Hướng dẫn xử lý chất thải rắn nguy hại theo quy định mới nhất

Mục đích của báo cáo giám sát môi trường định kỳ là theo dõi số liệu của từng công ty. Đánh giá tác động của các nguồn ô nhiễm giúp công ty ngăn ngừa các vấn đề ô nhiễm. Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và đưa ra các biện pháp xử lý phù hợp. Mời các bạn đón đọc để theo dõi những kiến ​​thức liên quan đến chất thải nguy hại.

Hướng dẫn mới về thông báo định kỳ chất thải nguy hại 2023
Hướng dẫn xử lý chất thải rắn nguy hại theo quy định mới nhất

1. Xử lý chất thải là gì?

Theo Khoản 8 Điều 3 Nghị định 08/2022/NĐ-CP, xử lý chất thải là quá trình sử dụng các giải pháp công nghệ, kỹ thuật (không phải sơ chế) để làm giảm, loại bỏ, cô lập và loại bỏ chất thải. cô lập, đốt, tiêu hủy, chôn lấp dư lượng và các yếu tố có hại trong dư lượng.

2. Quy định về xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo Điều 78 dịch vụ Bảo vệ môi trường 2020 quy định như sau:

– Nhà nước khuyến khích và có chính sách ưu đãi đối với các tổ chức, cá nhân đầu tư và cung cấp dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt; Đẩy mạnh đồng xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

– Ủy ban nhân dân các cấp lựa chọn cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt thông qua phương thức đấu thầu theo quy định của pháp dịch vụ về đấu thầu; Nếu không thể lựa chọn bằng đấu thầu, nó sẽ được thực hiện dưới hình thức phân công hoặc giao nhiệm vụ theo cách thức được pháp dịch vụ quy định.

– Cơ sở kinh doanh dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt phải thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường đã được quy định. Không nên đầu tư các cơ sở cung cấp dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt chỉ phục vụ trong phạm vi một đơn vị hành chính cấp cộng đồng.

– Chất thải rắn sinh hoạt phải được xử lý bằng công nghệ phù hợp, đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường. Chính phủ quy định lộ trình hạn chế xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ chôn lấp trực tiếp.

– Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành tiêu chí công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt; hướng dẫn mô hình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị và nông thôn.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm quy hoạch, bố trí quỹ đất cho các khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt, kịp thời bố trí quỹ đất để xây dựng và vận hành các khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn.

Bố trí kinh phí xây dựng và vận hành hệ thống thu gom, lưu giữ, trung chuyển, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt; hệ thống công trình công cộng, biện pháp, thiết bị phục vụ công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thị trấn.

3. Khi nào chất thải rắn thông thường được chuyển đến đơn vị thu gom?

Theo Khoản 1 Điều 66 và Khoản 1 Điều 67 Nghị định 08/2022/NĐ-CP, chủ nguồn thải chất thải rắn thông thường được phép chuyển giao chất thải cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu sau khi đã phân loại theo quy định. các quy tắc. Đặc biệt:

“Điều 66. Trách nhiệm của chủ nguồn thải chất thải rắn công nghiệp thông thường
1. Phân loại chất thải rắn công nghiệp thông thường theo quy định tại khoản 1 Điều 81 dịch vụ Bảo vệ môi trường; Có khu vực lưu giữ chung thiết bị, dụng cụ và chất thải rắn công nghiệp theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Điều 67. Trách nhiệm của chủ thu gom, vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường
1. Chỉ ký hợp đồng thu gom, vận chuyển đối với tất cả chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý theo phương thức quy định tại tiết c khoản 1 Điều 81 dịch vụ Bảo vệ môi trường với chủ nguồn thải sau khi ký kết hợp đồng chuyển giao. đối tượng quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều 82 dịch vụ Bảo vệ môi trường.”

4. Các loại biển báo chất thải nguy hại phổ biến nhất hiện nay

Để phân biệt các loại rác thải đúng nơi quy định, cũng như bảo vệ sức khỏe và môi trường xung quanh, hàng loạt biển báo hay nhãn dán nơi chứa rác thải đã ra đời để chúng ta dễ dàng nhận biết.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn.com cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn gói chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Các thủ tục bắt buộc để thể nhân và pháp nhân thực hiện hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với chuyên môn cao về kế toán và thuế, chúng tôi đảm bảo báo cáo theo đúng quy định của pháp dịch vụ
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác.
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765