Mua đất nông nghiệp bằng giấy viết tay có được không?

Cơ sở pháp lý

dịch vụ đất đai 2013

Mua đất ruộng bằng giấy viết tay có hợp pháp không?

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất không chỉ cần có người làm chứng mới có giá trị pháp lý mà còn phải được công chứng, chứng thực theo quy định tại Khoản 3 Điều 167 dịch vụ Đất đai 2013, cụ thể:

“3. Việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất được thực hiện như sau:

a) Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng, chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản quy định tại khoản 1 Điều này. tại điểm b khoản này;

b) Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp; hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất mà một bên hoặc các bên tham gia giao dịch là tổ chức kinh doanh bất động sản có công chứng. hoặc chứng thực theo yêu cầu của các bên;…”

Vì vậy, khi mua đất nông nghiệp bằng giấy viết tay nên công chứng để giao dịch có hiệu lực.

Mua đất nông nghiệp bằng giấy viết tay có được cấp sổ đỏ không?

Theo quy định tại Khoản 54 Điều 2 Nghị định 01/2017 NĐ-CP quy định chi tiết hướng dẫn dịch vụ đất đai có nêu:

“Thứ nhất. Các trường hợp sử dụng đất sau đây chưa được cấp Giấy chứng nhận và không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này thì người đang sử dụng đất làm thủ tục đăng ký đất đai, cấp quyền sử dụng đất đất đai, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu theo quy định của dịch vụ Đất đai và Nghị định này mà không phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nộp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ theo quy định của pháp dịch vụ:

a) Sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 01 năm 2008;

Năm 2021, cán bộ, công chức có được mua đất nông nghiệp?

6 vấn đề cực kỳ quan trọng liên quan đến chuyển nhượng sổ đỏ đất nông nghiệp

b) Sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất từ ​​ngày 01 tháng 01 năm 2008 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 và Điều 18 của Nghị định số này.

c) Sử dụng đất do nhận thừa kế quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014.”

Như vậy, việc cấp sổ đỏ đất nông nghiệp khi mua bán bằng giấy viết tay sẽ xảy ra 2 trường hợp:

Trường hợp mua đất nông nghiệp bằng giấy viết tay trước ngày 01/01/2008

Theo quy định trên, trường hợp người sử dụng đất chưa được cấp sổ đỏ mà nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho trước năm 2008 chỉ có giấy tờ viết tay thì người đang sử dụng đất thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận. quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) lần đầu. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nộp hợp đồng hoặc văn bản chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp dịch vụ.

Trường hợp mua đất nông nghiệp bằng giấy viết tay từ ngày 01/07/2014

Trong trường hợp này, để được cấp sổ đỏ, ngoài giấy mua bán đất viết tay, người dân là bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất cần cung cấp giấy mua bán đất viết tay và một trong các loại giấy tờ theo quy định. quy định tại Điều 100 dịch vụ Đất đai để làm căn cứ cấp sổ đỏ.

Tóm lại, bạn đang sử dụng đất nông nghiệp do nhận chuyển nhượng trước ngày 1/7/2014 thì khi làm thủ tục xin cấp sổ đỏ lần đầu, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có thể không yêu cầu bên nhận chuyển nhượng nộp hợp đồng. hợp đồng, văn bản chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp dịch vụ (không bắt buộc phải công chứng, chứng thực hợp đồng của bên nhận chuyển nhượng).

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn.com cung cấp trọn gói dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc để cá nhân, tổ chức được phép hoạt động kinh doanh
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo báo cáo theo đúng quy định của pháp dịch vụ
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765