Gửi báo cáo chứng từ khấu trừ thuế

Báo cáo Khấu lưu của IPP là một báo cáo dựa trên biểu mẫu dành cho các doanh nghiệp sử dụng chứng từ khấu trừ Thuế thu nhập cá nhân Báo cáo về việc sử dụng chứng từ khấu lưu thuế thu nhập cá nhân. Theo quy định mới nhất, công ty sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN phải sử dụng mẫu CTT25/AC – Bảng kê chứng từ khấu trừ thuế TNCN.

th?id=OIP

1. Định nghĩa báo cáo tài liệu giữ lại IRPF

Báo cáo Khấu lưu của IPP là một báo cáo dựa trên biểu mẫu dành cho các doanh nghiệp sử dụng chứng từ khấu trừ Thuế thu nhập cá nhân Báo cáo về việc sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.
Báo cáo bao gồm đầy đủ thông tin về chứng từ khấu trừ thuế đã kê khai với cơ quan thu thuế theo quy định tại Nghị quyết số 440/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế.

2. Quy định pháp dịch vụ liên quan đến việc truyền tờ khai sử dụng chứng từ hỗ trợ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tại nguồn

Doanh nghiệp phải định kỳ tổng hợp tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế mẫu CTT25/AC cho cơ quan thuế. Thời hạn báo cáo Theo Khoản 3 Phần 3 Quyết định 440/QĐ-TCT của Tổng cục trưởng về chỉ đạo chung của ngành Thuế nêu rõ:

Báo cáo NNT thông qua chứng từ nộp thuế, chứng từ khấu trừ IRPF (Mẫu CTT25/AC); Thời hạn gửi báo cáo: chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau.

Doanh nghiệp sử dụng chứng từ khấu trừ để trả thu nhập, dù có sử dụng chứng từ khấu trừ hay không đều phải khai báo việc sử dụng chứng từ khấu trừ với cơ quan thuế.
Với lệnh bắt tự in trên máy tính:

Trong quá trình hoạt động, định kỳ hàng quý, công ty phải báo cáo việc sử dụng chứng từ khấu trừ với cơ quan thuế đã đăng ký sử dụng chứng từ khấu trừ chậm nhất vào ngày 30 của tháng đầu quý tiếp theo.
– Trường hợp công ty sử dụng chứng từ khấu trừ tại các thời điểm hợp nhất, sáp nhập, giải thể, tái cơ cấu, phá sản, đóng cửa doanh nghiệp… thì phải kê khai quyết toán việc sử dụng chứng từ khấu trừ trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày có thông báo sáp nhập, giải thể, chuyển đổi sở hữu, phá sản, đóng cửa.
Công ty phải lập Bảng kê sử dụng chứng từ khấu trừ theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 37/2010/TT-BTC để hạch toán việc sử dụng chứng từ khấu trừ.
Theo quy định hiện hành, hóa đơn khấu trừ thuế bao gồm biên lai tự in và biên lai mua của cơ quan thuế.
Đối với Phiếu khấu trừ tự in: Tổ chức trả thu nhập có nhu cầu sử dụng Phiếu khấu trừ tự in nộp hồ sơ tại Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức trả thu nhập đóng trụ sở. Sau khi hồ sơ hợp lệ và được Cục thuế tỉnh, thành phố duyệt, tổ chức trả thu nhập phải thông báo phát hành chứng từ khấu trừ tại trụ sở đơn vị. Đối với chứng từ khấu trừ mua của cơ quan thuế, tổ chức trả thu nhập phải lập hồ sơ và nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng từ khấu trừ cho cơ quan thuế. Việc báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân được pháp dịch vụ quy định như sau:

Theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 37/2010/TT-BTC về việc xuất trình chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân như sau:

“1 – Báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ hàng quý (theo phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này) chậm nhất vào ngày 30 của tháng đầu quý tiếp theo.
2 – Tổ chức trả tiền thuê sử dụng chứng từ khấu trừ để sáp nhập, hợp nhất, giải thể, chuyển đổi hình thức lĩnh vực, phá sản, ngừng hoạt động phải báo cáo quyết toán sử dụng chứng từ khấu trừ cấp trước cơ quan thuế nơi đăng ký chứng từ khấu trừ trong vòng 05 ngày ngày làm việc. ngày, kể từ ngày ra quyết định sáp nhập, hợp nhất, giải thể, chuyển đổi lĩnh vực, phá sản, ngừng hoạt động.”

Về chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do cơ quan thuế cấp, công ty phải báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ hàng quý chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý tiếp theo.

3. Đối tượng nộp báo cáo tạm khấu trừ thuế TNCN

Theo Nghị quyết 440/QĐ-TCT, các đối tượng sau đây phải báo cáo, kê khai hồ sơ khấu trừ thuế TNCN Mẫu CTT25/AC:
– Cá nhân, pháp nhân trả thu nhập được trừ phải cung cấp chứng từ khấu trừ theo yêu cầu của cá nhân, pháp nhân khấu trừ. Lưu ý người ủy quyền hoàn thuế không phải làm tờ khai thuế TNCN;
– Trường hợp người được thuê là người lao động và không ký hợp đồng lao động hoặc chỉ ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng thì có thể yêu cầu tổ chức/đơn vị chi trả xuất trình chứng từ khấu trừ. được khấu trừ hoặc nhận phiếu khấu trừ để khấu trừ nhiều lần trong kỳ tính thuế;
– Trường hợp cá nhân được tuyển dụng và ký hợp đồng trên 03 tháng thì tổ chức/ cá nhân chịu trách nhiệm trả lương cho cá nhân này phải cấp cho cá nhân đó 01 tờ khai thuế thu nhập khấu trừ tại nguồn 01 kỳ. Thuế.

4. Hướng dẫn gửi tài liệu khấu lưu IRP trực tuyến

Các doanh nghiệp phải hoàn thành các bước sau để gửi tuyên bố khấu lưu IRP trực tuyến

– Bước 1: Lập bảng kê chứng từ khấu trừ thuế trên phần mềm HTKK.

Đăng nhập phần mềm HTKK bằng MST Doanh nghiệp -> Chọn “Hóa đơn” -> Chọn “Bảng kê sử dụng Chứng từ nộp thuế TNCN”;

Liệt kê chứng từ khấu trừ thuế trên HTKK như mục 2;

Sau khi khai xong, người nộp hồ sơ trả lại file XML/Excel để chuẩn bị nộp hồ sơ trực tuyến

– Bước 2: Gửi trực tuyến Bảng kê chứng từ khấu trừ thuế TNCN.

Truy cập website: thuedientu.gdt.gov.vn

Đăng nhập bằng MST doanh nghiệp (có chữ ký số).

Lưu ý: Bạn phải gửi Báo cáo sử dụng hóa đơn hàng quý trước khi gửi, cụ thể như sau:

Sau khi gửi báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, Quý khách vui lòng vào “Tra cứu” -> chọn “Sao kê” -> chọn “Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn” đính kèm.

Khi đính kèm xong -> Bấm “Chữ ký” và gửi đi.

5. Câu hỏi thường gặp

Những trường hợp nào không cần phải quyết toán IRPF?

Theo quy định tại Tiểu mục d.3 điểm d Khoản 6 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP và Công văn 636/TCT-DNNCN 2021 thì các trường hợp sau đây không phải khai quyết toán thuế TNCN:
(1) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công không phát sinh thu nhập không phải kê khai hoàn thành QCDCCS.
(2) Cá nhân có số thuế TNCN phải nộp bổ sung sau khi quyết toán hàng năm từ 50.000 đồng trở xuống. Cá nhân được miễn thuế trong trường hợp này tự xác định số thuế được miễn, không phải nộp hồ sơ chấm dứt nộp thuế thu nhập cá nhân, không phải nộp hồ sơ miễn thuế.

Phạt chậm nộp thuế thu nhập cá nhân?

Theo quy định tại Điều 13 Nghị định 125/2020/NĐ-CP, tùy theo trường hợp chậm hoàn thành mà có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền với mức thấp nhất là 2 triệu đồng và cao nhất là 25 triệu đồng. .
Trường hợp cá nhân đã có tờ khai thuế thu nhập cá nhân nhưng chậm nộp tờ khai hoàn thuế theo quy định thì không bị áp dụng hình thức xử phạt vi phạm hành chính về hành vi khai nộp hồ sơ khai thuế ngoài giờ.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn.com cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn gói chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Các thủ tục bắt buộc để thể nhân và pháp nhân thực hiện hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với chuyên môn cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo báo cáo theo đúng quy định của pháp dịch vụ
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác.
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765