Cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý trong công ty tư nhân.

Cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý trong công ty tư nhân.

tổ chức quản lý doanh nghiệp tư nhân

Cơ cấu tổ chức của công ty tư nhân đơn giản, gọn nhẹ do toàn bộ hoạt động của công ty do chủ sở hữu công ty quyết định. Điều này được thể hiện tại điều 190 TNHH Doanh nghiệp 2020, cụ thể như sau:

Chủ sở hữu công ty tư nhân có toàn quyền quyết định mọi hoạt động kinh doanh của công ty tư nhân, việc sử dụng lợi nhuận sau khi nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp TNHH.

Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể trực tiếp hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc để quản lý và điều hành doanh nghiệp; Trong trường hợp này, doanh nghiệp tư nhân vẫn chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của công ty tư nhân.

– Chủ doanh nghiệp tư nhân là người đại diện theo pháp TNHH, là người đại diện cho doanh nghiệp tư nhân với tư cách là người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Tòa án. Tòa án, người đại diện của công ty tư nhân, việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp TNHH

Khi chúng ta muốn thành lập hay quản lý một doanh nghiệp thì cần phải có một cơ cấu tổ chức chặt chẽ, vậy những lợi ích mà cơ cấu tổ chức công ty tư nhân mang lại cho các công ty là gì? Cơ cấu tổ chức của công ty tư nhân là cần thiết để đạt được mục tiêu chung là phát triển doanh nghiệp thông qua các phòng ban phụ thuộc lẫn nhau với các nhiệm vụ khác nhau. Các bộ phận quản lý có vai trò khác nhau, góp phần thực hiện các mục tiêu chung của công ty. Nếu công việc đòi hỏi kinh nghiệm cao thì việc có một nhân viên với kinh nghiệm cụ thể sẽ mang lại lợi ích rõ rệt cho công việc hơn là một người kiêm nhiệm nhiều vị trí.
Đặc biệt, tổ chức phải có người lãnh đạo để điều hành các bộ phận, quản lý và kiểm soát bộ máy điều hành, đảm bảo quản trị tốt, chịu trách nhiệm với doanh nghiệp. Vì vậy, mô hình cơ cấu tổ chức thực sự quan trọng nhưng không chỉ doanh nghiệp phải hiểu rõ hệ thống vận hành mà còn cần một cơ cấu tổ chức đủ mạnh để vận hành doanh nghiệp tốt hơn, trôi chảy hơn.
Sau khi thành lập doanh nghiệp tư nhân, chủ doanh nghiệp tư nhân tiến hành xây dựng mô hình quản lý doanh nghiệp của mình. Công ty tư nhân có toàn quyền quyết định đối với mọi hoạt động kinh doanh của công ty. Có thể kết hợp các chức năng của một giám đốc. Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể trực tiếp quản lý và điều hành doanh nghiệp. Chủ sở hữu của doanh nghiệp tư nhân quyết định cơ cấu tổ chức bên trong của doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân sẽ ký kết các hợp đồng liên quan đến hoạt động kinh doanh. Chủ doanh nghiệp tư nhân quyết định giải thể, tuyên bố phá sản, tổ chức lại doanh nghiệp; Xác định phương hướng phát triển của công ty…. Chủ doanh nghiệp tư nhân cũng có quyền bán hoặc cho thuê doanh nghiệp.
Chủ doanh nghiệp tư nhân được thuê người khác quản lý, điều hành doanh nghiệp: Do đó, chủ doanh nghiệp tư nhân được thuê người khác làm quản tài viên để điều hành, quản lý hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân. . Giám đốc điều hành thực hiện các quyền và nghĩa vụ trong phạm vi hợp đồng đã giao kết với chủ sở hữu công ty tư nhân. Chẳng hạn, liên quan đến vấn đề linh hoạt lao động, bổ nhiệm các chức danh quản lý, trừ những chức danh thuộc thẩm quyền của chủ DNTN… Tuy nhiên, chủ DNTN vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của công ty công ty.
Người đại diện theo pháp TNHH của công ty tư nhân là chủ sở hữu công ty tư nhân, người này được coi là người đại diện theo pháp TNHH của công ty tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân là nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án trong các tranh chấp liên quan đến kinh doanh.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn gói chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Các thủ tục bắt buộc để thể nhân và pháp nhân thực hiện hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với chuyên môn cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo báo cáo theo đúng quy định của pháp TNHH
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác.
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765