Mẫu đơn đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu năm 2023

Trình, thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Theo quy định tại Điều 7 Thông tư 23/2015/TT-BKHĐT về nội dung này như sau:

Trình, thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

1. Đối với gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ:

Căn cứ vào báo cáo của tổ chuyên gia về kết quả xét thầu, bên nộp hồ sơ dự thầu phải xuất trình danh sách các nhà thầu để chủ đầu tư phê duyệt.

2. Đối với gói thầu áp dụng phương thức hai túi hồ sơ trong một giai đoạn:

a) Căn cứ báo cáo của tổ chuyên gia về kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật, bên nộp hồ sơ đề xuất phải trình chủ đầu tư phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật. Phải đánh giá danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật trước khi phê duyệt;

b) Căn cứ vào báo cáo của tổ chuyên gia về kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính, bên nộp hồ sơ chào hàng phải xuất trình danh sách các nhà thầu để chủ đầu tư phê duyệt.

3. Căn cứ kết quả phân loại nhà thầu và quá trình thương thảo hợp đồng, bên nộp hồ sơ chào hàng trình chủ đầu tư kết quả lựa chọn nhà thầu để phê duyệt. Kết quả lựa chọn nhà thầu phải được thẩm định trước khi phê duyệt.

Do đó, dù gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn hay một giai đoạn hai túi hồ sơ thì nhà thầu đều phải nộp danh sách các nhà thầu để chủ đầu tư phê duyệt. Sau đó, căn cứ vào kết quả phân loại nhà thầu và thương thảo hợp đồng, bên mời thầu trình chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Thời gian xét thầu tối đa là bao lâu?

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 23/2015/TT-BKHĐT, thời gian đánh giá hồ sơ chào hàng như sau:

– Thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu tối đa là 45 ngày đối với đấu thầu trong nước, 60 ngày đối với đấu thầu quốc tế, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu cho đến ngày bên đề xuất trình chủ đầu tư kết quả lựa chọn nhà thầu để phê duyệt. .

– Thời gian xét thầu không bao gồm thời gian thẩm định, phê duyệt, kể cả thời gian thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật đối với gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Trường hợp cần thiết có thể kéo dài thời gian xét thầu nhưng không quá 20 ngày và phải bảo đảm tiến độ thực hiện dự án.

Ưu đãi được đánh giá như thế nào?

Theo quy định tại Điều 5 Thông tư 23/2015/TT-BKHĐT về đánh giá hồ sơ dự thầu như sau:

– Việc đánh giá hồ sơ chào hàng phải tuân thủ các quy định của TNHH đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và các yêu cầu kỹ thuật.

– Trong quy chế làm việc hoặc trong phương pháp làm việc của nhóm chuyên gia trong báo cáo xét thầu phải thể hiện rõ cách thức xử lý trong trường hợp một thành viên trong nhóm chuyên gia có ý kiến ​​khác với đa số thành viên khác thành viên. Các thành viên của tổ chuyên gia có quyền bảo lưu ý kiến ​​của mình.

– Trường hợp một nhà thầu đồng thời tham dự nhiều gói thầu và được đánh giá cao nhất đối với gói thầu này và trúng thầu đồng thời ở một hoặc nhiều gói thầu thì chủ đầu tư, bên mời thầu cần làm rõ khả năng thực hiện gói thầu của nhà thầu này. trong quá trình đàm phán và hoàn thiện hợp đồng.

– Trường hợp hồ sơ đề xuất áp dụng phương pháp một giai đoạn hai túi hồ sơ thì nhà thầu phải thông báo kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật cho các nhà thầu tham dự bằng văn bản. Văn bản thông báo phải nêu rõ tên nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, lý do không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, thời gian và địa điểm mở hồ sơ đề xuất về tài chính. Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật có thể cử đại diện tham dự lễ mở hồ sơ đề xuất về kinh tế.

Hồ sơ đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu được quy định như thế nào?

Theo quy định tại Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư 23/2015/TT-BKHĐT về mẫu hồ sơ đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu như sau:

trinh nữ

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn.com cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn gói chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Các thủ tục bắt buộc để thể nhân và pháp nhân thực hiện hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với chuyên môn cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo báo cáo theo đúng quy định của pháp TNHH
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác.
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765