Hướng dẫn xin giấy phép sản xuất rượu thủ công

Điều kiện cho phép sản xuất rượu thủ công

Căn cứ Điều 9, Điều 10 Nghị định 105/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện sản xuất rượu như sau:

Điều kiện sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh:

+ Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp dịch vụ.

+ Đảm bảo các điều kiện về an toàn thực phẩm và ghi nhãn hàng hóa rượu theo quy định.

Điều kiện sản xuất rượu thủ công bán cho cơ sở có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại:

+ Có hợp đồng mua bán với doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất cồn công nghiệp.

+ Trường hợp không bán rượu cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp thì tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công phải làm thủ tục cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh theo quy định.

Đơn xin giấy phép

* Thành phần hồ sơ:

Căn cứ Điều 20 Nghị định 105/2017/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 17/2020/NĐ-CP, hồ sơ bao gồm:

– Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 17/2020/NĐ-CP.

– Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, hộ kinh doanh.

– Bản sao phiếu công bố sản phẩm rượu hoặc bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật); bản sao Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, trừ trường hợp kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ theo quy định của pháp dịch vụ về an toàn thực phẩm.

– Bảng kê tên hàng hóa rượu kèm theo bản sao nhãn hàng hóa rượu mà tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc dự kiến ​​sản xuất.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Như vậy, để chuẩn bị đầy đủ hồ sơ xin cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công, các cá nhân, tổ chức cần thực hiện các công việc sau:

Đăng ký kinh doanh (doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh).

– Xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định.

– Làm thủ tục đăng ký công bố sản phẩm.

Lưu ý: Trường hợp sản xuất rượu thủ công và bán cho cơ sở có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại thì không phải đăng ký kinh doanh mà có thể sản xuất với tư cách cá nhân.

Thủ tục xin giấy phép sản xuất rượu thủ công

Bước 1: Nộp

Theo Khoản 18 Điều 16 Nghị định 17/2020/NĐ-CP, thẩm quyền cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công thuộc Phòng Kinh tế/Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện (quận, huyện). , thị trấn).

Có 2 cách áp dụng, cụ thể

– Cách 1: Nộp tại Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện hoặc nộp trực tiếp tại Phòng Kinh tế/Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện.

Cách 2: Nộp qua Cổng dịch vụ công của tỉnh/thành phố nơi đặt trụ sở chính của nhà máy sản xuất rượu.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Phòng Kinh tế/Phòng Kinh tế và Hạ tầng xem xét, thẩm định và cấp Giấy phép cho thương nhân:

– Nếu hồ sơ hợp lệ thì cấp giấy phép cho thương nhân.

– Trường hợp hồ sơ không khớp, hồ sơ chưa hợp lệ thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Vụ Kinh tế/Phòng Kinh tế và Hạ tầng phải có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung.

trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 3: Nhận kết quả

* Thời gian xử lý: 10 ngày làm việc.

* Phí xử lý: Miễn lệ phí (Theo Thông tư 299/2016/TT-BTC)

Vì thế, Xin giấy phép rượu thủ công không quá khó. Tuy nhiên, để sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh thì tổ chức, cá nhân phải đăng ký kinh doanh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765