Chức năng đo lường giá trị tiền tệ dễ hiểu

Tiền tệ có chức năng là phương tiện thanh toán, phương tiện lưu thông, phương tiện cất trữ, thước đo giá trị, tiền tệ thế giới. Mỗi chức năng của tiền sẽ có một vai trò trong hoạt động của thị trường.

1. Đối với hàm là thước đo giá trị:

Chức năng đo lường giá trị của tiền
Chức năng đo lường giá trị của tiền

Đồng tiền dùng để biểu hiện và đo lường giá trị của hàng hóa; Để có thể đo lường giá trị của hàng hóa đó, bản thân tiền phải có giá trị. Vì vậy, đồng tiền làm chức năng thước đo giá trị phải là tiền vàng. Để tiến hành đo lường giá trị hàng hóa không nhất thiết phải là tiền mặt mà chỉ cần so sánh với lượng vàng là có thể đo lường được. Giá trị hàng hoá biểu hiện bằng tiền gọi là giá cả hàng hoá hay là biểu hiện bằng tiền của giá trị hàng hoá. Giá cả hàng hoá sẽ chịu tác động của các nhân tố: giá trị hàng hoá, giá trị tiền tệ, quan hệ cung cầu hàng hoá. Nhưng vì giá trị hàng hoá là nội dung của giá cả về các nhân tố tác động đến giá cả hàng hoá nên giá trị vẫn là nhân tố quyết định giá cả. Giá trị của hàng hóa tiền tệ sẽ không thay đổi theo bất kỳ cách nào ảnh hưởng đến chức năng tiêu chuẩn giá cả của nó. Để tiền thực hiện chức năng thước đo giá trị thì bản thân tiền tệ phải được cụ thể hóa bằng một đơn vị tiền tệ nhất định và năm tiêu chuẩn đo lường giá cả hàng hóa; Đơn vị đó có thể là một trọng lượng nhất định của kim loại được dùng làm tiền tệ;

2. Đối với chức năng làm phương tiện lưu thông:

Tiền sẽ đóng vai trò môi giới trong quá trình trao đổi hàng hóa. Và để làm chức năng lưu thông hàng hoá thì phải có tiền mặt; trao đổi hàng hóa lấy tiền làm môi giới gọi là lưu thông hàng hóa sẽ đưa ra công thức lưu thông hàng hóa như sau: H – T – H; Khi tiền đóng vai trò môi giới trong trao đổi hàng hóa thì hành vi mua và bán vàng có thể tách biệt cả về thời gian và không gian. Bất đồng mua bán chưa phải là gốc rễ của khủng hoảng kinh tế. Trong lưu thông, tiền tệ xuất hiện dưới dạng thỏi hoặc bạc; nhưng cuối cùng sẽ được thay thế bằng tiền đúc. Và tiền sẽ dần hao mòn và mất đi phần nào giá trị, nhưng nó vẫn được xã hội chấp nhận là tiền khi có đủ giá trị. Giá trị thực của tiền tách biệt giá trị danh nghĩa của nó. Khi trao đổi hàng hóa lấy tiền rồi dùng nó để mua hàng hóa mà mình cần làm phương tiện lưu thông tiền tệ thì không nhất thiết phải có đủ giá trị.

3. Đối với chức năng là phương tiện lưu trữ:

Để tiến hành làm phương tiện cất trữ, tiền sẽ được rút khỏi lưu thông và cất giữ. Để thực hiện chức năng là phương tiện cất trữ, tiền phải có đủ giá trị như tiền, vàng, bạc. Đây là chức năng làm cho tiền trong lưu thông tự thích ứng với lượng tiền cần thiết cho lưu thông. Nếu sản xuất tăng dẫn đến nhiều hàng hóa hơn, thì tiền tích trữ sẽ được đưa vào lưu thông.

4. Đối với chức năng tiền tệ thế giới:

Khi việc trao đổi hàng hóa vượt qua biên giới quốc gia, tiền trở thành chức năng tiền tệ thế giới. Để thực hiện chức năng này, tiền phải có đủ giá trị, phải trở thành hình thái ban đầu của nó là vàng. Vàng sẽ được dùng làm phương tiện mua bán hàng hóa, phương tiện thanh toán quốc tế, là biểu hiện của cải của xã hội.

Các chức năng của tiền tệ trong nền kinh tế hàng hóa sẽ liên quan mật thiết với nhau. Sự thống nhất và phát triển các chức năng của tiền tệ sẽ phản ánh sự phát triển của sản xuất và lưu thông hàng hóa.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn.com cung cấp trọn gói dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc để cá nhân, tổ chức được phép hoạt động kinh doanh
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo các báo cáo được lập theo đúng quy định của pháp dịch vụ
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765