Công bố hợp quy thang máy và những điều cần lưu ý [Mới 2023]

1. Hợp quy – khái niệm có thể “lạ” nhưng không “mới”

Theo quy định tại Khoản 7 và Khoản 9 Điều 3 TNHH Tiêu chuẩn và Quy chuẩn 2006, chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy là việc xác nhận và công bố đối tượng (Sản phẩm, hàng hóa; dịch vụ;…) phù hợp với các quy chuẩn kỹ thuật có liên quan.

Quy chuẩn kỹ thuật là quy định về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý mà sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế – xã hội phải tuân thủ để bảo đảm an toàn. an toàn, vệ sinh và sức khỏe con người; bảo vệ động vật, thực vật và môi trường; bảo vệ lợi ích, an ninh quốc gia, quyền lợi của người tiêu dùng và các yêu cầu thiết yếu khác. Quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành dưới hình thức văn bản để bắt buộc áp dụng.

2. Lạc vào “rừng concept”

Người tiêu dùng thường phải đọc các mô tả sản phẩm từ các doanh nghiệp với các cụm từ: “hàng chuẩn”, “hàng được chứng nhận theo tiêu chuẩn công nghệ”, “hàng chuẩn”, “hàng chuẩn”, “hàng chuẩn”. chất lượng cao”,… Người tiêu dùng có thể bối rối trước “rừng khái niệm” này. Vậy “tiêu chuẩn”, “tiêu chuẩn” thực sự hiểu như thế nào?

nhảy lên thang 5

Sản phẩm không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật nhưng đạt tiêu chuẩn kỹ thuật vẫn được phép lưu hành bình thường

3. Ai phải chứng nhận và công bố hợp quy?

Như đã phân tích ở trên, chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy là bắt buộc đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ… là đối tượng điều chỉnh của quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Không phải tất cả các sản phẩm đều yêu cầu chứng nhận và tuyên bố hợp quy. Theo Điều 5 TNHH Chất lượng sản phẩm, hàng hóa 2007, sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (nhóm 2) phải được kiểm soát chất lượng trên cơ sở quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do cơ quan có thẩm quyền quy định. do cơ quan có thẩm quyền ban hành và áp dụng tiêu chuẩn do nhà sản xuất công bố áp dụng.

Theo Thông tư 36/2019/TT-BLĐTBXH về Danh mục máy, thiết bị, vật tư và chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động, thang máy xếp thứ 21 và thuộc nhóm. Đối tượng phải được chứng nhận và công bố hợp quy trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường.

4. Phương thức chứng nhận hợp quy

Tại Điều 5 Thông tư 28/2012/TT-BKHCN quy định 8 phương thức chứng nhận hợp quy. Việc đánh giá sự phù hợp sẽ được thực hiện theo một trong các phương thức sau:

– Phương thức 1: Thử nghiệm mẫu điển hình;
– Phương thức 2: Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua lấy mẫu thử nghiệm trên thị trường;
– Phương thức 3: Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua lấy mẫu thử nghiệm tại nơi sản xuất kết hợp đánh giá quá trình sản xuất;
– Phương thức 4: Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm lấy mẫu tại nơi sản xuất và trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất;
– Phương thức 5: Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm lấy mẫu tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất;
– Phương thức 6: Đánh giá và giám sát hệ thống quản lý;
– Phương thức 7: Kiểm nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa;
– Phương thức 8: Thử nghiệm, kiểm định toàn bộ sản phẩm, hàng hóa.

Phương thức chứng nhận hợp quy thang máy và các bộ phận an toàn của thang máy được áp dụng theo Phương thức 5, Phương thức 7 hoặc Phương thức 8.

Sản phẩm, hàng hóa không được kiểm định, đánh giá hợp chuẩn trước khi đưa ra thị trường sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro về chất lượng, an toàn trong quá trình vận hành, sử dụng. Chắc chắn không người tiêu dùng nào muốn đặt mình vào trò chơi “may” – “rủi” với sản phẩm mình đã chọn. Và không ai muốn, chính nó lại là nơi thử nghiệm của nhà sản xuất bởi trước đó họ đã “đốt cháy giai đoạn” đưa sản phẩm ra lưu thông trên thị trường.

5. Quy trình chứng nhận và công bố hợp quy sẽ diễn ra như thế nào?

Đối với nhóm sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước:

hop thang may 2

Đối với nhóm sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu:

hop thang may 3

6. Cách nhận biết sản phẩm đã được chứng nhận hợp quy:

Để xác định sản phẩm, hàng hóa thuộc nhóm 2 có được chứng nhận và công bố hợp quy hay không, người tiêu dùng có thể quan sát bằng mắt thường sản phẩm có được gắn dấu hợp quy hay không.

Hình dạng, kích thước của dấu hợp quy được quy định tại Phụ lục I Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ:

nhảy lên thang 1

Ngoài ra, người tiêu dùng có thể yêu cầu nhà sản xuất cung cấp bản sao y bản chính các giấy tờ: Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hoặc Giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật hoặc Thông báo kết quả kiểm định. nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu.

7. Thang máy và các vấn đề pháp lý

Theo quy định tại Thông tư 42/2019/TT-BLĐTBXH về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy (QCVN 02:2019/BLĐTBXH), yêu cầu thang máy sản xuất trong nước và nhập khẩu trước khi đưa ra thị trường phải được chứng nhận theo tiêu chuẩn này bởi tổ chức chứng nhận được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chỉ định hoặc thừa nhận.

Đồng thời, phải công bố hợp quy theo quy định và chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Nội dung chứng nhận hợp quy thang máy và các bộ phận an toàn của thang máy. Các thành phần an toàn của thang máy, bao gồm:

– Thiết bị khóa cửa hạ cánh và khóa cửa cabin (nếu có);
– Phanh an toàn;
– Hệ thống phanh dẫn động;
– Bộ điều khiển vượt tốc;
– Bộ giảm xoc;
– Van ngắt/van một chiều.

Việc đánh giá, chứng nhận hợp quy cho thang máy và bộ phận an toàn thang máy phải bao gồm các nội dung sau: Thẩm tra hồ sơ thiết kế, lý lịch thang máy. Tiến hành kiểm tra/thử nghiệm các bộ phận/thiết bị an toàn của thang máy.

Giấy chứng nhận hợp quy phải thể hiện các thông tin về thang máy bao gồm:

– Mã số;
– Số sản xuất;
– Nhà chế tạo;
– Nguồn gốc;
– Năm sản xuất;
– Đặc tính kỹ thuật (Loại thang, tải trọng, tốc độ định mức, số điểm dừng, số người cho phép trong thang).

Kết luận về sự phù hợp thiết kế của thiết kế thang máy hoặc các bộ phận an toàn của thang máy theo các yêu cầu quy định trong quy chuẩn này.

Trong quá trình sử dụng, tổ chức, cá nhân quản lý thang máy phải lưu giữ Giấy chứng nhận hợp quy thang máy.

8. Rủi ro với thang máy không được kiểm định

Thực tiễn cho thấy, nhiều tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng thang máy vẫn chưa hiểu hoặc chưa quan tâm đến các quy định về chứng nhận và công bố hợp quy. Vì vậy, rủi ro đã có từ trước khi sản phẩm được đưa vào sử dụng. Chứng nhận hợp quy có thể coi là “dây an toàn” cho những thiết bị tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn như thang máy, mà người tiêu dùng cần đặc biệt lưu ý.

Chính những thông tin được xác nhận trong quá trình hợp quy sẽ giúp người tiêu dùng yên tâm về nguồn gốc, chất lượng của sản phẩm, tránh tình trạng doanh nghiệp sử dụng lẫn lộn thiết bị, linh kiện thật giả. ráp lại rồi bán cho khách hàng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong quá trình sử dụng.

Để chủ động và chắc chắn về thông tin chứng nhận hợp quy, người tiêu dùng có thể thực hiện theo khuyến cáo của các chuyên gia Hiệp hội Thang máy Việt Nam:

– Yêu cầu đơn vị cung cấp thang máy cung cấp đầy đủ hồ sơ, giấy tờ liên quan đến thang máy bản gốc để kiểm định, tránh tình trạng doanh nghiệp chỉ xin 1 bộ hồ sơ mà dùng nhiều bản để lừa dối. khách hàng.

– Phương thức chứng nhận hợp quy (với thang máy là phương thức số 5, 7 hoặc 8) phụ thuộc vào phương thức sản xuất thang máy, nếu thang máy sản xuất hàng loạt có kiểu dáng giống nhau của tất cả các sản phẩm thì thực hiện phương thức 5, còn thang máy sản xuất hàng loạt có kiểu dáng giống nhau thì áp dụng phương thức 5, còn phương thức đơn lẻ -Thiết kế đơn vị được thực hiện theo phương thức 8. Người tiêu dùng cần xác định rõ mình mua thiết kế thang máy nào để kiểm tra và chứng nhận.

– Kiểm tra toàn bộ bộ chứng từ liên quan đến thang máy để xác nhận các thông tin có thống nhất hay không, trường hợp thang máy nhập khẩu thì các chứng từ như B/L (Bill of Lading), Packing List, Giấy chứng nhận CO (Certificate of Origin), Giấy chứng nhận CQ (Giấy chứng nhận chất lượng và số lượng),… đều có thông tin về thang máy, người mua sản phẩm và khách hàng.

– Để chắc chắn tuyệt đối, người tiêu dùng có thể nhờ người có chuyên môn kỹ thuật hoặc pháp lý kiểm tra và tư vấn tính chính xác của thông tin sản phẩm.

Dưới góc độ pháp lý và thực tiễn, hy vọng bài viết đã gợi mở và giải đáp phần nào những điều còn có vẻ “mới” cho bạn đọc. Mỗi bạn đọc hãy luôn là người tiêu dùng thông minh để loại bỏ những nguy cơ từ những thứ không an toàn.

Các câu hỏi thường gặp

Giấy chứng nhận hợp quy là gì?

Giấy chứng nhận hợp chuẩn: là việc xác nhận chủ thể đăng ký kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực hợp chuẩn theo quy định của pháp TNHH. Đăng ký hợp chuẩn là hoạt động tự nguyện, tuy nhiên trong một số trường hợp, tùy theo yêu cầu của khách hàng và doanh nghiệp, chứng nhận hợp quy sản phẩm là yêu cầu bắt buộc. Phương thức đánh giá hợp chuẩn do tổ chức chứng nhận hoặc doanh nghiệp tự công bố phải đảm bảo độ tin cậy, chính xác của kết quả đánh giá.

Quy định về công bố hợp quy được quy định như thế nào?

Khi một sản phẩm được chứng nhận có nghĩa là sản phẩm đó có các chỉ tiêu chất lượng, vệ sinh an toàn phù hợp với quy định của tiêu chuẩn (hoặc quy chuẩn kỹ thuật) tương ứng. Điều này đã tạo niềm tin của khách hàng đối với nhà sản xuất, góp phần nâng cao uy tín của nhà sản xuất, từ đó giúp nhà sản xuất dễ dàng mở rộng thị trường và thuyết phục khách hàng chấp nhận sản phẩm. Các sản phẩm.

Tra cứu giấy chứng nhận hợp quyĐối với sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước Làm sao?

– Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ công bố hợp quy kèm theo bản sao Giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật của tổ chức chứng nhận được chỉ định cho cơ quan chuyên môn để ra thông báo tiếp nhận hồ sơ. công bố hợp quy;
– Sau khi nhận được Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy, tổ chức, cá nhân được phép lưu thông hàng hóa.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn.com cung cấp trọn gói dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc để cá nhân, tổ chức được phép hoạt động kinh doanh
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo các báo cáo được lập theo đúng quy định của pháp TNHH
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765