Lịch sử công nghiệp hóa trên thế giới.

Rate this post

Bài viết giới thiệu định nghĩa cách mạng công nghiệp 4.0, làm rõ sự hình thành và phát triển của quá trình cách mạng khoa học – kỹ thuật, kinh tế tri thức, xã hội thông tin đến cách mạng công nghiệp 4.0, xác định nhiệm vụ của quá trình công nghiệp hóa. và hiện đại hóa đất nước.

PVFCCo 2

1. Định nghĩa về Công nghiệp 4.0

Theo Klaus Schwab, người sáng lập và Giám đốc điều hành của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Công nghiệp 4.0 có một lịch sử ấn tượng:

“Cuộc cách mạng công nghiệp đầu tiên sử dụng nước và hơi nước để cơ giới hóa sản xuất. Cuộc cách mạng thứ hai diễn ra thông qua việc ứng dụng điện năng vào sản xuất hàng loạt. Cuộc cách mạng thứ ba sử dụng điện tử và công nghệ thông tin để tự động hóa sản xuất. Và hiện nay, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang dần hình thành từ cuộc cách mạng lần thứ ba. Nó là sự kết hợp của các công nghệ làm mờ ranh giới giữa vật lý, kỹ thuật số và sinh học.

Lĩnh vực Kỹ thuật số bao gồm: Trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT) và Dữ liệu lớn.

Lĩnh vực công nghệ sinh học bao gồm: nông nghiệp, ngư nghiệp, nông sản thực phẩm, bảo vệ môi trường, năng lượng tái tạo, hóa học và vật liệu.

2. Quá trình phát triển từ cuộc cách mạng khoa học và công nghệ, từ nền kinh tế tri thức, xã hội thông tin đến cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và tác động của nó đối với nền kinh tế – xã hội loài người

Từ những thập kỷ cuối thế kỷ 20 đến nay, khoa học và công nghệ, đặc biệt là sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, trí tuệ nhân tạo đã tác động sâu sắc và mạnh mẽ đến đời sống xã hội loài người.

Xem thêm  Quy định về chôn lấp chất thải rắn nguy hại [Cập nhật 2023]

Lịch sử nhân loại đang chuyển từ xã hội công nghiệp sang xã hội thông tin, từ nền kinh tế dựa trên tài nguyên và máy móc sang nền kinh tế chủ yếu dựa trên dữ liệu, thông tin và tri thức. Đây là một bước ngoặt lịch sử hết sức quan trọng.

Vậy mối quan hệ giữa dữ liệu, thông tin và kiến ​​thức là gì? Dữ liệu là những con số và sự kiện rời rạc. Khi dữ liệu được hệ thống hóa, nó trở thành thông tin. Thông tin được con người tiếp nhận và xử lý sẽ trở thành tri thức, nhờ tri thức mà phát triển kỹ năng và óc sáng tạo của con người. Khi tri thức được viết, in hoặc xuất bản trên Internet để cung cấp cho nhiều người nhận và người dùng, đó là tri thức được mã hóa. Do đó, tri thức còn được gọi là thông tin. Ngày nay với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, thông tin sản sinh ra tri thức và tri thức lan tỏa nhanh chóng, tri thức bùng nổ, chúng ta có một phương tiện thông tin mạnh mẽ và một cuộc cách mạng tri thức. . Quá trình này chính là cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0.

Tri thức, thông tin và xử lý thông tin đang trở thành những yếu tố then chốt của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Ngày nay và trong tương lai, Công nghiệp 4.0 được xác định là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống. Công nghiệp 4.0 không chỉ thay thế lao động thủ công mà còn giúp con người lao động trí óc. Bên cạnh đó, những quan niệm nhân sinh, hệ tư tưởng cũng đang dần thay đổi.

Xem thêm  Phân tích khái niệm, đặc điểm của thủ tục hành chính

3. Kinh tế tri thức và Công nghiệp 4.0 – Động lực mạnh mẽ nhất làm thay đổi xã hội loài người

Để đưa ra quyết định và hành động hiệu quả, mọi người phải tin tưởng vào số lượng và chất lượng xử lý thông tin. Công nghiệp 4.0 là tập hợp các phương pháp khoa học và phương tiện kỹ thuật được sử dụng để tự động thu thập, xử lý, lưu trữ và khai thác thông tin nhằm đáp ứng nhu cầu nhiều mặt của xã hội. Hơn nữa, công nghệ thông tin biến thông tin thành tri thức và nhanh chóng lan tỏa đến mọi người, trong đó tri thức là yếu tố then chốt quyết định sự thành công của cách mạng công nghiệp 4.0. Vì vậy, kinh tế tri thức và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 được coi là động lực quan trọng nhất để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và chất lượng cuộc sống.

Việc hình thành một xã hội kết nối, một nền kinh tế ngày càng số hóa và tự động hóa là những yếu tố then chốt trong quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế công nghiệp sang nền kinh tế tri thức và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Nó làm thay đổi căn bản phương thức sản xuất, tiêu dùng, đời sống, lao động, tổ chức và quản lý và tất nhiên, nó cũng làm thay đổi cả nền giáo dục, nhất là dạy nghề và giáo dục đại học.

Xem thêm  Thế giới quan và phương pháp luận biện chứng

4. Nhiệm vụ của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nước ta trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0

Trong bối cảnh hiện nay, khi cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 bùng nổ, để giải quyết nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chúng ta phải giải quyết các vấn đề sau:

Con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa của nước ta có thể rút ngắn thời gian nếu chúng ta chuẩn bị sẵn sàng và chủ động hơn trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 phát triển và mở rộng mạnh mẽ. Phát huy lợi thế của đất nước, tận dụng mọi khả năng để đạt trình độ tiên tiến, nhất là công nghệ thông tin, công nghệ sinh học và tự động hóa (trí tuệ nhân tạo), tranh thủ ứng dụng ngày càng nhiều hơn, ở trình độ cao hơn và phổ biến hơn những thành tựu mới của khoa học và công nghệ công nghệ, từng bước tiến hành cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Các bạn cần nắm bắt cơ hội, khẩn trương chuẩn bị mọi điều kiện để phát triển kinh tế, từng bước tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Công nghiệp hóa ở nước ta phải thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ cơ bản: chuyển từ nền kinh tế nông nghiệp truyền thống sang nền kinh tế nông nghiệp công nghệ cao và từ nền kinh tế công nghiệp sang nền kinh tế tri thức và công nghiệp 4.0. Hai nhiệm vụ này phải phát triển đồng thời, đan xen lẫn nhau, hỗ trợ nhau, bổ sung cho nhau. Muốn vậy, tri thức và công nghệ mới của thời đại phải được áp dụng một cách toàn diện, các ngành công nghiệp và dịch vụ dựa trên tri thức cũng phải đẩy nhanh tốc độ phát triển.

Xem thêm  Huobi Token (HT) là gì?

Chủ động hội nhập quốc tế kết hợp với năng lực nội sinh của dân tộc. Yếu tố quyết định năng lực nội sinh là văn hóa, giáo dục, khoa học, tức là sức mạnh tinh thần và trí tuệ của dân tộc. Hơn hết là đổi mới tư duy kinh tế để theo kịp sự phát triển của thời đại. Phát triển kinh tế phải ưu tiên hiệu quả, sản xuất những gì hiệu quả nhất nhờ lợi thế so sánh để đổi mới sáng tạo, sẵn sàng thay đổi để hội nhập. Cần kết hợp chặt chẽ giữa các yếu tố nguồn lực, con người có tri thức và công nghệ hiện đại để lựa chọn ngành, sản phẩm có nhiều lợi thế cạnh tranh, đạt hiệu quả cao nhất. Công nghiệp hóa là sử dụng tri thức, khoa học và công nghệ mới nhất để hiện đại hóa nền kinh tế, chuyển nền kinh tế chất lượng thấp, hiệu quả thấp thành nền kinh tế chất lượng cao, hiệu quả cao, tiếp cận với cách mạng công nghiệp 4.0. Vì vậy, công nghiệp hóa phải đi đôi với hiện đại hóa. Công nghiệp hóa hiện nay phải là công nghiệp hóa dựa trên tri thức và từng bước thực hiện Cách mạng công nghiệp 4.0.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn.com cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn gói chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Các thủ tục bắt buộc để thể nhân và pháp nhân thực hiện hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với chuyên môn cao về kế toán và thuế, chúng tôi đảm bảo báo cáo theo đúng quy định của pháp TNHH
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác.
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin
Xem thêm  Tôi có thể lấy giấy chứng minh nhân thân ở đâu?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765