính giảm trừ cho người phụ thuộc được tính kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ cấp dưỡng khi người nộp thuế hoàn thành hồ sơ khai thuế và đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc. Riêng đối với những người phụ thuộc khác quy định tại Mục 2.(4) thì thời hạn ghi nhận giảm trừ gia cảnh chậm nhất là ngày 31/12 của năm tài chính khai thuế đó.

– Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần cho một người nộp thuế trong năm tính thuế. Trường hợp nhiều người nộp thuế có cùng người phụ thuộc thì người nộp thuế tự thỏa thuận đăng ký giảm trừ gia cảnh cho một người nộp thuế.

3. Lưu ý về thuế suất thuế TNCN đối với tiền lương, tiền công năm 2023

3.1 Cách tính thuế TNCN từ tiền lương, tiền công

Đối với thể nhân thường trú:

(1) Trường hợp cá nhân ký hợp đồng làm việc từ ba (03) tháng trở lên thì QHĐ của tiền lương, tiền công được xác định theo quy định tại Khoản 3 Điều 7 Thông tư 111/2013/TT-BTC , cụ thể:

IRPF = Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công x Loại thuế

Ở đó:

Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công = Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công – Các khoản giảm trừ

Thuế suất thuế thu nhập cá nhân trong trường hợp này sẽ được áp dụng theo chế độ thuế lũy tiến từng phần (Xem chi tiết tại mục 3).

(2) Trường hợp người không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng với tổng mức thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/giờ trở lên theo quy định tại Mục i Khoản 1 Điều này. Điều này 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC:

IRPF = Thu nhập chịu thuế x thuế suất 10%

Đối với thể nhân không cư trú:

Đối với cá nhân không cư trú, thuế thu nhập từ tiền lương, tiền công được xác định theo khoản 1 Điều 18 Thông tư 111/2013/TT-BTC, công thức tính như sau:

IRPF = Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công x Thuế suất 20%

Ghi chú: Trường hợp cá nhân không cư trú đồng thời làm việc tại Việt Nam và nước ngoài mà không tách bạch được thu nhập phát sinh tại Việt Nam thì thu nhập cá nhân chịu thuế tiền lương, tiền công được xác định căn cứ vào việc cá nhân đó có hiện diện tại Việt Nam hay không.

3.2 Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công

Theo Khoản 2 Điều 8 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định, thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công được xác định bằng tổng số tiền lương, tiền công, tiền công và các khoản thu nhập khác có tính chất tiền lương, tiền công nhận được của người nộp thuế trong kỳ tính thuế.

Ghi chú: Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế:

– Thời điểm xác định căn cứ tính thuế tương ứng với thu nhập tiền lương, tiền công là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho đối tượng nộp thuế.

– Cụ thể, thời điểm xác định căn cứ tính thuế của phí tích lũy của sản phẩm bảo hiểm theo hướng dẫn tại Điểm đ.2 Khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC là thời điểm doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp bảo hiểm, bảo hiểm, bảo hiểm sở hữu trí tuệ công ty quản lý quỹ tự nguyện đóng bảo hiểm.

3.3 Thuế suất thuế thu nhập năm 2023 của tiền lương, tiền công

Như đã đề cập ở mục 1, tùy theo từng đối tượng lao động mà mức thuế suất thuế TNCN đối với tiền lương, tiền công sẽ khác nhau, cụ thể:

– Đối với thể nhân thường trú:

+ Trường hợp cá nhân ký hợp đồng làm việc từ ba (03) tháng trở lên:

Việc áp dụng phương pháp tính thuế lũy tiến từng phần theo Biểu thuế rút gọn (Phụ lục: 01/PL-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013) cụ thể như sau:

hình ảnh 8

+ Trường hợp cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng với tổng thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/giờ trở lên: Áp dụng thuế suất 10%.

– Đối với cá nhân không cư trú: Áp dụng thuế suất 20%.

Đây là một bài viết về Những thay đổi mới liên quan đến thuế thu nhập cá nhân 2023 Vui lòng đọc để tham khảo thêm và nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến bài viết này hoặc các vấn đề pháp lý khác liên quan đến dịch vụ dịch vụ sư, tư vấn bất động sản, thành lập doanh nghiệp, v.v., vui lòng liên hệ với ketoanhn.com theo thông tin bên dưới để được đội ngũ của chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng và hiệu quả. của các dịch vụ sư, dịch vụ gia chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm. ketoanhn.com là đối tác hợp pháp của bạn.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn.com cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn gói chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Các thủ tục bắt buộc để thể nhân và pháp nhân thực hiện hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với chuyên môn rất cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo các báo cáo được lập theo đúng quy định của pháp dịch vụ
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác.
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765