Giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại mới 2023

Rate this post

Đọc để biết thông tin về chất thải nguy hại:

Quy định về bãi chôn lấp phế thải xây dựng (Last 2022)
Giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại mới 2023

1. Công ty hoạt động trong lĩnh vực xử lý chất thải nguy hại cần những giấy phép gì?

Theo Điều 70 Nghị định 08/2022/NĐ-CP quy định:

xử lý chất thải nguy hại
1. Cơ sở kinh doanh dịch vụ xử lý chất thải nguy hại phải có Giấy phép môi trường trong đó có nội dung kinh doanh dịch vụ xử lý chất thải nguy hại theo quy định hoặc Giấy phép môi trường là Giấy phép xử lý chất thải nguy hại quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 42 của dịch vụ Bảo vệ môi trường, trừ trường hợp quy định tại tiểu mục 19 Điều 168 Nghị định này.Theo quy định trên, để được cung cấp dịch vụ xử lý chất thải nguy hại, đơn vị phải xin giấy phép môi trường trong đó có nội dung kinh doanh dịch vụ xử lý chất thải nguy hại.

Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp giấy phép về môi trường thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 43 dịch vụ Bảo vệ môi trường 2020, được điều chỉnh bởi Điều 29 Nghị định 08/2022/NĐ-CP. Nội dung chính của báo cáo đề nghị cấp giấy phép môi trường xem tại Điều 28 Nghị định 08/2022/NĐ-CP.

Sau khi được cấp giấy phép môi trường, đơn vị sẽ tiến hành vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải theo hướng dẫn tại Điều 31 Nghị định 08/2022/NĐ-CP.

Xem thêm  Văn Phòng Ảo - Khái Niệm, Ưu Nhược Điểm Và Tính Pháp Lý

Mẫu tham khảo tại Thông tư 02/2022/TT-BTNMT.

2. Các công ty hoạt động trong lĩnh vực xử lý chất thải nguy hại cần đảm bảo công nghệ như thế nào?

Tại Khoản 4 Điều 69 Nghị định 08/2022/NĐ-CP quy định:

Thu gom, lưu giữ, vận chuyển chất thải nguy hại

4. Trường hợp thực hiện quy định tại tiết b khoản 4 Điều 83 dịch vụ Bảo vệ môi trường, tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép môi trường có nội dung dịch vụ môi trường xử lý chất thải nguy hại phải thực hiện với các chức năng sau:
a) Lắp đặt thiết bị định vị cho phương tiện vận chuyển CTNH và cung cấp tài khoản cho Bộ Tài nguyên và Môi trường để theo dõi, quản lý;
b) Trường hợp có nhu cầu thuê phương tiện vận chuyển CTNH phải ký hợp đồng thuê phương tiện vận chuyển, chịu trách nhiệm về hoạt động của phương tiện vận chuyển trong thời gian thuê và không được cho thuê lại phương tiện đó. . Của vận tải.Doanh nghiệp hoạt động xử lý CTNH phải đảm bảo lắp đặt thiết bị định vị cho phương tiện vận chuyển CTNH và cung cấp tài khoản cho Bộ Tài nguyên và Môi trường để kiểm soát, quản lý.

Về đối tượng hoạt động trong ngành: Theo Cam kết 318/WTO-CK, không còn giới hạn về tỷ lệ góp vốn nước ngoài nên các công ty có vốn đầu tư nước ngoài cũng có thể đầu tư vào lĩnh vực này.

Xem thêm  Cổng thông tin Bộ Giáo dục và Đào tạo [2023]

3. Công ty xử lý chất thải nguy hại có thể nộp báo cáo định kỳ như thế nào?

Đơn vị phải lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường hàng năm theo hướng dẫn tại Điều 66 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT, trong đó xác định:

Nội dung, hình thức và thời gian gửi báo cáo bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

2. Thời hạn gửi báo cáo bảo vệ môi trường: Chủ dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, thương mại, dịch vụ phải thông báo cho cơ quan quy định tại Khoản 5 Điều này về bảo vệ môi trường được xác định trong kỳ hàng năm (kỳ báo cáo từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày). ngày 31 tháng 12) trước ngày 05 tháng 01 năm sau; Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu sản xuất, thương mại, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp phải báo cáo định kỳ hàng năm (định kỳ hàng năm) cho cơ quan quy định tại khoản 5 Điều này về bảo vệ môi trường. hết ngày 31 tháng 12) trước ngày 10 tháng 01 năm sau.
3. Hình thức báo cáo bảo vệ môi trường: Báo cáo bảo vệ môi trường được nộp theo một trong các hình thức sau:
a) Báo cáo bằng văn bản, có chữ ký của người có thẩm quyền, đóng dấu của đơn vị và được lưu dưới dạng điện tử (file.doc). Các biểu mẫu tổng hợp số liệu kèm theo báo cáo phải được đóng dấu giáp lai. Các báo cáo dưới dạng này sẽ được gửi bằng các phương tiện quy định tại các điểm b, c và d khoản 4 Điều này;
b) Báo cáo bằng văn bản điện tử theo định dạng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định hoặc được số hóa từ văn bản giấy, có chữ ký điện tử của cơ quan có thẩm quyền và dấu điện tử của người yêu cầu. Các báo cáo dưới dạng này được gửi theo quy định tại tiết a và đ khoản 4 Điều này.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn.com cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn gói chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Các thủ tục bắt buộc để thể nhân và pháp nhân thực hiện hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với chuyên môn rất cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo các báo cáo được lập theo đúng quy định của pháp dịch vụ
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác.
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin
Xem thêm  Tìm thông tin doanh nghiệp từ mã số thuế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765