Công văn 2448 /SGDĐT-GDTrH V/v hướng dẫn thực hiện công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trường học năm học 2021-2022

Rate this post

Công văn 2448 /SGDĐT-GDTrH V/v hướng dẫn thực hiện công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trường học năm học 2021-2022
Công văn 2448 /SGDĐT-GDTrH V/v hướng dẫn thực hiện công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trường học năm học 2021-2022

Thực hiện Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT ngày 24 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022; Quyết định số 3045/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Hoá học; Công văn số 3757/BGDĐTGDTC ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2021-2022; Công văn số 13672/UBND-VX ngày 05/9/2021 của UBND tỉnh về việc phân công tổ chức thực hiện Công văn số 3757/BGDĐT-GDTC ngày 31/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Tập huấn hướng dẫn triển khai công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học năm học 2021-2022, cụ thể như sau:

I. Nhiệm vụ chung

  1. Triển khai quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, xây dựng môi trường trường học an toàn, tổ chức và thực hiện có hiệu quả nội dung, chương trình giáo dục thể chất, hoạt động thể thao của học sinh, cán bộ, giáo viên trong toàn ngành;
  2. Đổi mới hoạt động thể dục, thể thao trong trường học; tổ chức hướng dẫn kiến ​​thức, kỹ năng an toàn trong các hoạt động phong trào, phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước cho học sinh; tổ chức và duy trì hiệu quả các câu lạc bộ thể thao trường học; 3. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền vận động, bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với tình hình dịch bệnh và tình hình bình thường mới nhằm nâng cao sức khỏe, thể chất cho trẻ em, học sinh; tiếp tục hoàn thiện và sử dụng hiệu quả hệ thống cơ sở dữ liệu về giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trường học; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ thể thao đảm bảo các điều kiện tổ chức hiệu quả các hoạt động giáo dục thể chất và thể thao trường học.
Xem thêm  CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH ĐÔNG DƯƠNG

II. Nhiệm vụ và giải pháp cụ thể

2.1. công tác giáo dục thể chất

– Đẩy mạnh công tác truyền thông nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò của giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trường học;

– Tiếp tục triển khai Quyết định số 1611/QĐ-BGDĐT ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ Bộ trưởng về việc phê duyệt Đề án tổng thể phát triển thể dục, thể thao trường học giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025; Thông tư 48/2020/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về hoạt động thể thao trong trường học; thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, đánh giá, xếp loại thể lực học sinh theo Quyết định 53/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/2008;

– Tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình môn học giáo dục thể chất, sắp xếp thời gian hợp lý, khoa học góp phần nâng cao chất lượng giờ học; đổi mới phương pháp, hình thức dạy học tạo hứng thú, yêu thích môn học, không gây áp lực cho học sinh; tăng cường công tác xã hội hóa, huy động sự tham gia của các tổ chức, cá nhân, các chương trình, dự án nhằm phát triển giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trường học;

Xem thêm  5 bước chuyển hộ kinh doanh sang công ty

– Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu, thực hiện có hiệu quả chương trình môn học giáo dục thể chất trong chương trình giáo dục phổ thông mới; thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, hướng dẫn sử dụng thiết bị giáo dục, tài liệu dạy và học cho cán bộ, giáo viên làm công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học. ;

– Tiếp tục khuyến khích các đơn vị tổ chức dạy Vovinam, võ cổ truyền trong các nội dung thể thao tự chọn theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhằm phát triển phong trào tập luyện Vovinam, võ cổ truyền trong trường học hiện nay. Hiện nay;

– Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng viết sáng kiến ​​kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục thể chất và thể thao trường học;

2.2. Hoạt động thể thao học đường

– Tổ chức các hoạt động TDTT gắn với nội dung môn học Thể dục, đa dạng hóa các hình thức vận động, khuyến khích học sinh tích cực, chủ động tham gia rèn luyện sức khỏe, phát triển thể chất; duy trì thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ, dạy võ cổ truyền… cho học sinh;

– Đẩy mạnh thành lập các câu lạc bộ thể thao trong nhà trường, cơ sở giáo dục; tăng cường tổ chức các giải thể thao cấp trường, cấp cụm, cấp huyện, tạo điều kiện cho học sinh và giáo viên thường xuyên tham gia tập luyện, thi đấu nhằm duy trì, nâng cao sức khỏe, thể chất. lực phục vụ tốt cho lao động và học tập;

Xem thêm  Các bước lập lý lịch tư pháp qua mạng

– Thường xuyên tổ chức tập huấn về phương pháp tổ chức thi đấu, trọng tài cho giáo viên, cán bộ phụ trách công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học;

– Rà soát, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, sân bãi, trang thiết bị phục vụ hoạt động thể dục, thể thao trong các cơ sở giáo dục; xây dựng kế hoạch phối hợp với ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại các địa phương trong việc hỗ trợ sử dụng các công trình thể thao trên địa bàn để học sinh tập luyện và thi đấu.

III. Hoạt động thể thao trường học năm học 2021-2022

3.1. Các hoạt động thể thao cơ sở:

– Các phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT, THCS, THPT căn cứ điều kiện thực tế đề xuất, tham mưu, chỉ đạo tổ chức các giải thể thao cấp trường, cấp huyện. – Tổ chức tốt công tác tuyển chọn, thành lập và huấn luyện đội tuyển tham gia các giải thể thao cấp tỉnh.

3.2. Hoạt động thể thao cấp tỉnh:

– Tổ chức Giải thể thao học sinh Tiểu học và THCS cấp tỉnh năm học 2021 – 2022 (Dự kiến ​​tháng 12/2021, gồm 3 môn: Điền kinh, Bóng đá và Thể dục nhịp điệu).

– Tổ chức Giải thể thao học sinh THPT cấp tỉnh năm học 2021 – 2022 (dự kiến ​​tháng 3/2022, gồm 4 môn: Điền kinh, Bóng bàn, Cầu lông và Vovinam).

Xem thêm  Điểm giống nhau giữa visa và hộ chiếu [Cập nhật 2023]

3.3. Hoạt động thể thao cấp quốc gia

Tổ chức tuyển chọn, thành lập các đội tuyển thể thao tham gia các giải thể thao do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Thể thao Sinh viên Việt Nam tổ chức theo kế hoạch.

3.4. Hoạt động thể thao quốc tế

Chuẩn bị tốt lực lượng vận động viên tham gia các hoạt động thể thao Đông Nam Á theo yêu cầu và chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

IV. Tổ chức thực hiện

– Căn cứ hướng dẫn trên, các đơn vị, trường học xây dựng kế hoạch triển khai công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học năm học 2021-2022; tổ chức quán triệt, triển khai đầy đủ đến cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh và các đơn vị liên quan để thực hiện. – Các sở giáo dục và đào tạo, các trường trung học phổ thông, cao đẳng, trung cấp báo cáo tình hình thực hiện công tác giáo dục thể chất, thể thao học kỳ I năm học 2021-2022 trước ngày 05 tháng 01 năm 2022; Báo cáo tổng kết năm học 2021-2022 trước ngày 30 tháng 5 năm 2022.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn cung cấp trọn gói dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc để cá nhân, tổ chức được phép hoạt động kinh doanh
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo các báo cáo được thực hiện theo đúng quy định của pháp dịch vụ
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin
Xem thêm  Thỏa thuận dân sự là gì? [Chi tiết 2023]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765