Mẫu di chúc viết tay chuẩn hướng dẫn cách viết di chúc

Cách viết di chúc viết tay như thế nào? Làm sao để di chúc hợp pháp? Đây là những vấn đề được rất nhiều người quan tâm nhưng không phải ai cũng hiểu rõ. Trong bài viết dưới đây, ketoanhn.com GROUP sẽ cung cấp mẫu di chúc viết tay và hướng dẫn cách viết di chúc.

Mẫu di chúc viết tay
mẫu viết tay

1. Di chúc là gì?

Có được lập di chúc viết tay không? Điều 624 Bộ dịch vụ dân sự 2015 quy định về di chúc như sau:

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi họ chết.

Đồng thời, theo điều 627 và 628, hình thức của di chúc được thể hiện dưới các hình thức: di chúc bằng văn bản và di chúc miệng. Trong đó, di chúc bằng văn bản bao gồm:

– Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng;

– Di chúc bằng văn bản có người làm chứng;

– Di chúc bằng văn bản có công chứng;

– Di chúc bằng văn bản có chứng thực. Như vậy, BLDS mới 2015 chỉ quy định về di chúc chứ không quy định về di chúc viết tay và các vấn đề liên quan. Tuy nhiên, căn cứ quy định trên thì pháp dịch vụ cho phép người lập di chúc được lập di chúc dưới hình thức di chúc bằng văn bản. Di chúc dù viết tay hay đánh máy đều được thể hiện dưới hình thức văn bản, giấy tờ.

Vì vậy, người lập di chúc hoàn toàn có thể lập di chúc viết tay, có hoặc không có người làm chứng, được công chứng, chứng thực.

tôi chúc bạn may mắn

Mẫu di chúc viết tay là mẫu văn bản được tìm kiếm nhiều nhất hiện nay (ảnh minh họa)

2. Mẫu di chúc viết tay hiện nay

2.1 Ví dụ về di chúc viết tay có người làm chứng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Di chúc

Ngày ……. năm ………. (Ngày ………….. tháng giêng năm hai nghìn không …………..), tại địa chỉ:……………… trước sự chứng kiến ​​của hai người

Họ và tên của tôi là: ……………………………………………………

Ngày sinh: ………………………………………

Số chứng minh nhân dân………….

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………

Nay trong trạng thái hoàn toàn minh mẫn, tinh thần minh mẫn, tôi tự nguyện lập Di chúc này để định đoạt toàn bộ tài sản (di sản) của mình, cụ thể như sau:

Tôi là chủ sở hữu của tài sản bao gồm:

Đầu tiên………………………………………………………………………..

2 …………………………………………………………………………………..

3…………………………………………………………….

Giấy tờ sở hữu và văn bản do cơ quan có thẩm quyền cấp gồm: …………

Nay tôi lập Di chúc định đoạt tài sản nêu trên của mình như sau:

Căn cứ vào điều kiện, hoàn cảnh, tính cách, năng lực của các con tôi, tình cảm của tôi đối với các con, tôi cùng lập Di chúc này để định đoạt toàn bộ di sản của tôi nêu tại Mục I của Di chúc này như sau:

Sau khi tôi qua đời, toàn bộ tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của tôi (di sản) trong di chúc này sẽ thuộc về những người có tên dưới đây:

1 Họ và tên Ông:……………………; Sinh ra ở: …………………..

CMND: số……………………. của Công an thành phố……………………

ngày …………………………………………

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………….

2. Họ và tên Bà: …………………………………………………….; Sinh ra ở: …………………..

CMND: số……………………. của Công an thành phố……………………

ngày ……………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú: …………………………………

Ngoài những người con có tên và danh tính được liệt kê ở trên, tôi không để lại tài sản của mình cho bất kỳ ai khác.

Di chúc này gồm…… trang và được lập thành … bản chính, có giá trị pháp lý như nhau.

di chúc

(Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

Nhân chứng:

1. Ông:…………………….; Sinh ra ở: …………………..

CMND: số……………………. của Công an thành phố……………………

ngày …………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………

2. Bà:……………………; Sinh ra ở: ………………………………………..

CMND: số …………. của Công an thành phố……………………

ngày………………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………..

Những người làm chứng đã chứng kiến ​​việc ông………… tự nguyện lập và ký, điểm chỉ vào Di chúc này.

NGƯỜI LÀM CHỨNG CHO Di chúc

(Ký và ghi rõ họ tên)

2.2 Di chúc viết tay không có người làm chứng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Di chúc

Hôm nay, ngày ………….tháng……năm…………., lúc……. giờ …………phút, lúc …………..

Họ và tên của tôi là:……………………..

Ngày sinh: ………………………………………………..

Số chứng minh nhân dân………….

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………

Trong trạng thái tinh thần minh mẫn, tôi lập Di chúc này như sau:

Tôi là chủ sở hữu của tài sản bao gồm:

Đầu tiên…………………………………………………………………….

2 …………………………………………………………………………………..

3…………………………………………………………….

Giấy tờ sở hữu và văn bản do cơ quan có thẩm quyền cấp gồm: …………..……..……………………..…… ……………………..

Nay tôi lập Di chúc định đoạt tài sản nêu trên của mình như sau:

Sau khi tôi qua đời

Họ và tên Ông (Bà)……………………………………………………….

Ngày sinh: ……………………………………………..

Số chứng minh nhân dân………….

Địa chỉ thường trú: …………………………………………………..

được thừa kế toàn bộ di sản thừa kế thuộc sở hữu của tôi như đã nói ở trên do tôi để lại

Tôi không để lại tài sản thừa kế nói trên cho bất kỳ ai khác.

(Trường hợp chỉ định người thừa kế thực hiện nghĩa vụ thì phải ghi rõ họ, tên của người này và nội dung thực hiện nghĩa vụ.)

Di chúc được lập ngày…………..tháng…….…….thể hiện theo ý chí, nguyện vọng của tôi, không sửa đổi, bổ sung gì.

Di chúc được lập thành……………………. bản, mỗi …………trang.

………………….., ngày tháng năm ……

Người lập di chúc

(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Hướng dẫn viết di chúc viết tay

Khi viết di chúc viết tay, trước hết cần phải đăng ký người lập di chúc (tự mình viết hoặc nhờ người khác viết thay). Đặc biệt, di chúc phải có các nội dung sau:

– Ghi rõ ngày, tháng, năm, nơi viết di chúc;

– Thông tin của người lập di chúc: Họ và tên, hộ khẩu, địa chỉ thường trú;

– Họ, tên của cá nhân, cơ quan, tổ chức được hưởng miền hoặc xác định rõ điều kiện của cá nhân, cơ quan, tổ chức được hưởng miền;

– Di sản để lại và nơi có di sản (nêu rõ thông tin di sản. Ví dụ nếu là đất đai thì ghi rõ các thông tin về đất đai như: vị trí, diện tích, tình trạng pháp lý,…)

– Việc cử người thực hiện nghĩa vụ và nội dung của nghĩa vụ.

Lưu ý, di chúc không được viết tắt, không được viết bằng ký hiệu, trường hợp di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được đánh số thứ tự và có chữ ký hoặc chữ ký của người lập di chúc.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn.com cung cấp trọn gói dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc để cá nhân, tổ chức được phép hoạt động kinh doanh
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo các báo cáo được thực hiện theo đúng quy định của pháp dịch vụ
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765