Những điều cần lưu ý về trụ sở công ty khi thành lập doanh nghiệp?

Khi bạn thành lập công ty, bạn cần lưu ý những điều quan trọng khi chọn địa điểm làm trụ sở công ty. Đây là những thông tin về pháp luật và loại hình bất động sản mà bạn cần quan tâm.

Cơ sở pháp lý:

  • Luật doanh nghiệp 2020
  • Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

Những điều quan trọng về trụ sở công ty:

Theo Điều 42, Luật doanh nghiệp 2020:

Trụ sở chính của doanh nghiệp phải đặt tại lãnh thổ Việt Nam và có địa chỉ liên lạc theo địa giới đơn vị hành chính. Trụ sở cần có số điện thoại, số fax và địa chỉ email (nếu có).

Theo Điều 47, Nghị định số 01/NĐ-CP:

  • Trước khi thay đổi địa chỉ trụ sở chính và chuyển sang quận, huyện, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan về việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật.
  • Khi chuyển địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp cần gửi hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở mới. Hồ sơ bao gồm: thông báo thay đổi nội dung doanh nghiệp ký bởi người đại diện, nghị quyết hoặc quyết định của chủ sở hữu công ty (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên), nghị quyết hoặc quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh), hoặc Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần) về việc chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.
  • Sau khi nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp sau khi kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.
  • Khi thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp không thay đổi.

Lưu ý:

  • Trụ sở công ty không được đặt tại nhà tập thể hoặc chung cư.
  • Nếu bạn thuê hoặc mượn nhà làm trụ sở công ty, hãy ký kết hợp đồng thuê nhà và yêu cầu chủ nhà cung cấp cho bạn hai bản sao của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ tương đương.
  • Trụ sở công ty phải liên lạc được và có người nhận thư báo. Điều này giúp tránh việc cơ quan thuế hoặc cơ quan đăng ký doanh nghiệp gửi thư mà không có người nhận. Nếu không có người nhận, công ty có thể bị coi là không hoạt động tại trụ sở và bị đóng mã số thuế, khóa mã số doanh nghiệp.
  • Khi thay đổi địa chỉ trụ sở chính, nên chọn trụ sở trong cùng một quận huyện. Nếu chuyển sang quận huyện khác, doanh nghiệp cần đăng ký thực hiện thủ tục chốt thuế trước khi thay đổi đăng ký doanh nghiệp.

Câu hỏi thường gặp về lựa chọn địa điểm làm trụ sở công ty:

1. Khi thành lập công ty, cần lưu ý những gì khi chọn địa điểm làm trụ sở công ty?
– Khi lựa chọn địa điểm làm trụ sở công ty, bạn cần lưu ý các quy định pháp luật và đảm bảo trụ sở nằm trên lãnh thổ Việt Nam.
– Địa chỉ trụ sở công ty cần được xác định theo địa giới đơn vị hành chính và có số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

Câu hỏi thường gặp về pháp luật liên quan:

2. Pháp luật quy định về trụ sở công ty như thế nào?
– Luật doanh nghiệp 2020 và Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp là những văn bản pháp luật quan trọng liên quan đến trụ sở công ty.
– Các văn bản này quy định về thủ tục đăng ký, thay đổi địa chỉ trụ sở chính và liên quan đến việc chuyển địa điểm trụ sở theo quy định của pháp luật về thuế.

Câu hỏi thường gặp về loại hình bất động sản:

3. Những loại hình bất động sản nào có thể được lựa chọn làm trụ sở công ty?
– Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020, trụ sở chính của doanh nghiệp có thể đặt trên các loại hình bất động sản như đất ở, đất nông nghiệp, đất có giá trị sử dụng đất khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765