Đề xuất của Trung Quốc là gì?

Những gì được đề xuất bằng tiếng Trung??

đây là lời giải thích ý nghĩa gợi ý của từ trong tiếng Trung và làm thế nào cách phát âm gợi ý tiếng Trung. Sau khi đọc nội dung này, bạn chắc chắn biết từ cầu hôn nghĩa là gì trong Tiếng Trung?.

cách phát âm gợi ý tiếng Trung cầu hôn
(phát âm có thể không đúng)
cách phát âm gợi ý tiếng Trung ; ; ;发起。》建议《向向集体、领导等自己的主张。》请求《《所提出的。》》》
(phát âm có thể không đúng)

倡言 Đúng
; ;创议 《首先建议; Đúng
建议 Đúng
请求 Đúng

Tóm tắt nghĩa cầu hôn trong tiếng Trung

; ; ;发起。》建议《向向集体、领导等自己的主张。》请求《《所提出的。》》》

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765