Công an xã, phường có quyền viết giấy triệu tập không?

Công an xã là lực lượng vũ trang bán chuyên trách, thuộc hệ thống tổ chức Công an nhân dân, làm hạt nhân trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã. . Công an xã có chức năng tham mưu cho cấp ủy, ban dân vận cùng cấp trong công tác đảm bảo an ninh xã hội, trật tự an toàn trên địa bàn xã; thực hiện chức năng quản lý về an ninh, trật tự, an toàn xã hội, các biện pháp phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp TNHH khác về an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố theo quy định của pháp TNHH.

Ví dụ về trích dẫn cho cảnh sát quận mới vào năm 2022
Công an xã hoạt động theo Pháp lệnh Công an xã năm 2008, Nghị định 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ quy định thi hành Pháp lệnh Công an xã và Thông tư 12/2010/TT-BCA ngày 04/8/2009 2010 hướng dẫn thi hành nghị định 73/2009/NĐ-CP hướng dẫn thi hành pháp lệnh công an xã. Trong đó, có văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền rất cụ thể.
Hiện nay, trong các văn bản quy phạm pháp TNHH nói trên cũng như các văn bản khác chưa có điều TNHH cụ thể nào quy định cụ thể về vấn đề triệu tập công an xã. Tuy nhiên, trong khuôn khổ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cơ quan công an cấp xã hoàn toàn có đủ năng lực, thẩm quyền ra quyết định phạt. Và việc triệu tập của công an cấp xã phải đúng thẩm quyền.
Mặt khác, việc triệu tập của công an xã hiện nay hầu hết đều phải có mặt của người triệu tập để làm rõ, đối chiếu, xác minh… một việc cụ thể thuộc thẩm quyền của mình không trái pháp TNHH và không vi phạm pháp TNHH.
Như vậy, việc Công an thành phố họp làm rõ, đối chiếu, xác minh… một hồ sơ cụ thể thuộc thẩm quyền của Công an thành phố là đúng và phải được tôn trọng nghiêm ngặt, người dân phải có giấy triệu tập và cung cấp thông tin khi Thành phố yêu cầu. cảnh sát.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn.com cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn gói chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Các thủ tục bắt buộc để thể nhân và pháp nhân thực hiện hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với chuyên môn rất cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo các báo cáo được lập theo đúng quy định của pháp TNHH
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác.
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765