Luật 18/2023/NĐ-CP về đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

Thông tin về Nghị định 18/2023/NĐ-CP

Mục đích của Nghị định

Ngày 28 tháng 04 năm 2023, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị định 18/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Nghị định này có mục tiêu chính là thắt chặt và nâng cao hiệu quả quản lý các doanh nghiệp tiến hành kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Nội dung chính của Nghị định

Toàn văn Nghị định 18/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp do chính phủ ban hành. Nghị định này bổ sung một loạt các quy định nhằm thắt chặt và nâng cao hiệu quả quản lý các doanh nghiệp kinh doanh đa cấp.

Điều kiện đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

Theo Nghị định 18/2023/NĐ-CP, các doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ và nộp trình tự, thủ tục cụ thể theo quy định để đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp. Ngoài ra, các hồ sơ quy định phải đăng ký ở dạng điện tử với định dạng “.doc” và “.xls”.

Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

Nghị định 18/2023/NĐ-CP đã bổ sung thêm điều kiện với đầu mối làm việc của doanh nghiệp bán hàng đa cấp tại địa phương, nhằm nâng cao tính minh bạch và đúng đắn trong hoạt động này.

Thủ tục và hồ sơ đăng ký

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định tại Nghị định 18/2023/NĐ-CP.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Sau khi chuẩn bị hồ sơ, doanh nghiệp tiến hành gửi bộ hồ sơ đến Bộ Công Thương.

Bước 3: Thẩm định hồ sơ

Ngay sau khi nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Bộ Công Thương sẽ thẩm định hồ sơ và thông báo cho doanh nghiệp nộp phí thẩm định.

Luật sư Kế Toán Hà Nội đánh giá rằng các sửa đổi và bổ sung liên quan đến nghị định này sẽ thúc đẩy việc kinh doanh bán hàng đa cấp trở nên minh bạch và đảm bảo quyền lợi của khách hàng.

### Câu hỏi thường gặp

#### Nghị định 18/2023/NĐ-CP về việc quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp đã có hiệu lực từ khi nào?

Nghị định 18/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/06/2023.

#### Điều kiện nào cần thiết để đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo Nghị định mới?

Để đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo Nghị định 18/2023/NĐ-CP, doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ và nộp tại Bộ Công Thương theo thủ tục quy định.

#### Có điều kiện gì mới được thêm vào theo Nghị định 18/2023/NĐ-CP đối với người tham gia bán hàng đa cấp?

Theo Nghị định 18/2023/NĐ-CP, người tham gia bán hàng đa cấp cần có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật và phải cư trú tại Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765