Đặc điểm của đơn giá giá trị gia tăng

Đặc điểm cơ bản của hóa đơn giá trị gia tăng

Một định nghĩa khác không kém phần quan trọng khi nhắc đến hóa đơn giá trị gia tăng đó là thuế giá trị gia tăng.

Định nghĩa chi tiết thuế giá trị gia tăng

Phổ biến với các nhà kinh doanh gọi tắt là VAT. Thuế GTGT là loại thuế đánh vào phần giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình tiêu dùng, lưu thông, sản xuất nộp ngân sách nhà nước.

Định nghĩa thuế giá trị gia tăng

Định nghĩa chi tiết hóa đơn giá trị gia tăng

Hóa đơn giá trị gia tăng hay còn có tên gọi khác là hóa đơn đỏ, hóa đơn GTGT. Thông thường doanh nghiệp tự in sau khi đăng ký mẫu với cơ quan thuế hoặc do Bộ tài chính tự in. Hóa đơn GTGT do nhà cung cấp dịch vụ, sản phẩm lập và làm căn cứ xác định số thuế phải nộp.

 • Người mua sẽ có trách nhiệm lưu giữ hóa đơn, là căn cứ để kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

 • Ngoài ra hóa đơn còn dùng để thanh quyết toán tài chính cho cơ quan. Chúng cũng là bằng chứng của việc mua bán hàng hóa và dịch vụ. Hóa đơn GTGT sẽ là chứng từ cơ bản ban đầu dùng để khấu trừ, kê khai nộp thuế, hạch toán chi phí thực tế phát sinh, hoàn thuế và xác định chi phí hợp lệ khi tính thuế.

 • Việc mua bán hàng hóa, dịch vụ phải lập hóa đơn. Lập hóa đơn là trách nhiệm của người bán hàng hóa hoặc dịch vụ. Hóa đơn đỏ là căn cứ để kê khai, tính thuế giá trị gia tăng đầu ra và hạch toán doanh thu cho doanh nghiệp.

Định nghĩa hóa đơn giá trị gia tăng

Hóa đơn GTGT được trình bày theo những hình thức nào?

 • Hóa đơn tự in là hóa đơn do tổ chức kinh doanh tự đặt in

 • Hóa đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

 • Hóa đơn đặt in là hóa đơn do các tổ chức đặt in theo mẫu để sử dụng cho hoạt động cung ứng dịch vụ, bán hàng hóa.

So sánh giữa hóa đơn GTGT điện tử và hóa đơn giấy

So sánh giữa hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy

Quy định về hóa đơn giá trị gia tăng doanh nghiệp cần biết

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, việc sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng là vô cùng quan trọng bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình tài chính của doanh nghiệp đó. Vì vậy, các doanh nghiệp cần cẩn trọng và tuân thủ các quy định của pháp luật.

 • Theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp khi tiến hành bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ sẽ phải lập hóa đơn bán hàng và giao cho khách hàng. Việc lập hóa đơn này được thực hiện sau khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo nội dung, tiêu thức in trên mẫu hóa đơn.

 • Doanh nghiệp sẽ phải nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ khi bán hàng, cung ứng dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng và phải sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng theo quy định. .

 • Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, kể cả hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, hàng hóa dùng để quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hoá lưu chuyển nội bộ để tiếp tục sản xuất).

 • Hóa đơn giá trị gia tăng được lập một lần thành nhiều liên. Nội dung lập trên hoá đơn phải thống nhất trên các hoá đơn cùng một số.

Quy định về hóa đơn giá trị gia tăng

 • Là dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp để doanh nghiệp thuận tiện trong quá trình từ làm hồ sơ ban đầu đến lập thông báo phát hành hóa đơn mà không phải đi lại.

 • Tùy theo nhu cầu của doanh nghiệp, chúng tôi cung cấp mẫu hóa đơn hợp lệ theo quy định của Nhà nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765