Đặt tên thương hiệu như thế nào để không bị lãng quên? (2023)

Ngày 15/11/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 19/2018/TT-BNNPTNT hướng dẫn bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, trong đó nêu rõ quy định thành lập khu bảo tồn biển cấp tỉnh.

Cục Thủy sản > Bảo tồn & Phát triển Thủy sản > Bảo tồn Biển”/></p>
<p>Theo Thông tư, cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh lập dự án thành lập khu bảo tồn biển cấp tỉnh theo trình tự sau: Tổ chức điều tra, đánh giá đa dạng sinh học và lập dự án thành lập khu bảo tồn. biển tỉnh; Lấy ý kiến ​​của các sở, ngành liên quan và UBND cấp huyện, cấp xã; ý kiến ​​của cộng đồng dân cư sinh sống hợp pháp trong và xung quanh khu bảo tồn biển dự kiến ​​thông qua hình thức biểu quyết hoặc phiếu lấy ý kiến ​​đối với đề án thành lập khu bảo tồn biển cấp tỉnh; Trình Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm định đề án thành lập khu bảo tồn biển cấp tỉnh.<br />Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành để thẩm định đề án thành lập khu bảo tồn biển cấp tỉnh gồm ít nhất 07 thành viên do Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh làm Chủ tịch, các thành viên là lãnh đạo Sở, ngành. , các sở, ban, ngành. , Ủy ban nhân dân cấp huyện có liên quan.<br />Nội dung thẩm định đề án thành lập khu bảo tồn biển cấp tỉnh gồm: Sự cần thiết thành lập khu bảo tồn biển; căn cứ lập dự án thành lập khu bảo tồn biển; mục tiêu, đối tượng bảo tồn; vị trí địa lý, ranh giới và diện tích khu bảo tồn biển, ranh giới phân khu chức năng và vùng đệm; kế hoạch bảo tồn đa dạng sinh học, phục hồi các hệ sinh thái tự nhiên, bảo vệ và giữ gìn cảnh quan thiên nhiên, các giá trị văn hóa, lịch sử…</p>
<p>Thông tư cũng nêu rõ, căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản được giao cho cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh hoặc chính quyền cấp huyện, cấp xã hoặc tổ chức cộng đồng. xu để quản lý. Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh hoặc chính quyền cấp huyện, cấp xã được giao quản lý khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản phải xây dựng, ban hành quy chế quản lý, phương án quản lý phù hợp với điều kiện của ngành thủy sản. thực tế ở mỗi vùng. Tổ chức cộng đồng tự nguyện đề nghị được giao quản lý khu bảo vệ tài nguyên nước phải tuân thủ các quy định của pháp dịch vụ về đồng quản lý bảo vệ tài nguyên nước.</p>
<table class= ✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn cung cấp trọn gói dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc ✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc để cá nhân, tổ chức được phép hoạt động kinh doanh ✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn ✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo báo cáo theo đúng quy định của pháp dịch vụ ✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác ✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765