Khi xuất ngũ công an nhân dân ngoài chế độ phụ cấp sẽ được hưởng những chế độ, chính sách gì?

Thời hạn ngừng nghĩa vụ công vụ phải được thông báo cho hạ sĩ quan, chiến sĩ và Uỷ ban nhân dân cấp huyện nơi đóng quân trước bao nhiêu ngày?

Theo điều 10 Nghị định 70/2019/NĐ-CP thì xuất ngũ như sau:
“Thứ nhất, hạ sĩ quan, binh sĩ hết thời hạn phục vụ tại ngũ quy định tại khoản 3 Điều 4 của Nghị định này thì được xuất ngũ.
2. Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ được xuất ngũ sớm khi được Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh hoặc Hội đồng y khoa Bộ Công an kết luận không đủ sức khỏe để tiếp tục phục vụ tại ngũ hoặc các trường hợp có chỉ định. . tại điểm b và điểm c khoản 1; a, b, c khoản 2 điều 41 dịch vụ nghĩa vụ quân sự 2015.
3. Cục trưởng, đồng đội, Giám đốc Công an cấp tỉnh quyết định việc xuất ngũ đối với từng hạ sĩ quan, chiến sĩ thuộc quyền; tổ chức lễ xuất ngũ hạ sĩ quan, binh sĩ hoàn thành nghĩa vụ tại ngũ và bàn giao cho Ủy ban nhân dân cấp huyện giao quân.
4. Thời hạn xuất ngũ phải được thông báo trước 30 ngày cho hạ sĩ quan, binh sĩ và Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi quân nhân đóng quân hoặc cơ quan, tổ chức nơi quân nhân công tác, học tập trước khi nhập ngũ.
5. Ban Bình quân huyện, xã và các cơ quan, tổ chức phải tổ chức tiếp nhận hạ sĩ quan, quân nhân xuất ngũ.
6. Hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân trở về nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập trong thời hạn 15 ngày làm việc phải đến cơ quan đăng ký nghĩa vụ quân sự để đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị động viên. .”
Như vậy, thời hạn xuất ngũ phải được thông báo trước 30 ngày cho hạ sĩ quan, binh sĩ và Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi quân nhân đóng quân hoặc cơ quan, tổ chức nơi hạ sĩ quan, binh sĩ công tác, học tập trước khi nhập ngũ.

Anh yêu em tham gia buổi lễ công khai 2608095754 1

Khi xuất ngũ sẽ được hưởng những khoản trợ cấp nào?

Theo quy định tại Điều 7 Nghị định 27/2016/NĐ-CP quy định về trợ cấp xuất ngũ, trợ cấp tạo việc làm, trợ cấp đi lại, trợ cấp đi đường đối với hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ như sau:
“1. Ngoài chế độ bảo hiểm xã hội một lần được hưởng theo quy định của pháp dịch vụ về bảo hiểm xã hội, hạ sĩ quan, chiến sĩ được hưởng trợ cấp xuất ngũ một lần cho mỗi năm phục vụ trong Quân đội do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cấp bằng tốt nghiệp được hỗ trợ 02 tháng lương cơ sở theo quy định của Chính phủ tại thời điểm xuất ngũ, trường hợp có tháng lẻ được tính như sau: Dưới 01 tháng không được trợ cấp xuất ngũ, đóng từ đủ 01 tháng trở lên đủ 06 tháng được trợ cấp bằng 01 tháng lương cơ sở; từ đủ 06 tháng đến đủ 12 tháng được trợ cấp bằng 02 tháng lương cơ sở.
2. Hạ sĩ quan, binh sĩ có thời gian phục vụ tại ngũ đủ 30 tháng, khi xuất ngũ được hưởng thêm 02 tháng tiền lương của quân hàm hiện hưởng; Trường hợp xuất ngũ trước 30 tháng, có thời gian phục vụ tại ngũ từ đủ 25 tháng đến dưới 30 tháng thì được cộng thêm 01 tháng chuyển quân hàm hiện hưởng.
3. Hạ sĩ quan, chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ tại ngũ theo quy định của dịch vụ Nghĩa vụ quân sự tại thời điểm xuất ngũ được trợ cấp tạo việc làm bằng 06 tháng mức lương cơ sở theo quy định của Chính phủ tại thời điểm xuất ngũ. xuất ngũ. .
4. Hạ sĩ quan, chiến sĩ xuất ngũ được đơn vị trực tiếp quản lý tổ chức gặp mặt chia tay trước khi xuất ngũ, mức chi 50.000 đồng/người; được đơn vị đưa, đón về nơi cư trú theo quy định hoặc hỗ trợ tiền tàu, xe (hạng phổ thông) và hỗ trợ tiền đi lại từ đơn vị về nơi cư trú”.
Khi xuất ngũ, ngoài chế độ phụ cấp thì được hưởng những chế độ, chính sách gì?
Theo điều 8 Nghị định 70/2019/NĐ-CP quy định:

“Thứ nhất. Trong thời gian khám sức khoẻ theo lệnh gọi của Trưởng Công an cấp huyện, công dân tham gia tuyển chọn và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân được hưởng chế độ, chính sách theo quy định đối với công dân trong thời gian khám sức khoẻ. khám, khám nghĩa vụ quân sự.
2. Trong thời gian tại ngũ và khi xuất ngũ, hạ sĩ quan, binh sĩ được hưởng chế độ, chính sách quy định đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân quy định tại Điều 50 dịch vụ Nghĩa vụ quân sự 2015 và các văn bản quy định quy định chi tiết việc thực hiện.”
Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 50 dịch vụ nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định như sau:

“3. Đối với hạ sĩ quan, binh sĩ khi xuất ngũ:
a) Được trợ cấp tiền đi lại, trợ cấp xuất ngũ;
b) Trước khi vào học, học hoặc có giấy triệu tập vào học tại các trường của cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học được bảo lưu kết quả và được tuyển sinh vào các trường đó;
c) Được hỗ trợ tạo việc làm;
d) Trước khi nhập ngũ đang làm việc trong cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội thì khi xuất ngũ, cơ quan, tổ chức đó có trách nhiệm tiếp nhận, bố trí, điều động lại công việc. Đảm bảo thu nhập không thấp hơn trước khi nhập ngũ; trường hợp cơ quan, tổ chức đó đã giải thể thì cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp phải bố trí công việc phù hợp;
đ) Trước khi nhập ngũ đang làm việc trong tổ chức kinh tế thì khi xuất ngũ, tổ chức đó phải có trách nhiệm tiếp nhận, bố trí việc làm và bảo đảm tiền lương, tiền lương tương xứng với vị trí việc làm và tiền lương, tiền lương trước khi nhập ngũ; Trong trường hợp tổ chức kinh tế ngừng hoạt động, giải thể, phá sản thì việc xây dựng chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ được thực hiện như đối với người lao động của tổ chức kinh tế theo quy định của pháp dịch vụ;
e) Đã đóng các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của dịch vụ bảo hiểm xã hội;
g) Hạ sĩ quan, binh sĩ đã xuất ngũ theo quy định tại khoản 1 Điều 43 và khoản 1 Điều 48 của dịch vụ này khi trở về địa phương được cơ quan có thẩm quyền ưu tiên bố trí việc làm. .tại mọi thời điểm. cấp, cơ quan, tổ chức và cộng điểm trong đăng ký, tuyển dụng công chức, viên chức; Trong thời gian thử việc được hưởng 100% tiền lương và tiền thưởng của ngạch tuyển dụng tương ứng với trình độ đào tạo.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn.com cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn gói chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Các thủ tục bắt buộc để thể nhân và pháp nhân thực hiện hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với chuyên môn cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo báo cáo theo đúng quy định của pháp dịch vụ
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác.
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765