Công bố mỹ phẩm nhập khẩu tiếng anh là gì? [Cập nhật 2023]

Với sự phát triển của công nghệ thông tin, việc các cơ quan nhà nước cải cách thủ tục hành chính theo hướng công nghệ, hiện đại hóa nhằm hạn chế đi lại, tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp là điều tất yếu. Điển hình trong cải cách thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước có thể lấy việc công bố mỹ phẩm trực tuyến làm ví dụ.

Trước đây, thương nhân muốn làm thủ tục công bố mỹ phẩm sẽ phải trực tiếp đến cơ quan quản lý hoặc gửi qua đường bưu điện. Nay người dân sẽ triển khai đăng ký hồ sơ qua cổng trực tuyến rất thuận tiện. Tuy nhiên, các thương nhân khi công bố mỹ phẩm trực tuyến (online) nếu không trang bị cho mình những kiến ​​thức và kỹ năng cần thiết sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Quy định về công bố sản phẩm mỹ phẩm

– Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường chỉ được phép đưa mỹ phẩm ra lưu thông khi đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm. và tự chịu trách nhiệm về tính an toàn, hiệu quả và chất lượng của sản phẩm. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ tiến hành kiểm tra sau bán hàng khi sản phẩm được lưu thông trên thị trường.

– Lệ phí công bố sản phẩm mỹ phẩm được thực hiện theo quy định hiện hành.

Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra lưu thông trên thị trường phải có chức năng kinh doanh mỹ phẩm tại Việt Nam.

– Việc công bố tính năng sản phẩm mỹ phẩm (mục đích sử dụng của sản phẩm) phải đáp ứng hướng dẫn của ASEAN về công bố tính năng sản phẩm mỹ phẩm (Phụ lục số 03-MP).

Hồ sơ công bố mỹ phẩm online bao gồm những gì?

Thành phần hồ sơ, giấy tờ mà người công bố mỹ phẩm trực tuyến phải chuẩn bị không khác nhiều so với hồ sơ đăng ký trực tiếp. Lý do là vì pháp TNHH Việt Nam quy định hồ sơ đăng ký công bố mỹ phẩm tại Thông tư 06/2011/TT-BYT bao gồm:

– Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (theo mẫu ban hành tại Phụ lục 01-MP Thông tư 06/2011/TTBYT);

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường;

– Bản chính hoặc bản sao hợp pháp giấy ủy quyền của chủ sở hữu sản phẩm cho tổ chức, cá nhân được phép phân phối và lưu hành mỹ phẩm tại Việt Nam (áp dụng đối với mỹ phẩm nhập khẩu và mỹ phẩm đã được cấp phép lưu hành). sản xuất trong nước nhưng không phải nhà sản xuất). Nội dung, ngôn từ của giấy ủy quyền cần đáp ứng các yêu cầu quy định tại Thông tư 06/2011/TT-BYT. Trường hợp giấy ủy quyền nhập khẩu mỹ phẩm phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự;

– Giấy chứng nhận lưu hành tự do (viết tắt là CFS): Chỉ áp dụng đối với mỹ phẩm nhập khẩu. CFS cần đáp ứng yêu cầu về thời hạn và phải được hợp pháp hóa lãnh sự trừ một số trường hợp nhất định;

Cách làm phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm và số liệu công bố

– Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm:

a) Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm theo mẫu Phụ lục số 01-MP.

Phiếu công bố mỹ phẩm phải có chữ ký của người đại diện theo pháp TNHH và đóng dấu giáp lai của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường. Cách viết nội dung Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm theo hướng dẫn tại Phụ lục 02-MP.

b) Mỗi ​​sản phẩm mỹ phẩm được công bố trên một phiếu công bố.

Các sản phẩm mỹ phẩm được sản xuất hoàn toàn tại mỗi công ty sản xuất khác nhau được công bố riêng. Trường hợp có nhiều công ty cùng tham gia vào các công đoạn sản xuất để tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh thì lập chung một phiếu công bố và phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ của từng công ty.

Sản phẩm của cùng một chủ sở hữu thuộc một trong các trường hợp sau đây được phép công bố trong Phiếu công bố:

– Sản phẩm được đóng gói dưới tên chung và được bán theo bộ sản phẩm.

– Sản phẩm trùng tên, cùng dòng sản phẩm, có công thức tương tự nhưng khác màu, mùi. Đối với sản phẩm thuốc nhuộm tóc, công bố mùi hương riêng cho từng màu và mùi hương.

– Các hình thức khác sẽ do Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế quyết định trên cơ sở quyết định của Hội đồng thẩm mỹ ASEAN.

c) Cách ghi thành phần công thức trong mỹ phẩm:

– Thành phần trong công thức sản phẩm phải được ghi đầy đủ theo thứ tự hàm lượng giảm dần. Các thành phần hương thơm, chất tạo hương vị và các thành phần của chúng có thể được viết là “hương vị” (nước hoa, hương thơm, hương vị, mùi thơm). Các thành phần ít hơn 1% có thể được liệt kê theo bất kỳ thứ tự nào sau các thành phần lớn hơn 1%. Chất tạo màu có thể được liệt kê theo bất kỳ thứ tự nào sau các thành phần khác theo chỉ dẫn màu (CI) hoặc theo tên như trong Phụ lục IV (Annex IV) của Hiệp định mỹ phẩm ASEAN. Các sản phẩm mỹ phẩm dùng để trang điểm, với các màu sắc khác nhau, có thể liệt kê tất cả các chất tạo màu dưới mục “có thể chứa” hoặc “+/-”.

– Ghi đầy đủ tỷ lệ các thành phần có quy định về nồng độ và giới hạn nồng độ tại các Phụ lục của Hiệp định mỹ phẩm ASEAN. Giữa hàng đơn vị và chữ số thập phân được đánh dấu bằng dấu phẩy (“,”).

Tên thành phần phải được viết theo Danh pháp quốc tế về thành phần mỹ phẩm (INCI) được quy định trong các ấn phẩm mới nhất: International Cosmetic Ingredient Dictionary, British Pharmacopoeia (Anh). Pharmacopoeia), Dược điển Hoa Kỳ, Dịch vụ Tóm tắt Hóa học, Thành phần Mỹ phẩm Tiêu chuẩn Nhật Bản, Công bố thành phần của Nhật Bản về Thành phần Mỹ phẩm Nhật Bản Codex. Tên thực vật và chiết xuất thực vật phải viết bằng tên khoa học bao gồm chi, loài thực vật (tên chi có thể viết tắt). Thành phần có nguồn gốc động vật nên ghi chính xác tên khoa học của động vật.

Các chất sau đây không được coi là thành phần mỹ phẩm:

– Tạp chất trong nguyên liệu sử dụng.

– Nguyên liệu bổ sung được sử dụng cho mục đích kỹ thuật nhưng không có trong thành phẩm.

Vật liệu được sử dụng với số lượng cần thiết làm dung môi hoặc chất mang của các thành phần chất tạo mùi.

d) Ngôn ngữ trình bày trên tờ công bố là tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Nội dung ghi tại Mục 3 (Mục đích sử dụng), Mục 7 (Thông tin về tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường), Mục 8 (Thông tin về người đại diện theo pháp TNHH của Công ty), Mục 9 (Thông tin về công ty nhập khẩu) ) trong phiếu công bố phải được viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Việt và tiếng Anh.

Dữ liệu công bố (bản mềm Phiếu công bố): Tổ chức, cá nhân có thể nộp dữ liệu công bố quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư này theo một trong hai cách sau:

a) Khai báo trực tiếp: Tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm mỹ phẩm có văn bản gửi Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế để được cấp tài khoản truy cập Cơ sở dữ liệu quản lý mỹ phẩm, khai báo trực tiếp trên Cơ sở dữ liệu. Phiếu công bố gửi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phải được in ra từ cơ sở dữ liệu đó.

b) Truy cập trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược, tải cơ sở dữ liệu Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (Phụ lục số 01-MP), điền các thông tin theo yêu cầu vào cơ sở dữ liệu. dữ liệu, sao lưu vào các phương tiện lưu trữ điện tử (USB, CD-ROM,…). Phiếu công bố gửi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phải được in ra từ cơ sở dữ liệu đó.

Tổ chức, cá nhân đứng tên công bố sản phẩm phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự phù hợp của nội dung phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (bản có chữ ký, đóng dấu) với dữ liệu công bố (bản mềm). kê khai hoặc nộp cho cơ quan quản lý.

công bố mỹ phẩm online

Quy trình công bố mỹ phẩm online như thế nào?

Quy trình công bố mỹ phẩm online sẽ được thực hiện theo các bước sau:

– Bước 1: Cá nhân, tổ chức muốn thực hiện thủ tục công bố mỹ phẩm trực tuyến truy cập website của Tổng cục Hải quan theo đường dẫn sau: https://vnsw.gov.vn/. Tại trang web này, chúng tôi chọn nút “đăng ký”.

Ghi chú:

+ Doanh nghiệp thực hiện kê khai hồ sơ trên trình duyệt Firefox, Chrome. Hệ thống không hỗ trợ khai báo hồ sơ trên IE.

+ Đây là thao tác tạo tài khoản đăng nhập để cá nhân, tổ chức làm thủ tục có tài khoản khai báo trực tuyến;

Bước 2: Sau khi tạo tài khoản thành công, thương nhân sẽ nhận được mật khẩu gửi vào email đã đăng ký;

Bước ba: Đăng nhập vào tài khoản của bạn để áp dụng;

Bước bốn: Nhận thông báo nộp lệ phí và chuyển khoản;

Bước năm: Nhận thông báo sửa đổi, bổ sung (nếu có);

Bước sáu: Lấy số công bố trên trang cá nhân của doanh nghiệp đã cấp.

Để nhận được các thông báo khi nộp hồ sơ công bố mỹ phẩm, cá nhân, tổ chức phải truy cập vào Trang thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan, đăng nhập tài khoản và nhận thông báo.

Các câu hỏi thường gặp

Giấy chứng nhận hợp quy là gì?

Giấy chứng nhận hợp chuẩn: là việc xác nhận chủ thể đăng ký kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực hợp chuẩn theo quy định của pháp TNHH. Đăng ký hợp chuẩn là hoạt động tự nguyện, tuy nhiên trong một số trường hợp, tùy theo yêu cầu của khách hàng và doanh nghiệp, chứng nhận hợp quy sản phẩm là yêu cầu bắt buộc. Phương thức đánh giá hợp chuẩn do tổ chức chứng nhận hoặc doanh nghiệp tự công bố phải đảm bảo độ tin cậy, chính xác của kết quả đánh giá.

Quy định về công bố hợp quy được quy định như thế nào?

Khi một sản phẩm được chứng nhận có nghĩa là sản phẩm đó có các chỉ tiêu chất lượng, vệ sinh an toàn phù hợp với quy định của tiêu chuẩn (hoặc quy chuẩn kỹ thuật) tương ứng. Điều này đã tạo niềm tin của khách hàng đối với nhà sản xuất, góp phần nâng cao uy tín của nhà sản xuất, từ đó giúp nhà sản xuất dễ dàng mở rộng thị trường và thuyết phục khách hàng chấp nhận sản phẩm. Các sản phẩm.

Tra cứu giấy chứng nhận hợp quyĐối với sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước Làm sao?

– Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ công bố hợp quy kèm theo bản sao y bản chính Giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật của tổ chức chứng nhận được chỉ định cho cơ quan chuyên môn để cấp Thông báo tiếp nhận hồ sơ. công bố hợp quy;
– Sau khi nhận được Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy, tổ chức, cá nhân được phép lưu thông hàng hóa.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn.com cung cấp trọn gói dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc để cá nhân, tổ chức được phép hoạt động kinh doanh
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo các báo cáo được lập theo đúng quy định của pháp TNHH
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765