Mẫu đơn đề nghị thực hiện dự án đầu tư được tổng hợp trong hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư được quy định như thế nào?

Rate this post

Hiện nay, mẫu đơn đề nghị thực hiện dự án đầu tư được quy định tại Mẫu AI1 ban hành kèm theo Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT như sau:

nhanh lên1

Mẫu đề xuất dự án đầu tư trong văn bản đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư được quy định như thế nào?

Hiện nay, mẫu đề xuất dự án đầu tư trong văn bản đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư được quy định tại Mẫu AI3 ban hành kèm theo Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT như sau:

nhanh lên3

Hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư do nhà đầu tư đề xuất gồm những gì?

Căn cứ Khoản 1 Điều 33 TNHH Đầu tư 2020, hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư do nhà đầu tư đề xuất bao gồm:

– Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư, trong đó cam kết chịu mọi chi phí và rủi ro nếu dự án không được phê duyệt;

– Tài liệu về tình hình pháp lý của nhà đầu tư;

– Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư, bao gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính từ công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; các tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

– Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung chính: nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ thực hiện, thông tin về hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án đề xuất nhu cầu sử dụng đất (nếu có), nhu cầu sử dụng lao động, đề xuất ưu đãi đầu tư, tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án, đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định của pháp TNHH về bảo vệ môi trường.

Trường hợp pháp TNHH về xây dựng quy định phải lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì nhà đầu tư được trình bày Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư;

– Trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ khác xác định quyền sử dụng địa điểm. thực hiện dự án đầu tư;

– Bản thuyết minh về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án phải được tư vấn đánh giá công nghệ theo quy định của pháp TNHH về chuyển giao công nghệ;

– Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;

– Các tài liệu khác có liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp TNHH (nếu có).

Nội dung thẩm định hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư được quy định như thế nào?

Căn cứ Khoản 3 Điều 33 TNHH Đầu tư 2020 (khoản này được bổ sung bởi Khoản 3 Điều 3 TNHH sửa đổi TNHH Đầu tư công, TNHH Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, TNHH Đầu tư, TNHH Nhà ở, TNHH Cạnh tranh), Nhà thầu, TNHH Điện lực, TNHH Doanh nghiệp, TNHH Thuế Tiêu thụ đặc biệt và TNHH Thi hành án dân sự 2022) xác lập:

– Thẩm định sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị và quy hoạch đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt (nếu có);

– Đánh giá nhu cầu sử dụng đất;

– Đánh giá sơ bộ hiệu quả kinh tế xã hội của dự án đầu tư; đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định của pháp TNHH về bảo vệ môi trường;

– Thẩm định ưu đãi đầu tư và điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư (nếu có);

– Đánh giá về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án phải thẩm định hoặc tư vấn công nghệ theo quy định của pháp TNHH về chuyển giao công nghệ;

– Đánh giá về sự phù hợp của dự án đầu tư với mục tiêu, định hướng phát triển đô thị, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở; phương án phân kỳ đầu tư sơ bộ đảm bảo yêu cầu về thời gian; sơ bộ cơ cấu sản phẩm nhà ở và quỹ đất phát triển nhà ở xã hội; dự thảo đầu tư xây dựng và quản lý hạ tầng đô thị trong và ngoài phạm vi dự án đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn gói chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Các thủ tục bắt buộc để thể nhân và pháp nhân thực hiện hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với chuyên môn cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo báo cáo theo đúng quy định của pháp TNHH
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác.
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765