Những Điều Cần Lưu Ý Đối Với Doanh Nghiệp Có Yếu Tố Nước Ngoài

Mỗi loại hình doanh nghiệp sẽ có các thủ tục pháp lý khác nhau. Đặc biệt, thành lập doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài sẽ khác với doanh nghiệp trong nước. Bạn cần nắm rõ những lưu ý khi thành lập doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài để có sự chuẩn bị tốt, tránh nhầm lẫn.

Doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài là gì?

Doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài là doanh nghiệp có ít nhất một thành viên nước ngoài tham gia. Chủ thể đó có thể là người nước ngoài, pháp nhân nước ngoài hoặc nhà nước nước ngoài. Hoặc một doanh nghiệp có tài sản làm việc ở nước ngoài có liên quan.

Có một cách hiểu đơn giản hơn:

  • Doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài là doanh nghiệp trong các trường hợp sau:

  • Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài là doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài.

  • Doanh nghiệp có vốn nước ngoài từ 1% đến 100%

  • Doanh nghiệp Việt Nam có người đại diện là người nước ngoài.

Những điều cần lưu ý đối với doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài

hợp pháp

Mỗi ngành nghề, mỗi lĩnh vực đầu tư đều có những yêu cầu khác nhau, tương tự nó cũng sẽ ảnh hưởng đến các văn bản pháp luật liên quan. Ngoài ra, các quy định pháp lý rất khác nhau đối với các nhà đầu tư hoặc nguồn vốn đầu tư. Điều quan trọng là phải đáp ứng các điều kiện trong các cam kết quốc tế và cũng như các văn bản pháp luật của Việt Nam.

Về thành lập doanh nghiệp

Ở mỗi quốc gia đều có những quy chế, quy định riêng trong kinh doanh phù hợp với hiện trạng và tình hình thực tế của quốc gia mình. Cần xem xét lại một số ngành nghề được lựa chọn để thành lập doanh nghiệp. Bởi doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài vẫn được kinh doanh bất cứ ngành nghề nào mà pháp luật không cấm, không trái với quy định của pháp luật cũng như các văn bản pháp luật đưa ra. Nhưng có một số ngành nghề ra đời ở nước ngoài chưa có ở Việt Nam. Nhà đầu tư và người sáng lập cần đăng ký mã số doanh nghiệp quốc gia.

Trụ sở chính, nơi đăng ký thành lập doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài

Trụ sở chính là nơi đặt trụ sở của doanh nghiệp, địa chỉ liên hệ, giao dịch và hoạt động của doanh nghiệp đó. Cần có địa chỉ chính xác bao gồm: số nhà, tên đường, tên phường, xã, thị trấn, quận, huyện, thành phố, tỉnh,… Đối với doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài như chủ đầu tư là người nước ngoài, không quen biết Với và hiểu rõ địa điểm tại Việt Nam, họ sẽ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm một văn phòng phù hợp cũng như các vấn đề về thủ tục đăng ký.

Cơ quan và thủ tục cấp phép

Doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài thủ tục sẽ phức tạp hơn. Sẽ có 2 trường hợp về thủ tục thành lập doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài đó là đăng ký đầu tư và thẩm tra dự án đầu tư. Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Qua quá trình xem xét nếu đủ điều kiện cấp phép sẽ chuyển hồ sơ đăng ký của doanh nghiệp đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi doanh nghiệp đặt trụ sở. Ủy ban nhân dân sẽ cấp Giấy chứng nhận đầu tư khi nhận được Giấy chứng nhận đầu tư, tức là đồng thời nhận được Giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp.
Ngoài ra, nếu doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất thì khi làm thủ tục đầu tư sẽ được Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Xác định chủ đầu tư của doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài

Hiện nay, vẫn chưa có sự thống nhất và minh bạch trong việc phân biệt giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài. Đây là vấn đề khá ảnh hưởng đến các quy định pháp luật tương đương khi áp dụng. Nếu là nhà đầu tư trong nước, bạn sẽ mất khoảng 4 ngày để xin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Đối với nhà đầu tư nước ngoài, phải mất ít nhất 30 ngày để xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài.

Nhìn chung, để không gặp trở ngại về thời gian cũng như tiết kiệm chi phí khi thành lập doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài nên tham khảo ý kiến ​​của các chuyên gia pháp lý, tài chính… để nắm bắt kỹ các thủ tục xin phép cũng như cấp Giấy chứng nhận hay hoạt động dự án đã đầu tư Ở Việt Nam. Hồ sơ năng lực cần được chuẩn bị kỹ lưỡng để giải trình trước cơ quan nhà nước và pháp luật. Ngoài ra, nhà đầu tư thành lập doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài cần xem xét thời gian thực hiện trước dự án, trong quá trình thực hiện dự án và sau dự án để đảm bảo thời gian thực hiện dự án. Dự án diễn ra suôn sẻ và hài lòng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765