IASB là gì? Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Quốc tế

Cơ quan tiêu chuẩn khu vực tư nhân độc lập có nhiệm vụ chính là phát triển Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS) cho các mục đích báo cáo tài chính chung. IASB được chỉ định và giám sát bởi một nhóm đa dạng các ủy viên từ IFRS Foundation, một tổ chức phi lợi nhuận của khu vực tư nhân. Các Ủy viên bổ nhiệm các thành viên của IASB và có khoảng 15 thành viên từ các khu vực địa lý khác nhau. IASB làm việc với các cơ quan thiết lập chuẩn mực kế toán quốc gia để đạt được sự hội tụ của các chuẩn mực kế toán toàn cầu.

1. IASB là gì?

– Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (Hội đồng) Tóm tắt:

Hội đồng quản trị là một nhóm chuyên gia độc lập với sự kết hợp phù hợp giữa kinh nghiệm thực tế gần đây trong việc thiết lập các chuẩn mực kế toán, lập, kiểm toán hoặc sử dụng báo cáo tài chính và giáo dục. Sự đa dạng địa lý rộng rãi cũng được yêu cầu. Điều lệ tổ chức IFRS phác thảo các tiêu chí đầy đủ cho thành phần Hội đồng quản trị và phân bổ địa lý có thể được nhìn thấy trong hồ sơ cá nhân.

Các thành viên của Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm xây dựng và xuất bản Chuẩn mực kế toán IFRS, bao gồm Chuẩn mực IFRS cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ. Hội đồng cũng chịu trách nhiệm phê duyệt các Diễn giải IFRS do Ủy ban Diễn giải IFRS (trước đây là IFRIC) phát triển.

Các thành viên được bổ nhiệm bởi các Ủy viên của Tổ chức IFRS thông qua một quy trình mở và nghiêm ngặt bao gồm thông báo tuyển dụng và tham khảo ý kiến ​​với các tổ chức có liên quan.

– Khái niệm chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS):

Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IAS) là các chuẩn mực kế toán cũ do Ủy ban Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IASB), một cơ quan thiết lập chuẩn mực quốc tế độc lập có trụ sở tại London ban hành. IAS đã được thay thế vào năm 2001 bởi Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS). Kế toán quốc tế là một tập hợp con của kế toán xem xét các tiêu chuẩn kế toán quốc tế khi cân bằng sổ sách.

Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế là gì?

2. Ban chuẩn mực kế toán quốc tế:

Chuẩn mực Kế toán Quốc tế đã được thay thế vào năm 2001 bởi Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS). Hiện tại, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Trung Quốc là những thị trường vốn lớn duy nhất không áp dụng IFRS bắt buộc. Cơ quan Chuẩn mực Kế toán Hoa Kỳ đã cộng tác với Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Tài chính từ năm 2002 để cải thiện và điều chỉnh các Nguyên tắc Kế toán Hoa Kỳ (GAAP) và IFRS.

– Tìm hiểu chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS):

Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IAS) là chuẩn mực kế toán quốc tế đầu tiên do Ủy ban Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IASC) ban hành, được thành lập vào năm 1973. Mục tiêu sau đó, cũng như ngày nay, là giúp việc so sánh các công ty trên toàn thế giới trở nên dễ dàng hơn. . , để cải thiện tính minh bạch và độ tin cậy của báo cáo tài chính, đồng thời thúc đẩy thương mại và đầu tư toàn cầu.

Các chuẩn mực kế toán có thể so sánh toàn cầu thúc đẩy tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và hiệu quả trên các thị trường tài chính trên toàn thế giới. Điều này cho phép các nhà đầu tư và những người tham gia thị trường khác đưa ra các quyết định kinh tế sáng suốt về các cơ hội và rủi ro đầu tư, đồng thời cải thiện việc phân bổ vốn. Các tiêu chuẩn chung cũng giúp giảm đáng kể chi phí quản lý và báo cáo, đặc biệt đối với các công ty có hoạt động quốc tế và các công ty con ở nhiều quốc gia.

– Tiến tới Chuẩn mực kế toán toàn cầu mới:

Tiến bộ đáng kể đã được thực hiện trong việc phát triển một bộ tiêu chuẩn kế toán toàn cầu chất lượng cao duy nhất kể từ khi IASC được thay thế bởi IASB. IFRS đã được Liên minh Châu Âu thông qua, khiến Hoa Kỳ, Nhật Bản (nơi cho phép áp dụng tự nguyện) và Trung Quốc (cho biết họ đang hướng tới IFRS) là thị trường vốn lớn duy nhất không áp dụng IFRS bắt buộc. Tính đến năm 2018, 144 khu vực pháp lý yêu cầu sử dụng IFRS cho tất cả hoặc hầu hết các công ty giao dịch công khai và 12 khu vực pháp lý khác cho phép sử dụng IFRS.

Các chuẩn mực kế toán có thể so sánh toàn cầu thúc đẩy tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và hiệu quả trên các thị trường tài chính trên toàn thế giới. Hoa Kỳ đang cố gắng áp dụng các chuẩn mực kế toán quốc tế. Từ năm 2002, cơ quan chuẩn mực kế toán Hoa Kỳ, Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Tài chính (FASB) và IASB đã hợp tác trong dự án cải tiến và hội tụ Nguyên tắc Kế toán được Chấp nhận Chung của Hoa Kỳ (GAAP) và IFRS. Tuy nhiên, mặc dù FASB và IASB cùng ban hành các quy định, quá trình hội tụ diễn ra lâu hơn dự kiến, một phần là do sự phức tạp của việc triển khai Đạo dịch vụ Bảo vệ Người tiêu dùng và Cải cách Phố Wall Dodd-Frank.

Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái (SEC), cơ quan quản lý thị trường chứng khoán Hoa Kỳ, từ lâu đã duy trì các tiêu chuẩn kế toán toàn cầu chất lượng cao về nguyên tắc và sẽ tiếp tục làm như vậy. Trong khi đó, vì các nhà đầu tư và công ty Hoa Kỳ thường đầu tư hàng nghìn tỷ đô la ra nước ngoài, điều quan trọng là phải hiểu đầy đủ những điểm tương đồng và khác biệt giữa US GAAP và IFRS. Một điểm khác biệt về khái niệm: IFRS được cho là hệ thống kế toán dựa trên nguyên tắc nhiều hơn, trong khi GAAP dựa trên quy tắc nhiều hơn.

– IFRS Foundation là một tổ chức công ích phi lợi nhuận được thành lập để phát triển một bộ chuẩn mực kế toán (Chuẩn mực IFRS) chất lượng cao, dễ hiểu, có hiệu lực thi hành và được chấp nhận trên toàn cầu, đồng thời thúc đẩy và tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng các chuẩn mực. Các chuẩn mực IFRS được thiết lập bởi Cơ quan thiết lập chuẩn mực IFRS, Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế. Tìm hiểu thêm về cấu trúc của Tổ chức IFRS và các cơ quan tư vấn của nó.

Sứ mệnh của chúng tôi là mang lại sự minh bạch, trách nhiệm giải trình và hiệu quả cho các thị trường tài chính trên toàn thế giới thông qua việc phát triển các tiêu chuẩn IFRS. Công việc của chúng tôi phục vụ lợi ích công cộng bằng cách thúc đẩy niềm tin, tăng trưởng và ổn định tài chính dài hạn trong nền kinh tế toàn cầu.

Các tiêu chuẩn IFRS cung cấp tính minh bạch bằng cách cải thiện khả năng so sánh quốc tế và chất lượng của thông tin tài chính, cho phép các nhà đầu tư và những người tham gia thị trường khác đưa ra các quyết định kinh tế sáng suốt. Các tiêu chuẩn IFRS tăng cường trách nhiệm giải trình bằng cách thu hẹp khoảng cách thông tin giữa các nhà tài trợ và những người mà họ đã ủy thác tiền của mình. Các tiêu chuẩn của chúng tôi cung cấp thông tin cần thiết để quản lý tài khoản. Là một nguồn thông tin có thể so sánh toàn cầu, các Tiêu chuẩn IFRS cũng có tầm quan trọng sống còn đối với các cơ quan quản lý trên toàn thế giới.

– Các chuẩn mực IFRS góp phần mang lại hiệu quả kinh tế bằng cách giúp các nhà đầu tư xác định các cơ hội và rủi ro trên toàn thế giới, từ đó cải thiện việc phân bổ vốn. Đối với các doanh nghiệp, việc sử dụng một ngôn ngữ kế toán duy nhất, đáng tin cậy giúp giảm chi phí vốn và chi phí báo cáo quốc tế. Tiêu chuẩn IFRS hiện được yêu cầu tại hơn 125 khu vực pháp lý và được cho phép tại nhiều khu vực khác. Tìm hiểu thêm về việc sử dụng Tiêu chuẩn IFRS trên toàn thế giới tại đây.

EFFAS được đại diện trong Hội đồng Tư vấn IFRS bởi Javier de Frutos, Chủ tịch Ủy ban Báo cáo Tài chính của EFFAS. Javier có nhiều kinh nghiệm trong thị trường tài chính toàn cầu. Ông đã làm việc hơn 20 năm trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư cho BBVA và đã tham gia vào các đợt IPO cũng như các giao dịch lớn của công ty và hiện đang làm việc với tư cách là nhà quản lý quỹ phòng hộ cấp cao tại Sailbridge Capital.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn gói chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Các thủ tục bắt buộc để thể nhân và pháp nhân thực hiện hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với chuyên môn cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo báo cáo theo đúng quy định của pháp dịch vụ
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác.
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765