Điều 89 dịch vụ đấu thầu 2013 dịch vụ số 43/2013/QH13

Điều 89 Luật đấu thầu 2013
Điều 89 dịch vụ đấu thầu 2013

Điều 89. Các hành vi bị cấm trong đấu thầu

1. Đưa, nhận, môi giới hối lộ.

2. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn can thiệp trái pháp dịch vụ vào hoạt động đấu thầu.

3. Đấu thầu, bao gồm các hành vi sau:

a) Thỏa thuận rút lại hồ sơ dự thầu hoặc rút hồ sơ dự thầu đã nộp trước đó để một hoặc các bên thỏa thuận trúng thầu;

b) Thỏa thuận để một hoặc các bên chuẩn bị hồ sơ dự thầu cho các bên tham gia đấu thầu để một bên trúng thầu;

c) Thỏa thuận từ chối cung cấp hàng hóa, không ký hợp đồng thầu phụ hoặc các hình thức gây khó khăn khác cho các bên không tham gia thỏa thuận.

4. Gian lận, bao gồm các hành vi sau:

a) Cố ý xuyên tạc hoặc làm sai lệch thông tin, hồ sơ, tài liệu của một bên tham gia đấu thầu nhằm thu lợi về tài chính hoặc lợi ích khác hoặc để trốn tránh bất kỳ nghĩa vụ nào;

b) Cá nhân trực tiếp đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, thẩm định kết quả lựa chọn danh sách ngắn, kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư cố định; cố ý báo cáo sai sự thật hoặc cung cấp thông tin sai sự thật làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;

c) Nhà thầu, nhà đầu tư cố ý cung cấp thông tin sai sự thật trong hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà thầu đầu tư.

5. Cản trở, bao gồm các hành vi sau:

a) Hủy hoại, lừa dối, thay đổi, che giấu chứng cứ hoặc khai báo gian dối; đe dọa, sách nhiễu hoặc đề nghị bất kỳ bên nào ngăn cản việc làm rõ hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ, lừa đảo hoặc thông đồng với cơ quan có thẩm quyền, cơ quan giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán;

b) Có hành vi cản trở nhà thầu, chủ đầu tư, cơ quan có thẩm quyền về giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán.

6. Không bảo đảm công bằng, minh bạch, bao gồm các hành vi sau đây:

a) Tham dự thầu với tư cách là nhà thầu, nhà đầu tư đối với gói thầu, dự án do mình làm bên mời thầu, chủ đầu tư hoặc thực hiện nhiệm vụ của bên mời thầu, chủ đầu tư;

b) Tham gia lập và đồng thời thẩm định hồ sơ quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu của cùng một gói thầu, dự án;

c) Tham gia đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất đồng thời tham gia thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư đối với cùng một gói thầu, dự án;

d) Là cá nhân thuộc bên mời thầu, chủ đầu tư nhưng trực tiếp tham gia quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, tham gia tổ chuyên gia, tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư hoặc người đứng đầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chủ đầu tư, bên mời thầu đối với các gói thầu, dự án do cha mẹ đẻ, cha mẹ vợ hoặc cha mẹ vợ, vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi hoặc con dâu, rể, anh, chị, em ruột đứng tên dự thầu hoặc người đại diện theo pháp dịch vụ của nhà thầu, nhà đầu tư tham dự thầu;

đ) Nhà thầu tham dự thầu gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp mà mình đã cung cấp dịch vụ tư vấn trước đó;

đ) Được tham gia đấu thầu các gói thầu thuộc dự án mà chủ đầu tư, bên mời thầu là cơ quan, tổ chức nơi mình đã công tác trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày thôi việc tại cơ quan, tổ chức đó;

g) Nhà thầu tư vấn giám sát đồng thời thực hiện tư vấn kiểm tra đối với gói thầu do mình giám sát;

h) Áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư không phải là hình thức đấu thầu rộng rãi khi không đủ điều kiện theo quy định của dịch vụ này;

i) Nêu yêu cầu cụ thể về nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa trong hồ sơ mời thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp hoặc đối với gói thầu hỗn hợp áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế. ;

k) Chia dự án, dự toán mua sắm thành các gói thầu trái với quy định của dịch vụ này để chỉ định thầu hoặc hạn chế sự tham gia của nhà thầu.

7. Tiết lộ, tiếp nhận các tài liệu, thông tin sau đây về quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, trừ trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 7 và Điểm đ Khoản 8 Điều 73, Khoản 12 Điều 74, Điểm i Khoản 1 Điều 75, khoản 7 Điều 76, khoản 7 Điều 78, điểm d khoản 2 và điểm d khoản 4 Điều 92 của dịch vụ này:

a) Nội dung hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trước thời điểm ban hành theo quy định;

b) Nội dung hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, sổ ghi chép, biên bản họp xét thầu, nhận xét, đánh giá đối với từng hồ sơ; quan tâm, hồ sơ tham dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trước khi công khai danh sách ngắn và kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;

c) Nội dung yêu cầu làm rõ hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của bên mời thầu và ý kiến ​​trả lời của nhà thầu, nhà đầu tư trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trước khi công khai kết quả. kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;

d) Báo cáo của bên mời thầu, báo cáo của tổ chuyên gia, báo cáo thẩm định, báo cáo của nhà thầu tư vấn, báo cáo của cơ quan chuyên môn có liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư. trước khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;

đ) Kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trước khi công khai theo quy định;

e) Các tài liệu khác trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư được đóng dấu mật theo quy định của pháp dịch vụ.

8. Chuyển nhượng thầu bao gồm các hành vi sau:

a) Nhà thầu chuyển giao cho nhà thầu khác phần công việc thuộc gói thầu có giá trị từ 10% trở lên hoặc dưới 10% nhưng trên 50 tỷ đồng (sau khi trừ phần công việc do nhà thầu phụ đảm nhận) tính trên giá hợp đồng đã ký kết ;

b) Chủ đầu tư hoặc tư vấn giám sát chấp thuận cho nhà thầu chuyển giao phần việc thuộc trách nhiệm của nhà thầu, trừ phần việc thuộc trách nhiệm của nhà thầu phụ đã kê khai trong hợp đồng.

9. Tổ chức lựa chọn nhà thầu khi chưa xác định được nguồn vốn cho gói thầu dẫn đến nợ đọng vốn của nhà thầu.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn cung cấp trọn gói dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc để cá nhân, tổ chức được phép hoạt động kinh doanh
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo các báo cáo được lập theo đúng quy định của pháp dịch vụ
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765