Đặc điểm cơ bản của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Định nghĩa công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là gì?

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có thể được định nghĩa như sau:

“Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một cá nhân hoặc một tổ chức làm chủ sở hữu. Các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty sẽ chịu trách nhiệm trước chủ sở hữu trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.”

công ty TNHH một thành viên

Đặc điểm của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là gì?

Về thành viên:

Chỉ có một người hoặc một tổ chức là chủ sở hữu của công ty. Vì vậy, mọi hoạt động của công ty sẽ do người này trực tiếp điều hành, quản lý và điều phối.

Chủ sở hữu công ty phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện về chủ thể có quyền thành lập doanh nghiệp quy định tại Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020.

Về vốn điều lệ

Vốn điều lệ của công ty tại thời điểm đăng ký là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu cam kết góp và được ghi trong Điều lệ công ty.

Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, chủ sở hữu phải góp đủ, đúng loại tài sản khi đăng ký thành lập. Chủ sở hữu phải làm thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty trong trường hợp góp không đủ.

Về trách nhiệm của chủ sở hữu đối với tài sản

Các khoản nợ và nghĩa vụ trong phạm vi vốn điều lệ của công ty sẽ do các chủ sở hữu chịu trách nhiệm. Chủ sở hữu công ty không cần phải chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản của mình.

công ty TNHH một thành viên

Về khả năng huy động vốn

Công ty không có khả năng phát hành cổ phiếu. Tuy nhiên, hoạt động huy động vốn của công ty cũng khá đa dạng. Chủ sở hữu công ty có thể tự góp thêm vốn, phát hành trái phiếu, vay vốn của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Về tư cách pháp nhân

Công ty là một pháp nhân và có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Quyền mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh nghiệp khác

Chủ sở hữu công ty có quyền mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh nghiệp khác.

Bộ máy tổ chức của công ty TNHH MTV

công ty TNHH một thành viên

Trường hợp một cá nhân là chủ sở hữu

Chủ sở hữu công ty là người đại diện theo pháp luật. Họ có các quyền hạn sau:

– Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

– Quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ cho tổ chức, cá nhân khác.

– Ra quyết định quản lý nội bộ hoặc đầu tư, kinh doanh.

– Quyền quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau khi hoàn thành nhiệm vụ tài chính.

– Quyền đề nghị phá sản, thanh lý hoặc tái cấu trúc công ty.

– Thu hồi toàn bộ giá trị tài sản sau khi giải thể công ty

Và một số quyền khác được quy định trong Luật Doanh nghiệp.

Trường hợp tổ chức là chủ sở hữu của công ty

Về cơ bản, cấu trúc công ty được chia thành 2 loại mô hình chính

1: Chủ tịch – Giám đốc/Tổng giám đốc – Kiểm soát viên.

2: Hội đồng thành viên – Giám đốc/Tổng giám đốc/Kiểm soát viên.

Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty sẽ là người đại diện trong trường hợp Điều lệ công ty không quy định cơ cấu.

Ưu nhược điểm của công ty TNHH một thành viên bạn nên biết

công ty TNHH một thành viên

Trước khi lựa chọn loại hình doanh nghiệp này để phát triển, ngoài những đặc điểm pháp lý, bạn cũng cần lưu ý đến những ưu điểm và nhược điểm của công ty TNHH một thành viên.

Về ưu điểm

Người chủ có quyền quyết định mọi việc trong công ty mà không cần thông qua các phòng ban khác.

Chủ sở hữu chỉ phải chịu trách nhiệm tài chính trong phạm vi vốn điều lệ.

Mô hình dễ quản lý, đơn giản gọn nhẹ.

Về nhược điểm

Khả năng huy động vốn hạn chế. Vì vậy, công ty chỉ có thể lựa chọn tự mình góp vốn hoặc nhận vốn của người khác để huy động vốn.

Chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ cho cá nhân, tổ chức khác là cách duy nhất để chủ sở hữu rút vốn. Việc chuyển đổi sang loại hình doanh nghiệp phải được thực hiện trong trường hợp chủ sở hữu chuyển nhượng một phần vốn hoặc nhận góp vốn từ thành viên mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765